Aktualne salda palet przewoźników

Po wybraniu raportu zostanie wygenerowany raport wskazujący aktualne salda wszystkich przewoźników.

magazyn palet salda przewoznikow

 

rozliczanie palet

System paletowy posiada funkcjonalność dotyczącą zestawień w wielu różnych ujęciach. Zestawienia sald palet wspomagają pracę osób zajmujących się rozliczaniem palet. Pracownicy odpowiedzialni za gospodarkę paletami korzystają z gotowych zestawień w celu uzgadniania sald i prowadzenie rozliczanie palet z kontrahentem. Program rozliczanie palet wspomaga pracę firm kontrolującą obrót paletami własnymi, jak i firm logistycznych świadczących usługi rozliczania palet pomiędzy dostawcą (producentem) a odbiorcami (sieci handlowe).

softwarestudio.com.pl/programowanie/rozliczanie-palet/palety-salda.jpg” alt=”palety salda” title=”palety salda” style=”width:90%;”/>