Pozycje menu Magazyn zawiera szczegółowe pozycje związane z rejestracją oraz obrotem w magazynie wysokiego składowania: przyjęcia do magazynu, wydania z magazynu, przesunięcia w magazynie wysokiego składowania – zmiana położenia, palety, operacje magazynowe oraz inwentaryzacja.

Po uruchomieniu pozycji menu MAGAZYN / PRZYJĘCIA w oknie pulpitu nawigacyjnego zostaje wyświetlone menu szczegółowe. Potwierdzenie wybranej pozycji menu wyświetla właściwy rejestr dokumentów.