Awizo dostawy

zoom_in_magnifierAwizo dostawy jest podstawowym dokumentem WMS, bez którego nie można wystawić dokumentu przyjęcia zewnętrznego PZ.
Warunkiem koniecznym zapisania dokumentu ZPZ jest wybranie kontrahenta oraz pozycji asortymentowych przypisanych do kontrahenta. Dokument ZPZ automatycznie jest usuwany z rejestru w momencie przyjęcia jego wszystkich pozycji dokumentem PZ.
Rejestr dokumentów wyświetla dokumenty zlecenia przyjęcia do magazynu wysokiego składowania oznaczone symbolem ZPZ oczekujące na realizację. Na podstawie zapisanych dokumentów ZPZ rejestrowane jest przyjęcie do magazynu – dokumenty PZ.
W rejestrze aktywne są funkcje: dopisania, edycji, akceptacji, priorytetu, podglądu oraz wydruku.
Dla pozycji rejestru wyświetlana jest informacja o ilości zrealizowanej – zapisanej w dokumentach PZ – pole ILOŚĆ PZ.

 

Dopisz nowe awizo

Wybór menu Nowe awizo dostawy uruchamia formularz dopisania nowego dokumentu. Numer referencyjny dokumentu zostaje nadany automatycznie i jest wyświetlony w pasku funkcji. Nagłówek dopisywanego dokumentu składa się z pięciu zakładek. W zakładce DOKUMENT...

Edycja dokumentu awiza

Modyfikacje dokumentu oraz jego zapisanie wykonywane są w trybie edycji uruchamianym przez użycie polecenia EDYCJA. Edycja jest uruchamiana dla dokumentów zleceń oraz dokumentów magazynowych ze statusem w buforze (szare). Przed edytowaniem dokumentu nale...

Import zlecenia z pliku Excel

Pozycja menu import Zleceń z pliku Excel umożliwia zaimportowanie zleceń przyjęcia oraz wydania z pliku XLS przesłanego przez Kontrahenta-Zleceniodawcę. Uruchomienie menu powoduje pojawienie się okna. Po uruchomieniu przycisku przeglądaj należy wskazać ...

Kreator zatwierdzania zleceń

Kreator zatwierdzania zleceń służy do hurtowego zatwierdzania zleceń ZWZ w buforze. Po uruchomieniu opcji menu pojawi się lista zleceń ZWZ zapisanych do bufora (status SZARY). Opcja zaznacz wszystkie umożliwia zaznaczenie wszystkich zleceń i ich zat...

Notatki

Funkcja NOTATKI umożliwia dopisanie do wybranego dokumentu dowolnej ilości komentarzy – notatek. Notatki dopisywane są do zaznaczonego dokumentu przez kliknięcie. Po wywołaniu funkcji pojawia się okno dopisania. Nowy komentarz – notatka dopisywany jest prze...

Podgląd dokumentu

Program Studio Magazyn WMS umożliwia podgląd dokumentu bez wydruku i wyświetlany jest przez potwierdzenie polecenia PODGLĄD. Przed uruchomieniem podglądu należy zaznaczyć dowolną pozycję wybranego dokumentu przez kliknięcie. Okno podglądu dokumentu ...

Priorytet

Polecenie Priorytet umożliwia nam zmianę nadanego priorytetu w dokumencie bez konieczności jego modyfikacji. Aby dokonać zmiany priorytetu należy zaznaczyć odpowiedni dokument, uruchomić polecenie Priorytet - pojawi nam się nowe okno: W pierwszym oknie z...

Wydruk dokumentu

Wydruk dokumentu awizo dostawy wykonywany jest przez użycie polecenia z górnego paska przycisków. Drukowany jest dokument, który został zaznaczony (przez kliknięcie na dowolną pozycję dokumentu) przed uruchomieniem funkcji.

Awiza dostaw oczekujące

Wywołanie menu wyświetla rejestr wszystkich dokumentów awiza przyjęcia, zarówno tych zrealizowanych jak i do realizacji Wywołanie menu AWIZA OCZEKUJĄCE wyświetla rejestr dokumentów awiza dostawy oczekujących na realizację. W rejestrze aktywne są...