Import zlecenia z pliku Excel

Pozycja menu import Zleceń z pliku Excel umożliwia zaimportowanie zleceń przyjęcia oraz wydania z pliku XLS przesłanego przez Kontrahenta-Zleceniodawcę.
Uruchomienie menu powoduje pojawienie się okna.

Po uruchomieniu przycisku przeglądaj należy wskazać ścieżkę zapisania pliku XLS.

Po wskazaniu pliku potwierdzamy poleceniem OTWÓRZ.

Następnie potwierdzamy operację korzystając z funkcji IMPORTUJ DANE.
Zaimportowane dokumenty są zapisane do bufora. Aby przystąpić do ich realizacji należy je najpierw zatwierdzić.

Opis pól:

 • ANALITYKA – Numer analityczny Zleceniodawcy nadany w systemie WMS.net. Wypełnienie pola jest obowiązkowe.
 • TYPDOK – pole określające typ zlecenia. Dopuszczalne wartości to ZWZ (zlecenie wydania) oraz ZPZ (zlecenie przyjęcia). Wypełnienie pola wymagane.
 • NRFAKTURY – pole zawierające numer dokumentu zleceniodawcy – pole informacyjne, nie wymagane
 • NRZAMOW – pole zawiera numer zamówienia Zleceniodawcy – pole obowiązkowe przy składaniu zlecenia wydania (ZWZ).
 • NAZWISKO – Imię i nazwisko odbiorcy zamówienia. Wypełnienie pola obowiązkowe w przypadku zlecenia wydania.
 • SKROCO – nazwa skrócona odbiorcy. Pole wykorzystywane w przypadku gdy odbiorca towaru jest firma. Wypełnienie pola nie jest wymagane.
 • KOD – kod pocztowy odbiorcy zamówienia. Wypełnienie pola obowiązkowe w przypadku zlecenia wydania.
 • MIEJSCOWOSC – miejscowość zamieszkania odbiorcy zlecenia. Wypełnienie pola obowiązkowe w przypadku zlecenia wydania.
 • ULICA – ulica zamieszkania odbiorcy zlecenia. Wypełnienie pola obowiązkowe w przypadku zlecenia wydania.
 • KRAJ – kraj zamieszkania odbiorcy zlecenia. Wypełnienie pola obowiązkowe w przypadku zlecenia wydania.
 • TELEFON – telefon odbiorcy zlecenia. Wypełnienie pola obowiązkowe w przypadku zlecenia wydania.
 • MAIL – adres e-mail odbiorcy zamówienia. Wypełnienie pola obowiązkowe w przypadku zlecenia wydania.
 • SPEDYTOR – pole do wpisania o wyborze nazwy spedytora. Wypełnienie pola obowiązkowe w przypadku zlecenia wydania.
 • TRYB – pole do wpisania trybu przesyłki. Wypełnienie pola obowiązkowe w przypadku zlecenia wydania.
 • POBRANIE – pole służące do wpisania wartości pobrania. Pole wymagane przy zleceniu wydania, jeżeli jako tryb przesyłki zostało wpisane pobranie.
 • INDEKS – indeks towaru zgodny z indeksem w systemie WMS.net. Wypełnienie pola obowiązkowe.
 • ILOSC – ilość towaru do wydania (zlecenie ZWZ) lub przyjęcia (zlecenie ZPZ)
 • UWAGI – pole do wpisania dowolnej informacji. Wypełnienie pola nie jest obowiązkowe.