Kartoteki magazynowe

Kartoteki magazynowe PWS to krytyczne narzędzie do zarządzania przyjęciami i dostawami, używane do zarządzania i śledzenia palet i kwitów paletowych. Plik Magazynowy PWS umożliwia zarządzanie i śledzenie przyjęć paletowych i paletowych od momentu ich przyjęcia do magazynu do momentu dostarczenia do klienta. Plik Magazynowy PWS umożliwia również zarządzanie i śledzenie przyjęć palet i palet według produktu, daty i partii.

Oprogramowanie PWS zapewnia szybki i łatwy sposób przyjmowania i dostarczania palet oraz kwitów paletowych. Dzięki karcie magazynowej możesz śledzić przyjmowane i wysyłane artykuły. Możesz także tworzyć etykiety wysyłkowe i faktury oraz śledzić postęp swoich wysyłek.

Pozycje szczegółowe zakładki menu KARTOTEKI wyświetlają kartoteki asortymentowe, kartoteki kontrahentów, miejsca składowania, palety oraz usługi.

Pliki magazynowe w oprogramowaniu PWS do przyjmowania i dostarczania palet oraz kwitów paletowych pozwalają na śledzenie danych przyjęcia i dostawy palet. Pliki mogą służyć do zarządzania procesami akceptacji i dostawy palet oraz do śledzenia danych dotyczących akceptacji i dostawy palet.

Oprogramowanie magazynowe SKU jest niezbędne do przyjmowania i dostarczania palet oraz kwitów paletowych. Dzięki automatycznej kategoryzacji i śledzeniu SKU menedżerowie magazynu mogą zapewnić, że prawidłowe palety i kwity paletowe są dostarczane do właściwych części magazynu, a zapasy są dokładnie śledzone.

Oprogramowanie magazynowe SKU może być również wykorzystywane do generowania raportów dotyczących liczby dostarczonych palet i kwitów paletowych, ilości dostępnych zapasów oraz oszczędności zaoszczędzonych dzięki oprogramowaniu. Automatyzując przyjmowanie i dostarczanie palet oraz kwity paletowe, kierownicy magazynów mogą zapewnić sprawne działanie ich firm oraz zaoszczędzić pieniądze na kosztach zapasów i wysyłki.

Kartoteka towarowa

Po wyborze z menu KARTOTEKA ASORTYMENTOWA  w pulpicie nawigacyjnym wyświetlają się szczegółowe pozycje Istnieje kilka sposobów przeglądania wprowadzonych kartotek asortymentowych: Wszystkie – tabela - wyświetla rejestr wszystkich wprowadzo...

Dopisanie nowej kartoteki

Funkcja dopisania uruchamiana jest przez użycie polecenia DOPISZ . W oknie dopisania kartotek zapisywane są informacje. Po uruchomieniu przycisku  pojawi się okno do wprowadzenia nowych danych. Okno dopisania nowej kartoteki składa się...

Edycja - zmiany w kartotece

Modyfikacja w trybie edycji wymaga użycia polecenia EDYCJA. W wyświetlonym formularzu kartoteki wprowadzane są zmiany w wybranych polach. Edycji nie podlega pole INDEKS.Wprowadzone zmiany a kartotece asortymentowej należy zapisać przez użycie polecenia ZAPIS...
Historia obrotów magazynowych

Historia obrotów magazynowych

Wybór polecenia HISTORIA wyświetla zestawienie obrotów dla wybranej (zaznaczonej) kartoteki. Zestawienie obrotów magazynowych wyświetla listę pozycji dokumentów dla wybranego asortymentu. Okno zestawienia zamykane jest przez wybór przycisku ZAKOŃCZ. Ewol...
Podgląd kartoteki magazynowej

Podgląd kartoteki magazynowej

W oknie podglądu kartoteki wyświetlane są w poszczególnych zakładkach informacje o kartotece, parametrach kartoteki, zestawienie stanów asortymentu wraz ze szczegółami składowania oraz statystyka obrotów według typu dokumentu. Okno podglądu zamykane je...

Uwagi

Opcja w programie magazynowym pozwala na podgląd, modyfikacje oraz dopisanie dowolnych uwag– komentarzy do wybranej kartoteki asortymentowej.Dopisanie do kartoteki dowolnej ilości komentarzy – notatek wymaga uruchomienia polecenia Uwagi. Nowy komentarz – uwa...

Załączniki

Opcja pozwala na podgląd załączników przypisanych do wybranej kartoteki asortymentowej.Uruchomienie funkcji ZAŁĄCZNIKI powoduje pojawienie się okna z wykazem załączników przypisanych do wybranej kartotekiKliknięcie na wybrany załącznik daje możliwość po...

Zdjęcia

Opcja pozwala na podgląd dołączonych do kartoteki asortymentowej załączników w postaci zdjęć w formacie JPG. Uruchomienie funkcji ZDJĘCIA powoduje pojawienie się okna z miniaturkami zdjęć przypisanymi do wybranej kartoteki. Klikając na miniaturkę zdjęcia wyświ...

