Edycja – zmiany w kartotece

Dane kartotek kontrahentów mogą być modyfikowane poprzez użycie funkcji EDYCJA. W wyświetlonym formularzu kartoteki wprowadzane są zmiany w wybranych polach. Edycji nie podlega pole NAZWA SKRÓCONA. Wprowadzone zmiany należy zapisać przez użycie polecenia ZAPISZ lub kombinacje klawiszy <Alt><P>. Istnieje także możliwość z wycofania się z wprowadzonych danych korzystając z polecenia ANULUJ lub kombinacji klawiszy <Alt<J>.