Priorytet

Polecenie Priorytet umożliwia nam zmianę nadanego priorytetu w dokumencie bez konieczności jego modyfikacji.
Aby dokonać zmiany priorytetu należy zaznaczyć odpowiedni dokument, uruchomić polecenie Priorytet – pojawi nam się nowe okno:
W pierwszym oknie z listy rozwijanej możemy wybrać rodzaj priorytetu. Do wyboru mamy:

  • wysoki,
  • normalny,
  • niski.

W polu Magazynier możemy wybrać z listy rozwijanej pracownika odpowiedzialnego za realizacje dokumentu, w ostatnim oknie wpisujemy termin realizacji dokumentu.