Instalacja wydruków i raportów

Wydruki dokumentów oraz raporty dostępne w systemie wykorzystują rozwiązanie Microsoft SQL Reporting Services. Szablony wydruków i dokumentów to pliki RDL ( standard XML) które projektuje się za pomocą bezpłatnego narzędzia Microsoft Report Builder 3.0.

Instalacja i konfiguracja wydruków i raportów wymaga ustawienia parametru określającego umiejscowienie serwera raportów. W tym celu w module administrator w opcji PARAMETRY należy

parametry

W Menu Start odszukujemy programy Reporting Services Configuration Manager. Po lewej stronie z zakładkach odszukujemy opcji Web Service URL. Klikamy w link

web service url

W oknie przeglądarki ukaże się następująca informacja:

web service url info

W aplikacji magazynowej przechodzimy do wcześniej otwartej tabeli i podane wcześniej pole wpisujemy następującą wartość:

http://localhost:80/i zaznaczoną na powyższej grafice nazwę zaznaczoną czerwonym prostokątem. W tym przypadku właściwa wartość wygląda następująco:

http://localhost:80/ReportServer_SQLEXPRESS

Zatwierdzamy kombinacją klawiszy SHIFT+ENTER.

Przechodzimy do lokalizacji gdzie znajduję się nasza aplikacja i edytujemy plik web.config za pomocą notatnika.

wb config

Odszukujemy podany ciąg i pomiędzy cudzysłów podajemy tę samą wartość co w krok wcześniej cz

Zapisujemy zmiany i zamykamy plik.

web config

W programie Reporting Services Configuration Manager przechodzimy do zakładki Report Manager URL i klikamy w link:

czyli:

port manager url

http://localhost:80/ReportServer_SQLEXPRESS

 

W oknie przeglądarki Internet Explorer pojawi się Manager Report Server

sql server reporting services

Klikamy w New Data Source i podajemy następujące dane Name , ConnectionString i zaznaczamy Windows Integrated Security i potwierdzamy przyciskiem OK.

new data source
new data source
windows integrated security

Dodajemy folder przyciskiem New Folder i nadajemy mu nazwę Magazyn. Potwierdzamy przyciskiem OK.

Kolejnym krokiem jest zainstalowanie (opublikowanie plików wydruków i raportów. Pliki szablonów *.rdl te standardowo znajdują się w folderze ./rdlc/

pliki rdl
publikowanie pliku rdl

Po wgraniu danego raportu podświetlamy go i z prawej strony klikamy w strzałkę i z dostępnych opcji wybieramy Manage.

manage rdl

Po prawej stronie przechodzimy do Data Sources, zaznaczamy opcję A shared data source i klikamy Browse.

a shared data source

Wybieramy nazwę Data Source jaką nadaliśmy kilka kroków wcześniej czyli tutaj sql. Potwierdzamy przyciskiem OK. Dla każdego nowo dodanego raportu powtarzamy krok z dodaniem źródła danych.

Przechodzimy do programu magazynowego wybieramy Informacje i  dalej Raporty .Pojawi się następujący komunikat:

asp net classic ares insufficent for performing this operation

Kopiujemy nazwę pomiędzy apostrofami tutaj: IIS APPPOOLASP.NET v4.0 Classic  i przechodzimy do Report Mangera. Wybieramy po prawej w górnym rogu Home i klikamy w Folder Settings.

folder settings

Wybieramy New Role Assignment

new role assigments

W polu tekstowym wklejamy ciąg znaków który wcześniej skopiowaliśmy tutaj :

IIS APPPOOLASP.NET v4.0 Classic , ważne żeby nie skopiować apostrofów! Poniżej zaznaczamy opcję przy sekcji Browser i potwierdzamy OK.

iis apppool

Jeżeli raporty i wydruki nie zostały poprawnie zainstalowane skontaktuj się z biurem obsługi klienta i zamów usługę instalacji i konfiguracji.

 • Karty Oceny Palet

  Karty Oceny Palet

  Karta ZIELONA – cechy prawidłowej palety EPAL lub EUR/UIC. Karta CZERWONA – niedopuszczalne wady. Karta ŻÓŁTA – Uszkodzenia dopuszczalne. Karty Oceny Palet, wydrukowane w postaci plansz, plakatów lub broszur, powinny służyć wszędzie tam, gdzie wymieniane, sprawdzane i oceniane są palety – w szczególności w miejscach dokonywania operacji transportowych i magazynowych. Znacznie ułatwiają ocenę legalności i […]