Kartoteki pogrupowane

Wyświetla rejestr wszystkich kartotek asortymentowych pogrupowanych wg kontrahentów, grup i cech towarowych. Aplikacja PWS.net kartoteki pogrupowane. Za pomocą transakcji realizuje się określone zadania dla aplikacja pws.net kartoteki pogrupowane .
Kartoteki wg dostawców

Kartoteki wg dostawców

Wyświetla rejestr kartotek odfiltrowanych wg dostawców przypisanych do kartotek. Menu jest budowane dynamicznie i uzależnione jest od ilości dostawców skojarzonych z poszczególnymi kartotekami towarowymi. W rejestrze aktywne są funkcje: dopisania, edycji...
Kartoteki wg magazynów

Kartoteki wg magazynów

Wyświetla rejestr kartotek odfiltrowanych wg magazynów. Menu jest budowane dynamicznie i uzależnione jest od pozycji magazynów zdefiniowanych w administratorze. W rejestrze aktywne są funkcje: dopisania, edycji, dołączenia dowolnej notatki, załącz...
Kartoteki wg oddziałów

Kartoteki wg oddziałów

Wyświetla rejestr kartotek odfiltrowanych wg oddziałów. Menu jest budowane dynamicznie i uzależnione jest od pozycji oddziałów zdefiniowanych w administratorze. W rejestrze aktywne są funkcje: dopisania, edycji, dołączenia dowolnej notatki, załączni...

Kartoteki ze zdjęciami

Program za pomocą specjalnej transakcji wyświetla rejestr wszystkich wprowadzonych kartotek wraz z miniaturami zdjęć przypisanymi do kartotek.W rejestrze aktywne są funkcje: dopisania, edycji, dołączenia dowolnej notatki, załącznika lub zdjęcia, podglądu ...
Stan magazynowy na dzień

Stan magazynowy na dzień

Wyświetla rejestr wszystkich kartotek towarowych ze stanami na dzień zadeklarowany przez użytkownika systemu. Po uruchomieniu menu należy korzystając z przycisku rozwijanej podać dzień na który mają być wygenerowane stany magazynowe. Wyświetlenie stanów na ...
kartoteki

Podsumowanie Kartoteki magazynowe

Gospodarka paletami w wielu przedsiębiorstwach realizowana jest ze stratami wynikającymi z braku systemu obrotu paletami typu EURO, z którego ubywają dobre palety, a zastępowane są podróbkami nie spełniającymi standardowych wymagań.
palety magazynowanie

Program do ewidencji palet

Magazyny palet mogą być sterowane z głównego sterownika linii, pracować bezobsługowo w linii transportu i paletyzacji przy użyciu robotów lub być sterowane z pulpitu lokalnego przez operatora, służą do pobierania lub wydawania palet do kompletacji lub paletyzacji manualnej przy użyciu wózków widłowych, ręcznych paletowych.
Prosty program do ewidencji pustych palet

Obsługa magazynu z paletami

Prosta obsługa programu do rozliczania palet jest możliwa dzięki temu, że jest to aplikacja przeglądarkowa. Program dla rozliczania palet można więc uruchamiać na dowolnej przeglądarce zarówno w sieci lokalnej jak i przez Internet. Oprogramowanie Magazyn Palet umożliwia dopisanie kartotek palet, kontrahentów, przewoźników, platform i miejsc dostawy.
system ewidencji palet
system ewidencji palet

Aplikacja uzgadniania sald palet

Magazyn Palet umożliwia także dopisanie dokumentów przyjęcia oraz wydania z magazynu, a także rejestrację dokumentów przesunięć międzymagazynowych. System do ewidencji palet i rozliczania ilości z kontrahentami zainstalowane na serwerze Internetowym dostępne jest zarówno dla firmy prowadzącej ewidencje palet jak i dla wybranych kontrahentów. Dokumenty magazynowe związane z obrotem paletami obejmują przyjęcia, wydania, przesunięcia i likwidacje.

Palety program demo

Oferta oprogramowania magazynowego to nie tylko opis na stronie www.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu PWS do magazynu palet odpowiada Twoim potrzebom?
Program do prowadzenia magazynu palet
SAdam

Program do prowadzenia magazynu palet

W ostatnich latach coraz większą popularnością cieszy się program do prowadzenia magazynu palet. Programy PWM mogą być drogie we wdrażaniu, ale mogą się opłacać pod względem zwiększonej wydajności i bezpieczeństwa. Jeśli zastanawiasz się nad wdrożeniem programu PWM w swoim magazynie, koniecznie przedyskutuj swoje możliwości z wykwalifikowanym konsultantem.

jak rozliczać palety
SAdam

Jak rozliczać palety?

Zadajesz sobie pytanie jak rozliczać palety w firmie? Jeśli prowadzisz firmę, która obejmuje wysyłkę produktów, wiesz, że jednym z najważniejszych czynników zapewniających płynność działania jest posiadanie dobrego systemu rozliczania sald palet z dostawcami.

SQL server
palety

Serwer raportów usługi Power BI

Zgodnie z raportem Business Intelligence (BI), serwer raportów usługi Power BI to lokalne rozwiązanie, które zapewnia serwer raportów dla magazynów palet. Ten serwer raportów może służyć do tworzenia raportów i zarządzania nimi, a także do przeglądania i interakcji z tymi raportami. Serwer raportów usługi Power BI jest dostępny do bezpłatnego pobrania z witryny internetowej usługi Power BI.