Uwagi

Opcja w programie magazynowym pozwala na podgląd, modyfikacje oraz dopisanie dowolnych uwag– komentarzy do wybranej kartoteki asortymentowej.
Dopisanie do kartoteki dowolnej ilości komentarzy – notatek wymaga uruchomienia polecenia Uwagi. Nowy komentarz – uwaga dopisywana jest przez kliknięcie wiersza z komunikatem Kliknij aby dodać nowy wiersz. W pierwszym polu zaznaczamy czy uwaga ma być aktywna. W kolejnych polach wpisujemy Kod oraz Tytuł uwagi. Pole Uwagi to miejsce na wpisanie dowolnego komentarza. Zatwierdzenie wprowadzonych danych wymaga użycia kombinacji klawiszy .

Modyfikacja informacji w polach wymaga dwukrotnego kliknięcia na wybrane pole. Po wprowadzeniu modyfikacji, zapisanie informacji wymaga użycia kombinacji klawiszy .
W uwagach aktywna jest funkcja usuwania. W celu usunięcia wprowadzonej uwagi należy wybraną pozycję zaznaczyć przez klikniecie myszką na pozycji. Wybrany wiersz zostaje podświetlony. Użycie klawisza usuwa zaznaczoną pozycję.

kartoteka notatki