Informacje

Oprogramowanie magazynowe dostarcza szereg specyficznych informacji i analiz z danych rejestrowanych w systemie WMS. Informacje udostępniane można podzielić na kilka kategorii:

Menu informacje umożliwia nam wyświetlenie zestawień poszczególnych dokumentów zleceń, dokumentów magazynowych, a także szybkie raportowanie towaru znajdującego się w lokalizacjach, o zaleganiu towarów, zaleganiu towarów, a także rotacji miejsc składowania. Z menu informacje otrzymujemy także dostęp do raportów, które są konfigurowane w trakcie wdrożenia.

Zestawienia

Zestawienia wyświetlają tabelarycznie listy dokumentów wg definicji. Zestawienia dokumentów, stanów, rejestry czy obrotów to podstawowe i szybkie narzędzia analityczne pozwalające pracownikom na kontrolę i weryfikację zgodności danych zapisanych w bazie sy...
Dokumenty magazynowe

Dokumenty magazynowe

Transakcja submenu dotycząca zestawień magazynowych może być dowolnie zaprojektowana, standardowa konfiguracja obejmuje podział na kilka sekcji, w tym DOKUMENTY MAGAZYNOWE . Zlecenia przyjęcia Przyjęcia zewnętrzne - Dokument PZ Przyjęcia zewnętrzne bufor - Dokument PZB Przyjęcia wewnętrzne - Dokument PW Wyświetlone zostaje zestawienie pozycji dokumentów awiza dostaw. Zlecenia wydań Wydanie zewnętrzne - Dokument WZ Rozchody wewnętrzne - Dokument RW Wyświetlone zostaje zestawienie pozycji dokumentów zleceń (zamówień) wydań. Zlecenia przesunięć Przesunięcia międzymagazynowe - Dokument ZL (zmiana lokalizacji) Wyświetlone zostaje zestawienie pozycji dokumentów zleceń przesunięć. Dokumenty magazynowe Wyświetla się dodatkowe szczegółowe submenu z listą do wyboru: dokumenty magazynowe wg rodzaju - symbolu przyjęcia PZ - lista pozycji dokumentów przyjęć przyjęcia PZB - lista pozycji bufora dokumentów przyjęć przyjęcia PW - lista pozycji dokumentów przyjęć wewnętrznych wydania WZ - lista pozycji dokumentów wydań zewnętrznych wydania RW - lista pozycji dokumentów rozchodów wewnętrznych pozycje dokumentów zmiany lokalizacji ZL pozycje dokumentów nadwyżki inwentaryzacyjne pozycje dokumentów niedobory inwentaryzacyjne dokumenty magazynowe pogrupowane wg magazynów dokumenty magazynowe pogrupowane wg dostawcy dokumenty magazynowe pogrupowane wg przewoźnika dokumenty magazynowe pogrupowane wg kierowcy Dokumenty magazynowe palet. Wieloletnie doświadczenia w pracy przy wdrożeniach projektów informatycznych pozwalają nam twierdzić, że wiemy doskonale, jakie informacje są kluczowe z punktu widzenia wykonawcy systemu.

Rotacje

Transakcja submenu dotycząca zestawień magazynowych może być dowolnie zaprojektowana, standardowa konfiguracja obejmuje podział na kilka sekcji, w tym ROTACJE .     Sekcja zestawień ROTACJE podzielona została na następujące pozycje: rotacja towarów ...

Kartoteki

Transakcja submenu dotycząca zestawień magazynowych może być dowolnie zaprojektowana, standardowa konfiguracja obejmuje podział na kilka sekcji, w tym KARTOTEKI . Kartoteki palet Wyświetla zestawienie kartotek palet, dla których podawany jest m...
Raporty

Raporty

Każde wdrożenie systemu magazynowego wiąże się z ustaleniem zakresu raportów jakie będą udostępniane. Program magazynowy WMS.net dostarcza szereg standardowych raportów , które można opublikować na serwerze raportów  SQL i udostępnić ...

Statystyki

Statystyka jest również formą szybkiego raportu, dzięki której otrzymujemy informacje o ilości dokumentów realizowanych w przeciągu ostatnich 30 dni, o wykorzystanych usługach oraz paletach w obrocie magazynowym. W dolnej części okna otrzymujemy zestawieni...