Statystyki

Statystyka jest również formą szybkiego raportu, dzięki której otrzymujemy informacje o ilości dokumentów realizowanych w przeciągu ostatnich 30 dni, o wykorzystanych usługach oraz paletach w obrocie magazynowym.

W dolnej części okna otrzymujemy zestawienie najczęściej wykorzystywanych produktów w obrocie magazynowym oraz o najbardziej aktywnych kontrahentach.