Kartoteki

W większości przypadków, gdy otrzymujesz paletę od dostawcy, oczekuje się od Ciebie jej przyjęcia i dostarczenia paragonu zwrotnego. Dzieje się tak, ponieważ paleta jest własnością dostawcy, dopóki nie zostanie rozładowana w doku odbiorczym. Pokwitowanie zwrotu potwierdza, że zaakceptowałeś paletę i jesteś za nią odpowiedzialny.

Jeśli nie masz pewności co do stanu palety, możesz chcieć ją sprawdzić przed podpisaniem pokwitowania zwrotu. Jeśli paleta jest uszkodzona, masz prawo jej odmówić. W takim przypadku należy zanotować uszkodzenie na potwierdzeniu zwrotu, aby nie zostać obciążonym kosztami uszkodzonej palety.

Jeśli zwracasz paletę do dostawcy, upewnij się, że używasz tych samych dokumentów, które otrzymałeś, gdy przyjmowałeś paletę. Pomoże to zapewnić prawidłowe rozliczenie palety i brak opłat za wysyłkę zwrotną.

Transakcja submenu dotycząca zestawień magazynowych może być dowolnie zaprojektowana, standardowa konfiguracja obejmuje podział na kilka sekcji, w tym KARTOTEKI.

Kartoteki palet

Wyświetla zestawienie kartotek palet, dla których podawany jest m. in. magazyn, indeks, nazwa, jednostka miary, stan, czy cena ewidencyjna.

towar w lokalizacjach

Kartoteki kontrahentów

Po wywołaniu menu KARTOTEKI/KONTRAHENCI w pulpicie nawigacyjnym wyświetlone zostanie manu szczegółowe.

towar w lokalizacjach

Kartoteki magazynowe ze zdjęciami

Istnieje możliwość przeglądania zestawienia kartotek ze zdjęciami

kartoteki ze zdjęciami

Użytkownik może wybrać, czy wyświetlić zestawienie pogrupowane według dostawców/odbiorców, przewoźników, czy wszystkich razem.

kartoteki ze zdjęciami

Lokalizacje

towar w lokalizacjach

Miejsca dostawy

Zestawienie pokazuje miejsca dostaw towarów.

towar w lokalizacjach

Kartoteki magazynowe ze zdjęciami

Istnieje możliwość przeglądania zestawienia kartotek ze zdjęciami

kartoteki ze zdjęciami

Kody kreskowe

Program magazynowy pozwala na generowanie i zapis kodów kreskowych dla każdej kartoteki, można wówczas wyświetlać te informacje w postaci tabeli z kodami 1d lub 2D.

kartoteki kody kreskowe

EWIDENCJA PALET GOSPODARKA MAGAZYNOWA GOSPODARKA PALET GOSPODARKA PALETAMI GOSPODARKA PALET MAGAZYNOWYCH GOSPODARKA PALETOWA KARTY OCENY PALET KWIT PALETOWY MAGAZYNOWANIE PALET MAGAZYN PALET OPROGRAMOWANIE DO EWIDENCJI PALET OPROGRAMOWANIE MAGAZYNOWE PALETY PALETY EUR PALETY MAGAZYNOWE PALETY PROGRAM MAGAZYNOWY ONLINE PROGRAM DO MAGAZYNOWANIA PALET PROGRAM PALETOWY ROZLICZANIE PALET SOFTWARE HOUSE SoftwareStudio SQL Studio Palety.net Zarządzanie paletami magazynowymi zarządzanie łańcuchem dostaw

system ewidencji palet
system ewidencji palet

Podsumowanie Kartoteki

Gospodarka paletami w wielu przedsiębiorstwach realizowana jest ze stratami wynikającymi z braku systemu obrotu paletami typu EURO, z którego ubywają dobre palety, a zastępowane są podróbkami nie spełniającymi standardowych wymagań.
palety magazynowanie

Program do ewidencji palet

Magazyny palet mogą być sterowane z głównego sterownika linii, pracować bezobsługowo w linii transportu i paletyzacji przy użyciu robotów lub być sterowane z pulpitu lokalnego przez operatora, służą do pobierania lub wydawania palet do kompletacji lub paletyzacji manualnej przy użyciu wózków widłowych, ręcznych paletowych.
Prosty program do ewidencji pustych palet

Obsługa magazynu z paletami

Prosta obsługa programu do rozliczania palet jest możliwa dzięki temu, że jest to aplikacja przeglądarkowa. Program dla rozliczania palet można więc uruchamiać na dowolnej przeglądarce zarówno w sieci lokalnej jak i przez Internet. Oprogramowanie Magazyn Palet umożliwia dopisanie kartotek palet, kontrahentów, przewoźników, platform i miejsc dostawy.
system ewidencji palet
system ewidencji palet

Aplikacja uzgadniania sald palet

Magazyn Palet umożliwia także dopisanie dokumentów przyjęcia oraz wydania z magazynu, a także rejestrację dokumentów przesunięć międzymagazynowych. System do ewidencji palet i rozliczania ilości z kontrahentami zainstalowane na serwerze Internetowym dostępne jest zarówno dla firmy prowadzącej ewidencje palet jak i dla wybranych kontrahentów. Dokumenty magazynowe związane z obrotem paletami obejmują przyjęcia, wydania, przesunięcia i likwidacje.

Palety program demo

Oferta oprogramowania magazynowego to nie tylko opis na stronie www.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu PWS do magazynu palet odpowiada Twoim potrzebom?
Program do prowadzenia magazynu palet
SAdam

Program do prowadzenia magazynu palet

W ostatnich latach coraz większą popularnością cieszy się program do prowadzenia magazynu palet. Programy PWM mogą być drogie we wdrażaniu, ale mogą się opłacać pod względem zwiększonej wydajności i bezpieczeństwa. Jeśli zastanawiasz się nad wdrożeniem programu PWM w swoim magazynie, koniecznie przedyskutuj swoje możliwości z wykwalifikowanym konsultantem.

jak rozliczać palety
SAdam

Jak rozliczać palety?

Zadajesz sobie pytanie jak rozliczać palety w firmie? Jeśli prowadzisz firmę, która obejmuje wysyłkę produktów, wiesz, że jednym z najważniejszych czynników zapewniających płynność działania jest posiadanie dobrego systemu rozliczania sald palet z dostawcami.

SQL server
palety

Serwer raportów usługi Power BI

Zgodnie z raportem Business Intelligence (BI), serwer raportów usługi Power BI to lokalne rozwiązanie, które zapewnia serwer raportów dla magazynów palet. Ten serwer raportów może służyć do tworzenia raportów i zarządzania nimi, a także do przeglądania i interakcji z tymi raportami. Serwer raportów usługi Power BI jest dostępny do bezpłatnego pobrania z witryny internetowej usługi Power BI.