awizacje

Awizacja dostaw w YMS, czyli zalety automatyzacji

Awizacja dostaw umożliwia zaplanowanie pracy w przedsiębiorstwach transportowych, handlowych i produkcyjnych w sposób, który pozwala maksymalnie wykorzystywać posiadane zasoby i przyspieszać realizację procesów.

Magazyn – jako środowisko o bardzo dużej zmienności – wymaga precyzyjnego planowania prac. Muszą one przebiegać płynnie i bez nieprzewidzianych zakłóceń. Wszelkie przestoje w negatywnie wpływają nie tylko na kondycję całego przedsiębiorstwa, ale i na jego reputację.

PRZETESTUJ DEMO

Awizacja dostaw w systemie YMS

Precyzyjne planowanie załadunków i rozładunków minimalizuje ryzyko spiętrzenia prac związanych z obsługą transportów , pozwala układać je sekwencyjnie, a tym samym – optymalnie wykorzystywać zasoby magazynowe.

Warunkiem zbudowania harmonogramu pracy jest jednak przede wszystkim dobry przepływ informacji między wszystkimi stronami: kontrahentami, przewoźnikami i dostawcami. Im jednak więcej jest osób zaangażowanych w poszczególne procesy, tym większy kłopot z komunikacją między nimi.

Odpowiedzią na problemy związane z właściwą awizacją dostaw jest system YMS, stworzony przez SoftwareStudio.

Umożliwia on automatyzację procesów planowania załadunków i rozładunków w zdefiniowanych oknach czasowych.

System YMS rejestruje wszystkie wizyty, uwzględniając ich cel, czas potrzebny na realizację niezbędnych zadań, ich przebieg , a także koordynuje dostęp do zasobów takich jak doki, parkingi, czy wagi.

Awizacje w systemie YMS pozwalają maksymalnie wykorzystywać zasoby magazynowe, przyspieszyć procesy , w efekcie – poprawić jakość obsługi kontrahentów.

Korzyści, jakie zapewnia oprogramowanie awizacyjne YMS:

  • pozwala na definiowanie okien czasowych umożliwiających planowanie prac magazynu i pełne wykorzystanie jego zasobów;
  • daje dostęp do bieżących danych na temat transportów bezpośrednio w magazynie;
  • umożliwia ewidencję dostaw nieawizowanych np. firm kurierskich.
  • zapewnia wgląd w dane historyczne, które mogą zostać uzupełnione o dokumentację fotograficzną;
  • sprawdza się w obsłudze organizacji posiadającej wiele oddziałów (zakładów), bram funkcjonujących na wspólnej bazie danych;
  • zapewnia możliwość integracji z zewnętrznymi systemami ERP *np. SAP);
  • może działać jako moduł systemu WMS;
  • obsługuje wersje wielojęzyczne dla kierowców.

System awizowania dostaw ustala ramy czasowe i ilościowe załadunku oraz rozładunku, dzięki czemu pozwala monitorować działania przewoźników. Dzięki temu nie ma ryzyka przestojów i wynikających z nich strat. Towary są przywożone na czas, zgodnie z wcześniej ustalonym grafikiem.