Kontrahenci

Po wyborze z menu KONTRAHENCI  w pulpicie nawigacyjnym wyświetlają się szczegółowe pozycje submenu.

Istnieje kilka sposobów przeglądania wprowadzonych kartotek asortymentowych:

  • Wszystkie – tabela – wyświetla rejestr wszystkich wprowadzonych kartotek,
  • Dopisz nową – umożliwia dopisanie nowej kartoteki kontrahenta,
  • Dostawcy – wyświetla rejestr wszystkich kartotek dostawców dopisanych w systemie,
  • Odbiorcy – wyświetla rejestr wszystkich kartotek odbiorców dopisanych w systemie.

Wyświetla rejestr wszystkich kontrahentów dopisanych w systemie. W rejestrze aktywne są funkcje: dopisania, edycji, dopisania dodatkowych informacji, dołączenia załącznika lub zdjęcia, podglądu lokalizacji kontrahenta na mapie, podglądu kartoteki oraz zestawienie obrotów. Opisane funkcje uruchamiane są przez polecenia z paska poleceń.

Element łańcucha dostaw

Magazyn jest kluczowym elementem łańcucha dostaw, a efektywne wykorzystanie przestrzeni magazynowej i zarządzanie paletami są niezbędne do zapewnienia płynnego przebiegu operacji. Oto kilka wskazówek, jak zoptymalizować przestrzeń magazynową i jak najlepiej wykorzystać palety:

  1. Użyj przestrzeni pionowej. Jednym z najlepszych sposobów na optymalizację przestrzeni magazynowej jest wykorzystanie przestrzeni pionowej. Można to zrobić, instalując regały i półki lub wykorzystując poziomy antresoli. Umożliwi to przechowywanie większej liczby przedmiotów na tej samej powierzchni i zwolnienie miejsca na podłodze.
  2. Trzymaj przedmioty blisko miejsca, w którym będą używane. Innym sposobem na zoptymalizowanie przestrzeni do przechowywania jest trzymanie przedmiotów blisko miejsca, w którym będą używane. Zminimalizuje to potrzebę poruszania się wózkami widłowymi i innymi pojazdami na długich dystansach i pomoże w utrzymaniu bardziej wydajnej pracy.
  3. Użyj odpowiedniego rodzaju palety. Na rynku dostępnych jest wiele różnych rodzajów palet i ważne jest, aby wybrać odpowiednią do swoich potrzeb. Na przykład, jeśli przechowujesz ciężkie lub nieporęczne przedmioty, potrzebujesz mocniejszej palety, która wytrzyma ciężar. Jeśli przechowujesz przedmioty wrażliwe na zmiany temperatury, potrzebujesz palety z kontrolowaną temperaturą.
  4. Opracuj dobry system zarządzania paletami. Dobry system zarządzania paletami pomoże Ci śledzić palety i zapewnić ich efektywne wykorzystanie. System ten powinien obejmować sposób śledzenia palet w trakcie ich przemieszczania się po magazynie, a także system przechowywania i pobierania palet.
  5. Utrzymuj palety w dobrym stanie. Ważne jest, aby utrzymać palety w dobrym stanie, aby mogły być używane wielokrotnie. Oznacza to regularne sprawdzanie ich pod kątem uszkodzeń i naprawę lub wymianę w razie potrzeby.

Postępując zgodnie z tymi wskazówkami, możesz zoptymalizować przestrzeń magazynową i jak najlepiej wykorzystać swoje palety. Pomoże to poprawić wydajność Twojego magazynu i zapewnić płynne działanie Twoich operacji.

Nowy kontrahent

Kartoteka kontrahenta dopisywana jest przez użycie polecenia DOPISZ.  W oknie dopisania kartotek zapisywane są informacje. Po uruchomieniu przycisku  pojawi się okno do wprowadzenia nowych danych. Okno dopisania nowej kartoteki składa się...

