Wydruk dokumentu

Wydruk dokumentu awizo dostawy wykonywany jest przez użycie polecenia z górnego paska przycisków. Drukowany jest dokument, który został zaznaczony (przez kliknięcie na dowolną pozycję dokumentu) przed uruchomieniem funkcji.

Jeśli chodzi o dostawę i przyjęcie palet oraz kwity paletowe, ważne jest, aby mieć wydrukowany dokument dostawy na miejscu. Ten dowód dostawy będzie służył jako fizyczny zapis i przypomnienie o tym, co zostało dostarczone, a także kiedy zostało dostarczone. Jest to szczególnie ważne, jeśli istnieją jakiekolwiek rozbieżności między dwiema stronami zaangażowanymi w transakcję.

Wydrukowany dowód dostawy dokumentu powinien zawierać następujące informacje:

  • Nazwiska i dane kontaktowe nadawcy i odbiorcy
  • Data i godzina dostawy
  • Opis palet i/lub kwitów paletowych, które zostały dostarczone
  • Podpis osoby, która odebrała przesyłkę

W przypadku jakichkolwiek problemów z dostawą, takich jak uszkodzony towar lub brakujące elementy, należy to również odnotować na dowodzie dostawy. Pomoże to zapewnić podjęcie odpowiednich kroków w celu naprawienia sytuacji.

Posiadanie dowodu dostawy to prosty sposób na zapewnienie, że wszyscy są na tej samej stronie, jeśli chodzi o dostawę i akceptację palet oraz kwity paletowe.

Wydrukowany dokument WZ to fizyczna notatka służąca do dokumentowania przyjęcia i dostawy palet oraz kwitów paletowych. Ta notatka służy do śledzenia i zarządzania zapasami, a także do zapewnienia, że do klienta zostanie dostarczona odpowiednia liczba palet. Dowód dostawy powinien zawierać datę, nazwisko i podpis osoby odbierającej palety, liczbę dostarczanych palet oraz nazwy firm biorących udział w transakcji.

PWS software aplikacja online magazyn palet
PWS software aplikacja online magazyn palet

Podsumowanie Wydruk dokumentu

Gospodarka paletami w wielu przedsiębiorstwach realizowana jest ze stratami wynikającymi z braku systemu obrotu paletami typu EURO, z którego ubywają dobre palety, a zastępowane są podróbkami nie spełniającymi standardowych wymagań.
palety magazynowanie

Program do ewidencji palet

Magazyny palet mogą być sterowane z głównego sterownika linii, pracować bezobsługowo w linii transportu i paletyzacji przy użyciu robotów lub być sterowane z pulpitu lokalnego przez operatora, służą do pobierania lub wydawania palet do kompletacji lub paletyzacji manualnej przy użyciu wózków widłowych, ręcznych paletowych.
Prosty program do ewidencji pustych palet

Obsługa magazynu z paletami

Prosta obsługa programu do rozliczania palet jest możliwa dzięki temu, że jest to aplikacja przeglądarkowa. Program dla rozliczania palet można więc uruchamiać na dowolnej przeglądarce zarówno w sieci lokalnej jak i przez Internet. Oprogramowanie Magazyn Palet umożliwia dopisanie kartotek palet, kontrahentów, przewoźników, platform i miejsc dostawy.
system ewidencji palet
system ewidencji palet

Aplikacja uzgadniania sald palet

Magazyn Palet umożliwia także dopisanie dokumentów przyjęcia oraz wydania z magazynu, a także rejestrację dokumentów przesunięć międzymagazynowych. System do ewidencji palet i rozliczania ilości z kontrahentami zainstalowane na serwerze Internetowym dostępne jest zarówno dla firmy prowadzącej ewidencje palet jak i dla wybranych kontrahentów. Dokumenty magazynowe związane z obrotem paletami obejmują przyjęcia, wydania, przesunięcia i likwidacje.

Palety program demo

Oferta oprogramowania magazynowego to nie tylko opis na stronie www.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu PWS do magazynu palet odpowiada Twoim potrzebom?
Program do prowadzenia magazynu palet
SAdam

Program do prowadzenia magazynu palet

W ostatnich latach coraz większą popularnością cieszy się program do prowadzenia magazynu palet. Programy PWM mogą być drogie we wdrażaniu, ale mogą się opłacać pod względem zwiększonej wydajności i bezpieczeństwa. Jeśli zastanawiasz się nad wdrożeniem programu PWM w swoim magazynie, koniecznie przedyskutuj swoje możliwości z wykwalifikowanym konsultantem.

jak rozliczać palety
SAdam

Jak rozliczać palety?

Zadajesz sobie pytanie jak rozliczać palety w firmie? Jeśli prowadzisz firmę, która obejmuje wysyłkę produktów, wiesz, że jednym z najważniejszych czynników zapewniających płynność działania jest posiadanie dobrego systemu rozliczania sald palet z dostawcami.

SQL server
palety

Serwer raportów usługi Power BI

Zgodnie z raportem Business Intelligence (BI), serwer raportów usługi Power BI to lokalne rozwiązanie, które zapewnia serwer raportów dla magazynów palet. Ten serwer raportów może służyć do tworzenia raportów i zarządzania nimi, a także do przeglądania i interakcji z tymi raportami. Serwer raportów usługi Power BI jest dostępny do bezpłatnego pobrania z witryny internetowej usługi Power BI.