Informacje

Oprogramowanie magazynowe dostarcza szereg specyficznych informacji i analiz z danych rejestrowanych w systemie WMS. Informacje udostępniane można podzielić na kilka kategorii:

Menu informacje umożliwia nam wyświetlenie zestawień poszczególnych dokumentów zleceń, dokumentów magazynowych, a także szybkie raportowanie towaru znajdującego się w lokalizacjach, o zaleganiu towarów, zaleganiu towarów, a także rotacji miejsc składowania. Z menu informacje otrzymujemy także dostęp do raportów, które są konfigurowane w trakcie wdrożenia.

Zestawienia

Zestawienia wyświetlają tabelarycznie listy dokumentów wg definicji. Zestawienia dokumentów, stanów, rejestry czy obrotów to podstawowe i szybkie narzędzia analityczne pozwalające pracownikom na kontrolę i weryfikację zgodności danych zapisanych w bazie sy...

Dokumenty magazynowe

Transakcja submenu dotycząca zestawień magazynowych może być dowolnie zaprojektowana, standardowa konfiguracja obejmuje podział na kilka sekcji, w tym DOKUMENTY MAGAZYNOWE .   Zlecenia przyjęcia Przyjęcia zewnętrzne - Dokument PZ Pr...

Rotacje

Transakcja submenu dotycząca zestawień magazynowych może być dowolnie zaprojektowana, standardowa konfiguracja obejmuje podział na kilka sekcji, w tym ROTACJE .     Sekcja zestawień ROTACJE podzielona została na następujące pozycje: rotacja towarów ...

Kartoteki

Transakcja submenu dotycząca zestawień magazynowych może być dowolnie zaprojektowana, standardowa konfiguracja obejmuje podział na kilka sekcji, w tym KARTOTEKI .   Kartoteki palet Wyświetla zestawienie kartotek palet, dla których podawa...

Raporty

Każde wdrożenie systemu magazynowego wiąże się z ustaleniem zakresu raportów jakie będą udostępniane. Program magazynowy WMS.net dostarcza szereg standardowych raportów , które można opublikować na serwerze raportów  SQL i udostępnić wybranym użytkowni...

Statystyki

Statystyka jest również formą szybkiego raportu, dzięki której otrzymujemy informacje o ilości dokumentów realizowanych w przeciągu ostatnich 30 dni, o wykorzystanych usługach oraz paletach w obrocie magazynowym. W dolnej części okna otrzymujemy zestawieni...