Informacje

Oprogramowanie magazynowe dostarcza szereg specyficznych informacji i analiz z danych rejestrowanych w systemie WMS. Informacje udostępniane można podzielić na kilka kategorii:

Menu informacje umożliwia nam wyświetlenie zestawień poszczególnych dokumentów zleceń, dokumentów magazynowych, a także szybkie raportowanie towaru znajdującego się w lokalizacjach, o zaleganiu towarów, zaleganiu towarów, a także rotacji miejsc składowania. Z menu informacje otrzymujemy także dostęp do raportów, które są konfigurowane w trakcie wdrożenia.

Jeśli chodzi o instalację oprogramowania instalacyjnego do przyjmowania i dostarczania palet oraz kwitów paletowych, firmy mają do wyboru wiele różnych opcji.

Jedną z popularnych opcji jest oprogramowanie przeznaczone do zainstalowania w systemie komputerowym. Oprogramowanie to może służyć do śledzenia przyjęcia i dostawy palet oraz kwitów paletowych, a także do generowania raportów, które można wykorzystać do usprawnienia procesów.

Inną opcją jest oprogramowanie przeznaczone do instalacji we flocie samochodów dostawczych. Oprogramowanie to może służyć do śledzenia przyjęcia i dostawy palet oraz kwitów paletowych, a także do generowania raportów, które można wykorzystać do usprawnienia procesów.

Obie te opcje mają swoje zalety i wady. Jeżeli oprogramowanie instalacyjne jest zainstalowane w systemie komputerowym, może z niego korzystać jedna osoba. Jeśli oprogramowanie instalacyjne jest zainstalowane na flocie samochodów dostawczych, może być używane przez zespół ludzi.

Inną opcją jest oprogramowanie przeznaczone do instalacji na palecie. Oprogramowanie to może służyć do śledzenia przyjmowania i dostarczania palet oraz kwitów paletowych, a także do generowania raportów, które można wykorzystać do usprawnienia procesów.

Zaletą tego typu oprogramowania jest to, że może z niego korzystać jedna osoba. Wadą jest to, że jest trudny w użyciu.

Zestawienia

Zestawienia wyświetlają tabelarycznie listy dokumentów wg definicji. Zestawienia dokumentów, stanów, rejestry czy obrotów to podstawowe i szybkie narzędzia analityczne pozwalające pracownikom na kontrolę i weryfikację zgodności danych zapisanych w bazie sy...
Dokumenty magazynowe

Dokumenty magazynowe

Transakcja submenu dotycząca zestawień magazynowych może być dowolnie zaprojektowana, standardowa konfiguracja obejmuje podział na kilka sekcji, w tym DOKUMENTY MAGAZYNOWE . Zlecenia przyjęcia Przyjęcia zewnętrzne - Dokument PZ Przyjęcia zewnętrzne bufor - Dokument PZB Przyjęcia wewnętrzne - Dokument PW Wyświetlone zostaje zestawienie pozycji dokumentów awiza dostaw. Zlecenia wydań Wydanie zewnętrzne - Dokument WZ Rozchody wewnętrzne - Dokument RW Wyświetlone zostaje zestawienie pozycji dokumentów zleceń (zamówień) wydań. Zlecenia przesunięć Przesunięcia międzymagazynowe - Dokument ZL (zmiana lokalizacji) Wyświetlone zostaje zestawienie pozycji dokumentów zleceń przesunięć. Dokumenty magazynowe Wyświetla się dodatkowe szczegółowe submenu z listą do wyboru: dokumenty magazynowe wg rodzaju - symbolu przyjęcia PZ - lista pozycji dokumentów przyjęć przyjęcia PZB - lista pozycji bufora dokumentów przyjęć przyjęcia PW - lista pozycji dokumentów przyjęć wewnętrznych wydania WZ - lista pozycji dokumentów wydań zewnętrznych wydania RW - lista pozycji dokumentów rozchodów wewnętrznych pozycje dokumentów zmiany lokalizacji ZL pozycje dokumentów nadwyżki inwentaryzacyjne pozycje dokumentów niedobory inwentaryzacyjne dokumenty magazynowe pogrupowane wg magazynów dokumenty magazynowe pogrupowane wg dostawcy dokumenty magazynowe pogrupowane wg przewoźnika dokumenty magazynowe pogrupowane wg kierowcy Dokumenty magazynowe palet. Wieloletnie doświadczenia w pracy przy wdrożeniach projektów informatycznych pozwalają nam twierdzić, że wiemy doskonale, jakie informacje są kluczowe z punktu widzenia wykonawcy systemu.
Rotacje

