Instalacja wydruków i raportów

Wydruki dokumentów oraz raporty dostępne w systemie wykorzystują rozwiązanie Microsoft SQL Reporting Services. Szablony wydruków i dokumentów to pliki RDL ( standard XML) które projektuje się za pomocą bezpłatnego narzędzia Microsoft Report Builder 3.0.

Instalacja i konfiguracja wydruków i raportów wymaga ustawienia parametru określającego umiejscowienie serwera raportów. W tym celu w module administrator w opcji PARAMETRY należy

parametry

 

 

W Menu Start odszukujemy programy Reporting Services Configuration Manager. Po lewej stronie z zakładkach odszukujemy opcji Web Service URL. Klikamy w link

web service url

 

W oknie przeglądarki ukaże się następująca informacja:

web service url info

 

W aplikacji magazynowej przechodzimy do wcześniej otwartej tabeli i podane wcześniej pole wpisujemy następującą wartość:

http://localhost:80/i zaznaczoną na powyższej grafice nazwę zaznaczoną czerwonym prostokątem. W tym przypadku właściwa wartość wygląda następująco:

http://localhost:80/ReportServer_SQLEXPRESS

Zatwierdzamy kombinacją klawiszy SHIFT+ENTER.

Przechodzimy do lokalizacji gdzie znajduję się nasza aplikacja i edytujemy plik web.config za pomocą notatnika.

wb config

 

 

Odszukujemy podany ciąg i pomiędzy cudzysłów podajemy tę samą wartość co w krok wcześniej cz

Zapisujemy zmiany i zamykamy plik.

web config

W programie Reporting Services Configuration Manager przechodzimy do zakładki Report Manager URL i klikamy w link:

czyli:

port manager url

http://localhost:80/ReportServer_SQLEXPRESS

 

 

 

 

 

W oknie przeglądarki Internet Explorer pojawi się Manager Report Server

 

sql server reporting services

 

Klikamy w New Data Source i podajemy następujące dane Name , ConnectionString i zaznaczamy Windows Integrated Security i potwierdzamy przyciskiem OK.

new data source

 

new data source

 

windows integrated security

 

Dodajemy folder przyciskiem New Folder i nadajemy mu nazwę Magazyn. Potwierdzamy przyciskiem OK.

Kolejnym krokiem jest zainstalowanie (opublikowanie plików wydruków i raportów. Pliki szablonów *.rdl te standardowo znajdują się w folderze ./rdlc/

pliki rdl

 

publikowanie pliku rdl

 

Po wgraniu danego raportu podświetlamy go i z prawej strony klikamy w strzałkę i z dostępnych opcji wybieramy Manage.

manage rdl

 

Po prawej stronie przechodzimy do Data Sources, zaznaczamy opcję A shared data source i klikamy Browse.

a shared data source

Wybieramy nazwę Data Source jaką nadaliśmy kilka kroków wcześniej czyli tutaj sql. Potwierdzamy przyciskiem OK. Dla każdego nowo dodanego raportu powtarzamy krok z dodaniem źródła danych.

Przechodzimy do programu magazynowego wybieramy Informacje i  dalej Raporty .Pojawi się następujący komunikat:

asp net classic ares insufficent for performing this operation

Kopiujemy nazwę pomiędzy apostrofami tutaj: IIS APPPOOLASP.NET v4.0 Classic  i przechodzimy do Report Mangera. Wybieramy po prawej w górnym rogu Home i klikamy w Folder Settings.

folder settings

 

Wybieramy New Role Assignment

new role assigments

 

W polu tekstowym wklejamy ciąg znaków który wcześniej skopiowaliśmy tutaj :

IIS APPPOOLASP.NET v4.0 Classic , ważne żeby nie skopiować apostrofów! Poniżej zaznaczamy opcję przy sekcji Browser i potwierdzamy OK.

iis apppool

 

 

Jeżeli raporty i wydruki nie zostały poprawnie zainstalowane skontaktuj się z biurem obsługi klienta i zamów usługę instalacji i konfiguracji/