Załączniki

Opcja pozwala na podgląd załączników przypisanych do wybranej kartoteki asortymentowej.
Uruchomienie funkcji ZAŁĄCZNIKI powoduje pojawienie się okna z wykazem załączników przypisanych do wybranej kartoteki
Kliknięcie na wybrany załącznik daje możliwość podglądu pliku załącznika.

kartoteka zalaczniki

kartoteka zalaczone pliki