Rotacje

W biznesie rotacja zapasów to praktyka przemieszczania zapasów, zarówno fizycznych, jak i wirtualnych, tak aby były one wykorzystywane i zużywane w sposób terminowy i kontrolowany. Głównym celem rotacji zapasów jest zapewnienie, że wszystkie produkty ...
Kartoteki

Kartoteki

W większości przypadków, gdy otrzymujesz paletę od dostawcy, oczekuje się od Ciebie jej przyjęcia i dostarczenia paragonu zwrotnego. Dzieje się tak, ponieważ paleta jest własnością dostawcy, dopóki nie zostanie rozładowana w doku odbiorczym. Pokwitowanie...
Raporty

Raporty

Każde wdrożenie systemu magazynowego wiąże się z ustaleniem zakresu raportów jakie będą udostępniane. Program magazynowy WMS.net dostarcza szereg standardowych raportów , które można opublikować na serwerze raportów  SQL i udostępnić ...

Statystyki

Statystyka jest również formą szybkiego raportu, dzięki której otrzymujemy informacje o ilości dokumentów realizowanych w przeciągu ostatnich 30 dni, o wykorzystanych usługach oraz paletach w obrocie magazynowym. W dolnej części okna otrzymujemy zestawieni...
PWS software aplikacja online magazyn palet
PWS software aplikacja online magazyn palet

Podsumowanie Informacje

Gospodarka paletami w wielu przedsiębiorstwach realizowana jest ze stratami wynikającymi z braku systemu obrotu paletami typu EURO, z którego ubywają dobre palety, a zastępowane są podróbkami nie spełniającymi standardowych wymagań.
palety magazynowanie

Program do ewidencji palet

Magazyny palet mogą być sterowane z głównego sterownika linii, pracować bezobsługowo w linii transportu i paletyzacji przy użyciu robotów lub być sterowane z pulpitu lokalnego przez operatora, służą do pobierania lub wydawania palet do kompletacji lub paletyzacji manualnej przy użyciu wózków widłowych, ręcznych paletowych.
Prosty program do ewidencji pustych palet

Obsługa magazynu z paletami

Prosta obsługa programu do rozliczania palet jest możliwa dzięki temu, że jest to aplikacja przeglądarkowa. Program dla rozliczania palet można więc uruchamiać na dowolnej przeglądarce zarówno w sieci lokalnej jak i przez Internet. Oprogramowanie Magazyn Palet umożliwia dopisanie kartotek palet, kontrahentów, przewoźników, platform i miejsc dostawy.
system ewidencji palet
system ewidencji palet

Aplikacja uzgadniania sald palet

Magazyn Palet umożliwia także dopisanie dokumentów przyjęcia oraz wydania z magazynu, a także rejestrację dokumentów przesunięć międzymagazynowych. System do ewidencji palet i rozliczania ilości z kontrahentami zainstalowane na serwerze Internetowym dostępne jest zarówno dla firmy prowadzącej ewidencje palet jak i dla wybranych kontrahentów. Dokumenty magazynowe związane z obrotem paletami obejmują przyjęcia, wydania, przesunięcia i likwidacje.

Palety program demo

Oferta oprogramowania magazynowego to nie tylko opis na stronie www.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu PWS do magazynu palet odpowiada Twoim potrzebom?
Program do prowadzenia magazynu palet
SAdam

Program do prowadzenia magazynu palet

W ostatnich latach coraz większą popularnością cieszy się program do prowadzenia magazynu palet. Programy PWM mogą być drogie we wdrażaniu, ale mogą się opłacać pod względem zwiększonej wydajności i bezpieczeństwa. Jeśli zastanawiasz się nad wdrożeniem programu PWM w swoim magazynie, koniecznie przedyskutuj swoje możliwości z wykwalifikowanym konsultantem.

jak rozliczać palety
SAdam

Jak rozliczać palety?

Zadajesz sobie pytanie jak rozliczać palety w firmie? Jeśli prowadzisz firmę, która obejmuje wysyłkę produktów, wiesz, że jednym z najważniejszych czynników zapewniających płynność działania jest posiadanie dobrego systemu rozliczania sald palet z dostawcami.

SQL server
palety

Serwer raportów usługi Power BI

Zgodnie z raportem Business Intelligence (BI), serwer raportów usługi Power BI to lokalne rozwiązanie, które zapewnia serwer raportów dla magazynów palet. Ten serwer raportów może służyć do tworzenia raportów i zarządzania nimi, a także do przeglądania i interakcji z tymi raportami. Serwer raportów usługi Power BI jest dostępny do bezpłatnego pobrania z witryny internetowej usługi Power BI.