Dokumenty magazynowe

Transakcja submenu dotycząca zestawień magazynowych może być dowolnie zaprojektowana, standardowa konfiguracja obejmuje podział na kilka sekcji, w tym DOKUMENTY MAGAZYNOWE.

dokumenty magazynowe

 

Zlecenia przyjęcia

 • Przyjęcia zewnętrzne – Dokument PZ
 • Przyjęcia zewnętrzne bufor – Dokument PZB
 • Przyjęcia wewnętrzne – Dokument PW

Wyświetlone zostaje zestawienie pozycji dokumentów awiza dostaw.

ZPZ awizacja dostaw

 

Zlecenia wydań

 • Wydanie zewnętrzne – Dokument WZ
 • Rozchody wewnętrzne – Dokument RW

Wyświetlone zostaje zestawienie pozycji dokumentów zleceń (zamówień) wydań.

ZWZ zamówienia

 

Zlecenia przesunięć

 • Przesunięcia międzymagazynowe – Dokument ZL (zmiana lokalizacji)

Wyświetlone zostaje zestawienie pozycji dokumentów zleceń przesunięć.

przesunięcia międzymagazynowe

 

 

Dokumenty magazynowe

Wyświetla się dodatkowe szczegółowe submenu z listą do wyboru:

 • dokumenty magazynowe wg rodzaju – symbolu
  • przyjęcia PZ – lista pozycji dokumentów przyjęć
  • przyjęcia PZB – lista pozycji bufora dokumentów przyjęć
  • przyjęcia PW – lista pozycji dokumentów przyjęć wewnętrznych
  • wydania WZ – lista pozycji dokumentów wydań zewnętrznych
  • wydania RW – lista pozycji dokumentów rozchodów wewnętrznych
  • pozycje dokumentów zmiany lokalizacji ZL
  • pozycje dokumentów nadwyżki inwentaryzacyjne
  • pozycje dokumentów niedobory inwentaryzacyjne
 • dokumenty magazynowe pogrupowane wg magazynów
 • dokumenty magazynowe pogrupowane wg dostawcy
 • dokumenty magazynowe pogrupowane wg przewoźnika
 • dokumenty magazynowe pogrupowane wg kierowcy

 

dokumenty wg oddziałów

 

dokumenty wg kontrahentów

 

dokumenty wg magazynów

 

zestawienie dokumentów magazynowych
zestawienie dokumentów magazynowych