software instalation

Instalacja wydruków i raportów

Wydruki dokumentów oraz raporty dostępne w systemie wykorzystują rozwiązanie Microsoft SQL Reporting Services. Szablony wydruków i dokumentów to pliki RDL ( standard XML) które projektuje się za pomocą bezpłatnego narzędzia Microsoft Report Builder 3.0.

Instalacja i konfiguracja wydruków i raportów wymaga ustawienia parametru określającego umiejscowienie serwera raportów. W tym celu w module administrator w opcji PARAMETRY należy

parametry

W Menu Start odszukujemy programy Reporting Services Configuration Manager. Po lewej stronie z zakładkach odszukujemy opcji Web Service URL. Klikamy w link

web service url

W oknie przeglądarki ukaże się następująca informacja:

web service url info

W aplikacji magazynowej przechodzimy do wcześniej otwartej tabeli i podane wcześniej pole wpisujemy następującą wartość:

http://localhost:80/i zaznaczoną na powyższej grafice nazwę zaznaczoną czerwonym prostokątem. W tym przypadku właściwa wartość wygląda następująco:

http://localhost:80/ReportServer_SQLEXPRESS

Zatwierdzamy kombinacją klawiszy SHIFT+ENTER.

Przechodzimy do lokalizacji gdzie znajduję się nasza aplikacja i edytujemy plik web.config za pomocą notatnika.

wb config

Odszukujemy podany ciąg i pomiędzy cudzysłów podajemy tę samą wartość co w krok wcześniej cz

Zapisujemy zmiany i zamykamy plik.

web config

W programie Reporting Services Configuration Manager przechodzimy do zakładki Report Manager URL i klikamy w link:

czyli:

port manager url

http://localhost:80/ReportServer_SQLEXPRESS

 

W oknie przeglądarki Internet Explorer pojawi się Manager Report Server

sql server reporting services

Klikamy w New Data Source i podajemy następujące dane Name , ConnectionString i zaznaczamy Windows Integrated Security i potwierdzamy przyciskiem OK.

new data source
new data source
windows integrated security

Dodajemy folder przyciskiem New Folder i nadajemy mu nazwę Magazyn. Potwierdzamy przyciskiem OK.

Kolejnym krokiem jest zainstalowanie (opublikowanie plików wydruków i raportów. Pliki szablonów *.rdl te standardowo znajdują się w folderze ./rdlc/

pliki rdl
publikowanie pliku rdl

Po wgraniu danego raportu podświetlamy go i z prawej strony klikamy w strzałkę i z dostępnych opcji wybieramy Manage.

manage rdl

Po prawej stronie przechodzimy do Data Sources, zaznaczamy opcję A shared data source i klikamy Browse.

a shared data source

Wybieramy nazwę Data Source jaką nadaliśmy kilka kroków wcześniej czyli tutaj sql. Potwierdzamy przyciskiem OK. Dla każdego nowo dodanego raportu powtarzamy krok z dodaniem źródła danych.

Przechodzimy do programu magazynowego wybieramy Informacje i  dalej Raporty .Pojawi się następujący komunikat:

asp net classic ares insufficent for performing this operation

Kopiujemy nazwę pomiędzy apostrofami tutaj: IIS APPPOOLASP.NET v4.0 Classic  i przechodzimy do Report Mangera. Wybieramy po prawej w górnym rogu Home i klikamy w Folder Settings.

folder settings

Wybieramy New Role Assignment

new role assigments

W polu tekstowym wklejamy ciąg znaków który wcześniej skopiowaliśmy tutaj :

IIS APPPOOLASP.NET v4.0 Classic , ważne żeby nie skopiować apostrofów! Poniżej zaznaczamy opcję przy sekcji Browser i potwierdzamy OK.

iis apppool

Jeżeli raporty i wydruki nie zostały poprawnie zainstalowane skontaktuj się z biurem obsługi klienta i zamów usługę instalacji i konfiguracji.