  Karta ZIELONA – cechy prawidłowej palety EPAL lub EUR/UIC. Karta CZERWONA – niedopuszczalne wady. Karta ŻÓŁTA – Uszkodzenia dopuszczalne. Karty Oceny Palet, wydrukowane w postaci plansz, plakatów lub broszur, powinny służyć wszędzie tam, gdzie wymieniane, sprawdzane i oceniane są palety – w szczególności w miejscach dokonywania operacji transportowych i magazynowych. Znacznie ułatwiają ocenę legalności i […]


 • Program do magazynowania palet

  Program do magazynowania palet

  Przewoźnicy, czyli magazyn palet. Program Magazyn Palet to aplikacja webowa (www) przez przeglądarkę internetową do kontroli i zarządzania gospodarką palet, która wyglądem i funkcjonalnością przypomina tradycyjne aplikacje Windows. Fakt, że nie jest wymagana instalacja po stronie użytkownika oprogramowania znacznie ułatwia pracę i administrację programu Magazyn Palet. Oprogramowanie magazyn palet Program do magazynowania Nowoczesny program do […]

  Przewoźnicy, czyli magazyn palet. Program Magazyn Palet to aplikacja webowa (www) przez przeglądarkę internetową do kontroli i zarządzania gospodarką palet, która wyglądem i funkcjonalnością przypomina tradycyjne aplikacje Windows. Fakt, że nie jest wymagana instalacja po stronie użytkownika oprogramowania znacznie ułatwia pracę i administrację programu Magazyn Palet. Oprogramowanie magazyn palet Program do magazynowania Nowoczesny program do […]


software instalation

Podsumowanie Instalacja wydruków i raportów

Gospodarka paletami w wielu przedsiębiorstwach realizowana jest ze stratami wynikającymi z braku systemu obrotu paletami typu EURO, z którego ubywają dobre palety, a zastępowane są podróbkami nie spełniającymi standardowych wymagań.
palety magazynowanie

Program do ewidencji palet

Magazyny palet mogą być sterowane z głównego sterownika linii, pracować bezobsługowo w linii transportu i paletyzacji przy użyciu robotów lub być sterowane z pulpitu lokalnego przez operatora, służą do pobierania lub wydawania palet do kompletacji lub paletyzacji manualnej przy użyciu wózków widłowych, ręcznych paletowych.
Prosty program do ewidencji pustych palet

Obsługa magazynu z paletami

Prosta obsługa programu do rozliczania palet jest możliwa dzięki temu, że jest to aplikacja przeglądarkowa. Program dla rozliczania palet można więc uruchamiać na dowolnej przeglądarce zarówno w sieci lokalnej jak i przez Internet. Oprogramowanie Magazyn Palet umożliwia dopisanie kartotek palet, kontrahentów, przewoźników, platform i miejsc dostawy.
system ewidencji palet
system ewidencji palet

Aplikacja uzgadniania sald palet

Magazyn Palet umożliwia także dopisanie dokumentów przyjęcia oraz wydania z magazynu, a także rejestrację dokumentów przesunięć międzymagazynowych. System do ewidencji palet i rozliczania ilości z kontrahentami zainstalowane na serwerze Internetowym dostępne jest zarówno dla firmy prowadzącej ewidencje palet jak i dla wybranych kontrahentów. Dokumenty magazynowe związane z obrotem paletami obejmują przyjęcia, wydania, przesunięcia i likwidacje.

Palety program demo

Oferta oprogramowania magazynowego to nie tylko opis na stronie www.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu PWS do magazynu palet odpowiada Twoim potrzebom?
Program do prowadzenia magazynu palet
SAdam

Program do prowadzenia magazynu palet

W ostatnich latach coraz większą popularnością cieszy się program do prowadzenia magazynu palet. Programy PWM mogą być drogie we wdrażaniu, ale mogą się opłacać pod względem zwiększonej wydajności i bezpieczeństwa. Jeśli zastanawiasz się nad wdrożeniem programu PWM w swoim magazynie, koniecznie przedyskutuj swoje możliwości z wykwalifikowanym konsultantem.

jak rozliczać palety
SAdam

Jak rozliczać palety?

Zadajesz sobie pytanie jak rozliczać palety w firmie? Jeśli prowadzisz firmę, która obejmuje wysyłkę produktów, wiesz, że jednym z najważniejszych czynników zapewniających płynność działania jest posiadanie dobrego systemu rozliczania sald palet z dostawcami.

SQL server
palety

Serwer raportów usługi Power BI

Zgodnie z raportem Business Intelligence (BI), serwer raportów usługi Power BI to lokalne rozwiązanie, które zapewnia serwer raportów dla magazynów palet. Ten serwer raportów może służyć do tworzenia raportów i zarządzania nimi, a także do przeglądania i interakcji z tymi raportami. Serwer raportów usługi Power BI jest dostępny do bezpłatnego pobrania z witryny internetowej usługi Power BI.