Awizacja dostaw umożliwia zaplanowanie pracy w przedsiębiorstwach transportowych, handlowych i produkcyjnych w sposób, który pozwala maksymalnie wykorzystywać posiadane zasoby i przyspieszać realizację procesów.

Magazyn – jako środowisko o bardzo dużej zmienności – wymaga precyzyjnego planowania prac. Muszą one przebiegać płynnie i bez nieprzewidzianych zakłóceń. Wszelkie przestoje w negatywnie wpływają nie tylko na kondycję całego przedsiębiorstwa, ale i na jego reputację.

PRZETESTUJ DEMO

Awizacja dostaw w systemie YMS

Precyzyjne planowanie załadunków i rozładunków minimalizuje ryzyko spiętrzenia prac związanych z obsługą transportów , pozwala układać je sekwencyjnie, a tym samym – optymalnie wykorzystywać zasoby magazynowe.

Warunkiem zbudowania harmonogramu pracy jest jednak przede wszystkim dobry przepływ informacji między wszystkimi stronami: kontrahentami, przewoźnikami i dostawcami. Im jednak więcej jest osób zaangażowanych w poszczególne procesy, tym większy kłopot z komunikacją między nimi.

Odpowiedzią na problemy związane z właściwą awizacją dostaw jest system YMS, stworzony przez SoftwareStudio.

Umożliwia on automatyzację procesów planowania załadunków i rozładunków w zdefiniowanych oknach czasowych.

System YMS rejestruje wszystkie wizyty, uwzględniając ich cel, czas potrzebny na realizację niezbędnych zadań, ich przebieg , a także koordynuje dostęp do zasobów takich jak doki, parkingi, czy wagi.

Awizacje w systemie YMS pozwalają maksymalnie wykorzystywać zasoby magazynowe, przyspieszyć procesy , w efekcie – poprawić jakość obsługi kontrahentów.

Korzyści, jakie zapewnia oprogramowanie awizacyjne YMS:

  • pozwala na definiowanie okien czasowych umożliwiających planowanie prac magazynu i pełne wykorzystanie jego zasobów;
  • daje dostęp do bieżących danych na temat transportów bezpośrednio w magazynie;
  • umożliwia ewidencję dostaw nieawizowanych np. firm kurierskich.
  • zapewnia wgląd w dane historyczne, które mogą zostać uzupełnione o dokumentację fotograficzną;
  • sprawdza się w obsłudze organizacji posiadającej wiele oddziałów (zakładów), bram funkcjonujących na wspólnej bazie danych;
  • zapewnia możliwość integracji z zewnętrznymi systemami ERP *np. SAP);
  • może działać jako moduł systemu WMS;
  • obsługuje wersje wielojęzyczne dla kierowców.

System awizowania dostaw ustala ramy czasowe i ilościowe załadunku oraz rozładunku, dzięki czemu pozwala monitorować działania przewoźników. Dzięki temu nie ma ryzyka przestojów i wynikających z nich strat. Towary są przywożone na czas, zgodnie z wcześniej ustalonym grafikiem.

Przyjęcia palet
Przyjęcia palet

Przyjęcia palet to jedne z najważniejszych czynności magazynowych. Wymagane jest kontrolowanie tych procesów, aby przebiegały prawidłowo, bez utraty, zniszczenia i zagubienia palet. Każde wyda…

Palety magazynowe. Jak kontrolować ich przepływ?
Palety magazynowe. Jak kontrolować ich przepływ?

By kompleksowo wykorzystać zasoby magazynowe, warto wykorzystać oprogramowanie, które zapewni kontrolę nie tylko nad przepływem towarów, ale i ich nośników. Utrata palet magazynowych w skali …

Kontrola palet
Kontrola palet

Wydawanie palet, czyli ewidencja palet. Ilościowa kontrola palet znajdujących się w magazynach należy do obowiązków kierownika magazynu. W przypadku dużych magazynów nadzorowanie tych danych …

Kwit paletowy wzór
Kwit paletowy wzór

Kwitem paletowym nazywamy dokument, który stanowi potwierdzenie danych dotyczących wymian paletowych (ich ilości, rodzaju, stanu i innych). To bardzo ważny dokument, który jest dowodem na to, ż…

Magazynowanie palet
Magazynowanie palet

Magazynowanie palet wymaga ciągłego wglądu w to, jak są one rozmieszczone i jakie miejsca magazynowe są przeznaczone na przyjęcie nowych palet. Szybkie sporządzanie dokumentów wydań i przyj…