Import zlecenia z pliku Excel

Pozycja menu import Zleceń z pliku Excel umożliwia zaimportowanie zleceń przyjęcia oraz wydania z pliku XLS przesłanego przez Kontrahenta-Zleceniodawcę.
Uruchomienie menu powoduje pojawienie się okna.

Po uruchomieniu przycisku przeglądaj należy wskazać ścieżkę zapisania pliku XLS.

Po wskazaniu pliku potwierdzamy poleceniem OTWÓRZ.

Następnie potwierdzamy operację korzystając z funkcji IMPORTUJ DANE.
Zaimportowane dokumenty są zapisane do bufora. Aby przystąpić do ich realizacji należy je najpierw zatwierdzić.

Opis pól:

 • ANALITYKA – Numer analityczny Zleceniodawcy nadany w systemie WMS.net. Wypełnienie pola jest obowiązkowe.
 • TYPDOK – pole określające typ zlecenia. Dopuszczalne wartości to ZWZ (zlecenie wydania) oraz ZPZ (zlecenie przyjęcia). Wypełnienie pola wymagane.
 • NRFAKTURY – pole zawierające numer dokumentu zleceniodawcy – pole informacyjne, nie wymagane
 • NRZAMOW – pole zawiera numer zamówienia Zleceniodawcy – pole obowiązkowe przy składaniu zlecenia wydania (ZWZ).
 • NAZWISKO – Imię i nazwisko odbiorcy zamówienia. Wypełnienie pola obowiązkowe w przypadku zlecenia wydania.
 • SKROCO – nazwa skrócona odbiorcy. Pole wykorzystywane w przypadku gdy odbiorca towaru jest firma. Wypełnienie pola nie jest wymagane.
 • KOD – kod pocztowy odbiorcy zamówienia. Wypełnienie pola obowiązkowe w przypadku zlecenia wydania.
 • MIEJSCOWOSC – miejscowość zamieszkania odbiorcy zlecenia. Wypełnienie pola obowiązkowe w przypadku zlecenia wydania.
 • ULICA – ulica zamieszkania odbiorcy zlecenia. Wypełnienie pola obowiązkowe w przypadku zlecenia wydania.
 • KRAJ – kraj zamieszkania odbiorcy zlecenia. Wypełnienie pola obowiązkowe w przypadku zlecenia wydania.
 • TELEFON – telefon odbiorcy zlecenia. Wypełnienie pola obowiązkowe w przypadku zlecenia wydania.
 • MAIL – adres e-mail odbiorcy zamówienia. Wypełnienie pola obowiązkowe w przypadku zlecenia wydania.
 • SPEDYTOR – pole do wpisania o wyborze nazwy spedytora. Wypełnienie pola obowiązkowe w przypadku zlecenia wydania.
 • TRYB – pole do wpisania trybu przesyłki. Wypełnienie pola obowiązkowe w przypadku zlecenia wydania.
 • POBRANIE – pole służące do wpisania wartości pobrania. Pole wymagane przy zleceniu wydania, jeżeli jako tryb przesyłki zostało wpisane pobranie.
 • INDEKS – indeks towaru zgodny z indeksem w systemie WMS.net. Wypełnienie pola obowiązkowe.
 • ILOSC – ilość towaru do wydania (zlecenie ZWZ) lub przyjęcia (zlecenie ZPZ)
 • UWAGI – pole do wpisania dowolnej informacji. Wypełnienie pola nie jest obowiązkowe.

Dostawy mogą być trudne do koordynowania, a zapewnienie, że wszystkie dostawy są akceptowane i rozliczane, może być ogromnym bólem głowy. Aby proces był nieco płynniejszy, możesz użyć szablonu dowodu dostawy w programie Excel, aby śledzić wszystkie dostawy i odpowiadające im potwierdzenia przyjęcia i dostawy.

Najpierw utwórz arkusz kalkulacyjny w programie Excel, który będzie służył jako szablon dowodu dostawy. W arkuszu kalkulacyjnym musisz wymienić wszystkie dostawy, które będziesz koordynować. Dla każdej dostawy podaj datę, godzinę, odbiorcę i krótki opis dostawy.

