Awizowanie dostaw pozwala na zaplanowanie transportu na odpowiednią godzinę, usprawniając harmonogram czasu pracy magazynu.

System YMS rejestruje wszystkie wizyty, kontroluje ich cel, czas i przebieg oraz koordynuje dostęp do zasobów (doków, parkingów, wag).

Awizacje w systemie YMS zapewniają lepszą obsługę kontrahentów i firm transportowych oraz kierowców.

Oprogramowanie awizacyjne to okna czasowe, harmonogramowanie. Dostęp do bieżących transportów bezpośrednio w magazynie. Ewidencja dostaw nieawizowanych np. firmy kurierskie. Pełna historia + dokumentacja fotograficzna. Obsługa wielu oddziałów (zakładów), bram na wspólnej bazie danych. Możliwość integracji z system ERP np. SAP, systemem WMS itp. Wersje wielojęzyczne dla kierowców.

System awizowania dostaw ustala ramy czasowe i ilościowe załadunku oraz rozładunku, dzięki czemu pozwala monitorować i dyscyplinować przewoźników. Wówczas magazyn jest ubezpieczony przed ryzykiem przestojów i strat, ponieważ towary są przywożone na czas, zgodnie z grafikiem.