Operacje magazynowe

Funkcja operacje magazynowe umożliwia dopisanie operacji magazynowych skojarzonych z dokumentem bez konieczności jego edycji.
Dopisanie operacji magazynowych skojarzonych z dokumentem, które będą miały wpływ na rozliczenie kosztów usług magazynowych, wymaga wywołania menu EDYCJA i OPERACJE MAGAZYNOWE uruchomieniu funkcji pojawi się okno wprowadzania danych.
W polu RODZAJ USŁUGI należy wybrać z listy rozwijanej typ wykonywanej usługi. W polu ILOŚĆ należy podać Ilość wykonywanych usług. Pole UWAGI służy do wpisania dowolnego komentarza dotyczącego wprowadzanych operacji magazynowych. Dopisanie operacji magazynowych wymaga użycia polecenia DODAJ. Po dopisaniu operacji magazynowych można zamknąć okno korzystając z przycisku X.

Rodzaje powierzchni magazynowych

Istnieje wiele różnych rodzajów powierzchni magazynowych dostępnych do wynajęcia lub zakupu. Wielkość magazynu i ilość palet, które można w nim przechowywać, będą dyktować cenę magazynu. Najpopularniejszym typem magazynu jest magazyn na wolnym powietrzu, który zazwyczaj jest najtańszy. Jednak ten rodzaj magazynu nie jest kontrolowany temperaturowo, więc nie nadaje się do przechowywania przedmiotów wrażliwych na temperaturę. Magazyn z kontrolowanym klimatem jest droższy, ale ochroni Twoje zapasy przed ekstremalnymi temperaturami.

Pierwszym krokiem w rejestracji magazynu jest wybranie unikalnego identyfikatora dla Twojej firmy. Może to być nazwa firmy, inicjały lub kombinacja obu. Po wybraniu identyfikatora należy go zarejestrować w magazynie. Po zarejestrowaniu firmy będziesz mógł przechowywać palety w magazynie.

Historia obrotu magazynowego sięga początków rewolucji przemysłowej. W tym czasie fabryki stale się rozrastały i przenosiły do ​​nowych lokalizacji. Stworzyło to potrzebę szybkiego i łatwego przenoszenia zapasów z jednej lokalizacji do drugiej. Pierwszym rozwiązaniem było po prostu rzucić palety na ziemię i mieć nadzieję, że ktoś przyjdzie i je podniesie. Jednak metoda ta nie była zbyt skuteczna i często powodowała uszkodzenie towaru.

Ostatecznie opracowano system, w którym palety były układane w stos w określonej kolejności, a następnie przenoszone za pomocą specjalnego dźwigu. System ten był znacznie wydajniejszy i pozwalał na bezpieczne i szybkie przemieszczanie zapasów. Obecnie większość magazynów używa podobnego systemu do przemieszczania zapasów.

Ponadto

PWS software aplikacja online magazyn palet
PWS software aplikacja online magazyn palet

Podsumowanie Operacje magazynowe

Gospodarka paletami w wielu przedsiębiorstwach realizowana jest ze stratami wynikającymi z braku systemu obrotu paletami typu EURO, z którego ubywają dobre palety, a zastępowane są podróbkami nie spełniającymi standardowych wymagań.
palety magazynowanie

Program do ewidencji palet

Magazyny palet mogą być sterowane z głównego sterownika linii, pracować bezobsługowo w linii transportu i paletyzacji przy użyciu robotów lub być sterowane z pulpitu lokalnego przez operatora, służą do pobierania lub wydawania palet do kompletacji lub paletyzacji manualnej przy użyciu wózków widłowych, ręcznych paletowych.
Prosty program do ewidencji pustych palet

Obsługa magazynu z paletami

Prosta obsługa programu do rozliczania palet jest możliwa dzięki temu, że jest to aplikacja przeglądarkowa. Program dla rozliczania palet można więc uruchamiać na dowolnej przeglądarce zarówno w sieci lokalnej jak i przez Internet. Oprogramowanie Magazyn Palet umożliwia dopisanie kartotek palet, kontrahentów, przewoźników, platform i miejsc dostawy.
system ewidencji palet
system ewidencji palet

Aplikacja uzgadniania sald palet

Magazyn Palet umożliwia także dopisanie dokumentów przyjęcia oraz wydania z magazynu, a także rejestrację dokumentów przesunięć międzymagazynowych. System do ewidencji palet i rozliczania ilości z kontrahentami zainstalowane na serwerze Internetowym dostępne jest zarówno dla firmy prowadzącej ewidencje palet jak i dla wybranych kontrahentów. Dokumenty magazynowe związane z obrotem paletami obejmują przyjęcia, wydania, przesunięcia i likwidacje.

Palety program demo

Oferta oprogramowania magazynowego to nie tylko opis na stronie www.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu PWS do magazynu palet odpowiada Twoim potrzebom?
Program do prowadzenia magazynu palet
SAdam

Program do prowadzenia magazynu palet

W ostatnich latach coraz większą popularnością cieszy się program do prowadzenia magazynu palet. Programy PWM mogą być drogie we wdrażaniu, ale mogą się opłacać pod względem zwiększonej wydajności i bezpieczeństwa. Jeśli zastanawiasz się nad wdrożeniem programu PWM w swoim magazynie, koniecznie przedyskutuj swoje możliwości z wykwalifikowanym konsultantem.

jak rozliczać palety
SAdam

Jak rozliczać palety?

Zadajesz sobie pytanie jak rozliczać palety w firmie? Jeśli prowadzisz firmę, która obejmuje wysyłkę produktów, wiesz, że jednym z najważniejszych czynników zapewniających płynność działania jest posiadanie dobrego systemu rozliczania sald palet z dostawcami.

SQL server
palety

Serwer raportów usługi Power BI

Zgodnie z raportem Business Intelligence (BI), serwer raportów usługi Power BI to lokalne rozwiązanie, które zapewnia serwer raportów dla magazynów palet. Ten serwer raportów może służyć do tworzenia raportów i zarządzania nimi, a także do przeglądania i interakcji z tymi raportami. Serwer raportów usługi Power BI jest dostępny do bezpłatnego pobrania z witryny internetowej usługi Power BI.