 • Palety – ewidencja i rozliczanie

  Palety – ewidencja i rozliczanie

  Ewidencja palet aplikacja, czyli gospodarka paletowa. Gospodarka paletami w wielu przedsiębiorstwach realizowana jest ze stratami wynikającymi z braku systemu obrotu paletami typu EURO, z którego ubywają dobre palety, a zastępowane są podróbkami nie spełniającymi standardowych wymagań. Stwarza to konieczność zakupu nowych palet EURO, których ceny systematycznie rosną. Sama ewidencja ilościowa palet pozwala kontrolować rozrachunki z […]

  Ewidencja palet aplikacja, czyli gospodarka paletowa. Gospodarka paletami w wielu przedsiębiorstwach realizowana jest ze stratami wynikającymi z braku systemu obrotu paletami typu EURO, z którego ubywają dobre palety, a zastępowane są podróbkami nie spełniającymi standardowych wymagań. Stwarza to konieczność zakupu nowych palet EURO, których ceny systematycznie rosną. Sama ewidencja ilościowa palet pozwala kontrolować rozrachunki z […]


 • Kwit paletowy do edycji

  Kwit paletowy do edycji

  Program magazynowy na Androida, czyli gospodarka paletowa. Kwit paletowy, jest to dokument potwierdzający przyjęcie palet EUR od dostawcy, potrzebny do odbioru palet EUR na określonych przez jego wystawcę zasadach. To dokument, którego powinien wymagać każdy kierowca, gdyż jest to potwierdzenie przekazania konkretnej ilości palet w danym stanie. Nie powinno się rezygnować z wykorzystywania kwitów paletowych. […]

  Program magazynowy na Androida, czyli gospodarka paletowa. Kwit paletowy, jest to dokument potwierdzający przyjęcie palet EUR od dostawcy, potrzebny do odbioru palet EUR na określonych przez jego wystawcę zasadach. To dokument, którego powinien wymagać każdy kierowca, gdyż jest to potwierdzenie przekazania konkretnej ilości palet w danym stanie. Nie powinno się rezygnować z wykorzystywania kwitów paletowych. […]


 • Karty Oceny Palet

  Karty Oceny Palet

  Karta ZIELONA – cechy prawidłowej palety EPAL lub EUR/UIC. Karta CZERWONA – niedopuszczalne wady. Karta ŻÓŁTA – Uszkodzenia dopuszczalne. Karty Oceny Palet, wydrukowane w postaci plansz, plakatów lub broszur, powinny służyć wszędzie tam, gdzie wymieniane, sprawdzane i oceniane są palety – w szczególności w miejscach dokonywania operacji transportowych i magazynowych. Znacznie ułatwiają ocenę legalności i […]

  Karta ZIELONA – cechy prawidłowej palety EPAL lub EUR/UIC. Karta CZERWONA – niedopuszczalne wady. Karta ŻÓŁTA – Uszkodzenia dopuszczalne. Karty Oceny Palet, wydrukowane w postaci plansz, plakatów lub broszur, powinny służyć wszędzie tam, gdzie wymieniane, sprawdzane i oceniane są palety – w szczególności w miejscach dokonywania operacji transportowych i magazynowych. Znacznie ułatwiają ocenę legalności i […]


 • Program do magazynowania palet

  Program do magazynowania palet

  Przewoźnicy, czyli magazyn palet. Program Magazyn Palet to aplikacja webowa (www) przez przeglądarkę internetową do kontroli i zarządzania gospodarką palet, która wyglądem i funkcjonalnością przypomina tradycyjne aplikacje Windows. Fakt, że nie jest wymagana instalacja po stronie użytkownika oprogramowania znacznie ułatwia pracę i administrację programu Magazyn Palet. Sprawdź aplikację DEMOOprogramowanie magazyn palet Ewidencja palet program Dokładna […]

  Przewoźnicy, czyli magazyn palet. Program Magazyn Palet to aplikacja webowa (www) przez przeglądarkę internetową do kontroli i zarządzania gospodarką palet, która wyglądem i funkcjonalnością przypomina tradycyjne aplikacje Windows. Fakt, że nie jest wymagana instalacja po stronie użytkownika oprogramowania znacznie ułatwia pracę i administrację programu Magazyn Palet. Sprawdź aplikację DEMOOprogramowanie magazyn palet Ewidencja palet program Dokładna […]