Awizo dostawy

Awizo dostawy jest podstawowym dokumentem WMS, bez którego nie można wystawić dokumentu przyjęcia zewnętrznego PZ.
Warunkiem koniecznym zapisania dokumentu ZPZ jest wybranie kontrahenta oraz pozycji asortymentowych przypisanych do kontrahenta. Dokument ZPZ automatycznie jest usuwany z rejestru w momencie przyjęcia jego wszystkich pozycji dokumentem PZ.
Rejestr dokumentów wyświetla dokumenty zlecenia przyjęcia do magazynu wysokiego składowania oznaczone symbolem ZPZ oczekujące na realizację. Na podstawie zapisanych dokumentów ZPZ rejestrowane jest przyjęcie do magazynu – dokumenty PZ.
W rejestrze aktywne są funkcje: dopisania, edycji, akceptacji, priorytetu, podglądu oraz wydruku.
Dla pozycji rejestru wyświetlana jest informacja o ilości zrealizowanej – zapisanej w dokumentach PZ – pole ILOŚĆ PZ.

Dowód dostawy jest dokumentem generowanym przez oprogramowanie, który towarzyszy fizycznemu przyjęciu i dostawie palet oraz kwitów paletowych. Zazwyczaj zawiera informacje takie jak imię i nazwisko oraz dane kontaktowe nadawcy i odbiorcy, ilość dostarczonych palet, datę i godzinę dostawy oraz opis zawartości przesyłki. Dowód dostawy może również zawierać specjalne instrukcje dotyczące obsługi palet, takie jak konieczność użycia wózka widłowego lub innego sprzętu, i może być używany do śledzenia palet w trakcie procesu dostawy.

Potwierdzenia dostawy są ważną częścią procesu przyjęcia i dostawy palet i kwitów paletowych. Służą do dokumentowania stanu palety oraz dostarczonego towaru. Dokumenty dostawy powinny być dokładne i kompletne, aby w przypadku jakichkolwiek rozbieżności można było podjąć właściwe działania.

Dokumenty dostawy powinny być wypełnione i podpisane przez osobę dostarczającą palety lub osobę przyjmującą palety. Powinny zawierać następujące informacje:

  • Nazwisko osoby dostarczającej palety lub osoby przyjmującej palety
  • Nazwa firmy lub dostawcy
  • Rodzaj palety lub paragonu paletowego
  • Data i godzina dostawy
  • Opis dostarczonego towaru
  • Stan palety i towaru
  • Podpis osoby dostarczającej palety lub osoby przyjmującej palety

Dopisz nowe awizo

Wybór menu Nowe awizo dostawy uruchamia formularz dopisania nowego dokumentu. Numer referencyjny dokumentu zostaje nadany automatycznie i jest wyświetlony w pasku funkcji.Nagłówek dopisywanego dokumentu składa się z pięciu zakładek.W zakładce DOKUMENT...

Edycja dokumentu awiza

Modyfikacje dokumentu oraz jego zapisanie wykonywane są w trybie edycji uruchamianym przez użycie polecenia EDYCJA. Edycja jest uruchamiana dla dokumentów zleceń oraz dokumentów magazynowych ze statusem w buforze (szare). Przed edytowaniem dokumentu nale...

Import zlecenia z pliku Excel

Pozycja menu import Zleceń z pliku Excel umożliwia zaimportowanie zleceń przyjęcia oraz wydania z pliku XLS przesłanego przez Kontrahenta-Zleceniodawcę.Uruchomienie menu powoduje pojawienie się okna. Po uruchomieniu przycisku przeglądaj należy wskazać ...

Kreator zatwierdzania zleceń

Kreator zatwierdzania zleceń służy do hurtowego zatwierdzania zleceń ZWZ w buforze. Po uruchomieniu opcji menu pojawi się lista zleceń ZWZ zapisanych do bufora (status SZARY). Opcja zaznacz wszystkie umożliwia zaznaczenie wszystkich zleceń i ich z...

Notatki

Funkcja NOTATKI umożliwia dopisanie do wybranego dokumentu dowolnej ilości komentarzy – notatek. Notatki dopisywane są do zaznaczonego dokumentu przez kliknięcie. Po wywołaniu funkcji pojawia się okno dopisania. Nowy komentarz – notatka dopisywany jest prze...

Podgląd dokumentu

Program Studio Magazyn WMS umożliwia podgląd dokumentu bez wydruku i wyświetlany jest przez potwierdzenie polecenia PODGLĄD. Przed uruchomieniem podglądu należy zaznaczyć dowolną pozycję wybranego dokumentu przez kliknięcie. Okno podglądu dokumentu ...

