Wydruk dokumentu wykonywany jest przez użycie polecenia  z górnego paska przycisków. Drukowany jest dokument, który został zaznaczony (przez kliknięcie na dowolną pozycję dokumentu) przed uruchomieniem funkcji. W górnym pasku okna wydruku dostępne są polecenia obsługi wydruku.
Podgląd wybranych stron wydruku umożliwiają polecenia:

  • przejście do pierwszej strony wydruku, 
  • przejście do strony poprzedniej, 
  • informacja o aktualnie wyświetlanej stronie i sumie wszystkich stron wydruku, 
  • przejście do strony kolejnej 
  • przejście do strony ostatniej. 

Zapisanie wydruku w formacie Excela lub PDF wykonywane jest przez polecenie . Format zapisanego pliku wybierany jest ze skorowidza wyświetlanego przez przycisk listy rozwijanej w polu SELECT A FORMAT. Uruchomienie wydruku wymaga potwierdzenia ikony drukarki na panelu funkcji. Po wybraniu ikony wyświetlone zostaje okno drukowania.

 

 

drukowanie wydruk dokumentu

 

 

drukowanie podglad wydruku