Następnie musisz utworzyć kolumny dla potwierdzeń przyjęcia i dostawy. W kolumnie akceptacji podaj datę i godzinę przyjęcia dostawy. W kolumnie dostawa podaj datę i godzinę wykonania dostawy.

Na koniec musisz wygenerować szablon dowodu dostawy. Aby to zrobić, otwórz arkusz i wpisz w komórkach następujący tekst: Data, Czas, Do, Temat, Otrzymane, Dostarczony.

Jeśli koordynujesz wiele dostaw tego samego dnia, możesz zgrupować dostawy w tej samej komórce. Zgrupowane w ten sposób, znacznie łatwiej będzie śledzić swoje dostawy i odpowiadające im potwierdzenia przyjęcia i dostawy. Po utworzeniu szablonu dowodu dostawy wystarczy wstawić go do odpowiednich komórek w arkuszu roboczym i gotowe!

PWS software aplikacja online magazyn palet
PWS software aplikacja online magazyn palet

Podsumowanie Import zlecenia z pliku Excel

Gospodarka paletami w wielu przedsiębiorstwach realizowana jest ze stratami wynikającymi z braku systemu obrotu paletami typu EURO, z którego ubywają dobre palety, a zastępowane są podróbkami nie spełniającymi standardowych wymagań.
palety magazynowanie

Program do ewidencji palet

Magazyny palet mogą być sterowane z głównego sterownika linii, pracować bezobsługowo w linii transportu i paletyzacji przy użyciu robotów lub być sterowane z pulpitu lokalnego przez operatora, służą do pobierania lub wydawania palet do kompletacji lub paletyzacji manualnej przy użyciu wózków widłowych, ręcznych paletowych.
Prosty program do ewidencji pustych palet

Obsługa magazynu z paletami

Prosta obsługa programu do rozliczania palet jest możliwa dzięki temu, że jest to aplikacja przeglądarkowa. Program dla rozliczania palet można więc uruchamiać na dowolnej przeglądarce zarówno w sieci lokalnej jak i przez Internet. Oprogramowanie Magazyn Palet umożliwia dopisanie kartotek palet, kontrahentów, przewoźników, platform i miejsc dostawy.
system ewidencji palet
system ewidencji palet

Aplikacja uzgadniania sald palet

Magazyn Palet umożliwia także dopisanie dokumentów przyjęcia oraz wydania z magazynu, a także rejestrację dokumentów przesunięć międzymagazynowych. System do ewidencji palet i rozliczania ilości z kontrahentami zainstalowane na serwerze Internetowym dostępne jest zarówno dla firmy prowadzącej ewidencje palet jak i dla wybranych kontrahentów. Dokumenty magazynowe związane z obrotem paletami obejmują przyjęcia, wydania, przesunięcia i likwidacje.

Palety program demo

Oferta oprogramowania magazynowego to nie tylko opis na stronie www.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu PWS do magazynu palet odpowiada Twoim potrzebom?
Program do prowadzenia magazynu palet
SAdam

Program do prowadzenia magazynu palet

W ostatnich latach coraz większą popularnością cieszy się program do prowadzenia magazynu palet. Programy PWM mogą być drogie we wdrażaniu, ale mogą się opłacać pod względem zwiększonej wydajności i bezpieczeństwa. Jeśli zastanawiasz się nad wdrożeniem programu PWM w swoim magazynie, koniecznie przedyskutuj swoje możliwości z wykwalifikowanym konsultantem.

jak rozliczać palety
SAdam

Jak rozliczać palety?

Zadajesz sobie pytanie jak rozliczać palety w firmie? Jeśli prowadzisz firmę, która obejmuje wysyłkę produktów, wiesz, że jednym z najważniejszych czynników zapewniających płynność działania jest posiadanie dobrego systemu rozliczania sald palet z dostawcami.

SQL server
palety

Serwer raportów usługi Power BI

Zgodnie z raportem Business Intelligence (BI), serwer raportów usługi Power BI to lokalne rozwiązanie, które zapewnia serwer raportów dla magazynów palet. Ten serwer raportów może służyć do tworzenia raportów i zarządzania nimi, a także do przeglądania i interakcji z tymi raportami. Serwer raportów usługi Power BI jest dostępny do bezpłatnego pobrania z witryny internetowej usługi Power BI.