Priorytet

Polecenie Priorytet umożliwia nam zmianę nadanego priorytetu w dokumencie bez konieczności jego modyfikacji.Aby dokonać zmiany priorytetu należy zaznaczyć odpowiedni dokument, uruchomić polecenie Priorytet - pojawi nam się nowe okno:W pierwszym oknie z...

Wydruk dokumentu

Wydruk dokumentu awizo dostawy wykonywany jest przez użycie polecenia z górnego paska przycisków. Drukowany jest dokument, który został zaznaczony (przez kliknięcie na dowolną pozycję dokumentu) przed uruchomieniem funkcji. Jeśli chodzi o dostaw...

Awiza dostaw oczekujące

Wywołanie menu wyświetla rejestr wszystkich dokumentów awiza przyjęcia, zarówno tych zrealizowanych jak i do realizacji Wywołanie menu AWIZA OCZEKUJĄCE wyświetla rejestr dokumentów awiza dostawy oczekujących na realizację. W rejestrze aktywne są...
PWS software aplikacja online magazyn palet
PWS software aplikacja online magazyn palet

Podsumowanie Awizo dostawy

Gospodarka paletami w wielu przedsiębiorstwach realizowana jest ze stratami wynikającymi z braku systemu obrotu paletami typu EURO, z którego ubywają dobre palety, a zastępowane są podróbkami nie spełniającymi standardowych wymagań.
palety magazynowanie

Program do ewidencji palet

Magazyny palet mogą być sterowane z głównego sterownika linii, pracować bezobsługowo w linii transportu i paletyzacji przy użyciu robotów lub być sterowane z pulpitu lokalnego przez operatora, służą do pobierania lub wydawania palet do kompletacji lub paletyzacji manualnej przy użyciu wózków widłowych, ręcznych paletowych.
Prosty program do ewidencji pustych palet

Obsługa magazynu z paletami

Prosta obsługa programu do rozliczania palet jest możliwa dzięki temu, że jest to aplikacja przeglądarkowa. Program dla rozliczania palet można więc uruchamiać na dowolnej przeglądarce zarówno w sieci lokalnej jak i przez Internet. Oprogramowanie Magazyn Palet umożliwia dopisanie kartotek palet, kontrahentów, przewoźników, platform i miejsc dostawy.
system ewidencji palet
system ewidencji palet

Aplikacja uzgadniania sald palet

Magazyn Palet umożliwia także dopisanie dokumentów przyjęcia oraz wydania z magazynu, a także rejestrację dokumentów przesunięć międzymagazynowych. System do ewidencji palet i rozliczania ilości z kontrahentami zainstalowane na serwerze Internetowym dostępne jest zarówno dla firmy prowadzącej ewidencje palet jak i dla wybranych kontrahentów. Dokumenty magazynowe związane z obrotem paletami obejmują przyjęcia, wydania, przesunięcia i likwidacje.

Palety program demo

Oferta oprogramowania magazynowego to nie tylko opis na stronie www.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu PWS do magazynu palet odpowiada Twoim potrzebom?
Program do prowadzenia magazynu palet
SAdam

Program do prowadzenia magazynu palet

W ostatnich latach coraz większą popularnością cieszy się program do prowadzenia magazynu palet. Programy PWM mogą być drogie we wdrażaniu, ale mogą się opłacać pod względem zwiększonej wydajności i bezpieczeństwa. Jeśli zastanawiasz się nad wdrożeniem programu PWM w swoim magazynie, koniecznie przedyskutuj swoje możliwości z wykwalifikowanym konsultantem.

jak rozliczać palety
SAdam

Jak rozliczać palety?

Zadajesz sobie pytanie jak rozliczać palety w firmie? Jeśli prowadzisz firmę, która obejmuje wysyłkę produktów, wiesz, że jednym z najważniejszych czynników zapewniających płynność działania jest posiadanie dobrego systemu rozliczania sald palet z dostawcami.

SQL server
palety

Serwer raportów usługi Power BI

Zgodnie z raportem Business Intelligence (BI), serwer raportów usługi Power BI to lokalne rozwiązanie, które zapewnia serwer raportów dla magazynów palet. Ten serwer raportów może służyć do tworzenia raportów i zarządzania nimi, a także do przeglądania i interakcji z tymi raportami. Serwer raportów usługi Power BI jest dostępny do bezpłatnego pobrania z witryny internetowej usługi Power BI.