Edycja – zmiany w kartotece

Dane kartotek kontrahentów mogą być modyfikowane poprzez użycie funkcji EDYCJA . W wyświetlonym formularzu kartoteki wprowadzane są zmiany w wybranych polach. Edycji nie podlega pole NAZWA SKRÓCONA. Wprowadzone zmiany należy zapisać przez użycie polecenia...

Podgląd szczegółów

Funkcja PODGLĄD wyświetla zestawienie informacji o kartotece kontrahenta. Okno podglądu kartoteki zamykane jest przez użycie przycisku X.
Historia obrotów magazynowych

Historia obrotów magazynowych

Wyświetlenie obrotów magazynowych (pozycji dokumentów) dla kontrahenta wymaga potwierdzenia polecenia HISTORIA w pasku funkcji. Koncentrując się na swoich podstawowych procesach, firmy zapominają o potrzebie kompleksowego patrz...

Podsumowanie Kontrahenci

Gospodarka paletami w wielu przedsiębiorstwach realizowana jest ze stratami wynikającymi z braku systemu obrotu paletami typu EURO, z którego ubywają dobre palety, a zastępowane są podróbkami nie spełniającymi standardowych wymagań.
palety magazynowanie

Program do ewidencji palet

Magazyny palet mogą być sterowane z głównego sterownika linii, pracować bezobsługowo w linii transportu i paletyzacji przy użyciu robotów lub być sterowane z pulpitu lokalnego przez operatora, służą do pobierania lub wydawania palet do kompletacji lub paletyzacji manualnej przy użyciu wózków widłowych, ręcznych paletowych.
Prosty program do ewidencji pustych palet

Obsługa magazynu z paletami

Prosta obsługa programu do rozliczania palet jest możliwa dzięki temu, że jest to aplikacja przeglądarkowa. Program dla rozliczania palet można więc uruchamiać na dowolnej przeglądarce zarówno w sieci lokalnej jak i przez Internet. Oprogramowanie Magazyn Palet umożliwia dopisanie kartotek palet, kontrahentów, przewoźników, platform i miejsc dostawy.
system ewidencji palet
system ewidencji palet

Aplikacja uzgadniania sald palet

Magazyn Palet umożliwia także dopisanie dokumentów przyjęcia oraz wydania z magazynu, a także rejestrację dokumentów przesunięć międzymagazynowych. System do ewidencji palet i rozliczania ilości z kontrahentami zainstalowane na serwerze Internetowym dostępne jest zarówno dla firmy prowadzącej ewidencje palet jak i dla wybranych kontrahentów. Dokumenty magazynowe związane z obrotem paletami obejmują przyjęcia, wydania, przesunięcia i likwidacje.

Palety program demo

Oferta oprogramowania magazynowego to nie tylko opis na stronie www.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu PWS do magazynu palet odpowiada Twoim potrzebom?
Program do prowadzenia magazynu palet
SAdam

Program do prowadzenia magazynu palet

W ostatnich latach coraz większą popularnością cieszy się program do prowadzenia magazynu palet. Programy PWM mogą być drogie we wdrażaniu, ale mogą się opłacać pod względem zwiększonej wydajności i bezpieczeństwa. Jeśli zastanawiasz się nad wdrożeniem programu PWM w swoim magazynie, koniecznie przedyskutuj swoje możliwości z wykwalifikowanym konsultantem.

jak rozliczać palety
SAdam

Jak rozliczać palety?

Zadajesz sobie pytanie jak rozliczać palety w firmie? Jeśli prowadzisz firmę, która obejmuje wysyłkę produktów, wiesz, że jednym z najważniejszych czynników zapewniających płynność działania jest posiadanie dobrego systemu rozliczania sald palet z dostawcami.

SQL server
palety

Serwer raportów usługi Power BI

Zgodnie z raportem Business Intelligence (BI), serwer raportów usługi Power BI to lokalne rozwiązanie, które zapewnia serwer raportów dla magazynów palet. Ten serwer raportów może służyć do tworzenia raportów i zarządzania nimi, a także do przeglądania i interakcji z tymi raportami. Serwer raportów usługi Power BI jest dostępny do bezpłatnego pobrania z witryny internetowej usługi Power BI.