Kontrahenci

usersPo wyborze z menu KONTRAHENCI  w pulpicie nawigacyjnym wyświetlają się szczegółowe pozycje submenu.

Istnieje kilka sposobów przeglądania wprowadzonych kartotek asortymentowych:

  • Wszystkie – tabela – wyświetla rejestr wszystkich wprowadzonych kartotek,
  • Dopisz nową – umożliwia dopisanie nowej kartoteki kontrahenta,
  • Dostawcy – wyświetla rejestr wszystkich kartotek dostawców dopisanych w systemie,
  • Odbiorcy – wyświetla rejestr wszystkich kartotek odbiorców dopisanych w systemie.

Wyświetla rejestr wszystkich kontrahentów dopisanych w systemie. W rejestrze aktywne są funkcje: dopisania, edycji, dopisania dodatkowych informacji, dołączenia załącznika lub zdjęcia, podglądu lokalizacji kontrahenta na mapie, podglądu kartoteki oraz zestawienie obrotów. Opisane funkcje uruchamiane są przez polecenia z paska poleceń.

 

 

Nowy kontrahent

Kartoteka kontrahenta dopisywana jest przez użycie polecenia DOPISZ.  W oknie dopisania kartotek zapisywane są informacje. Po uruchomieniu przycisku  pojawi się okno do wprowadzenia nowych danych. Okno dopisania nowej kartoteki składa się...

Edycja – zmiany w kartotece

Dane kartotek kontrahentów mogą być modyfikowane poprzez użycie funkcji EDYCJA . W wyświetlonym formularzu kartoteki wprowadzane są zmiany w wybranych polach. Edycji nie podlega pole NAZWA SKRÓCONA. Wprowadzone zmiany należy zapisać przez użycie polecenia...

Podgląd szczegółów

Funkcja PODGLĄD wyświetla zestawienie informacji o kartotece kontrahenta. Okno podglądu kartoteki zamykane jest przez użycie przycisku X.
Historia obrotów magazynowych

Historia obrotów magazynowych

Wyświetlenie obrotów magazynowych (pozycji dokumentów) dla kontrahenta wymaga potwierdzenia polecenia HISTORIA w pasku funkcji. Koncentrując się na swoich podstawowych procesach, firmy zapominają o potrzebie kompleksowego patrz...