Załączniki

Opcja menu pozwala na dołączenie do wybranego dokumentu dowolnej ilości dokumentów elektronicznych stanowiących załączniki np. dokumenty PDF, Word, Excel itp.
Po uruchomieniu opcji menu pojawi się okno umożliwiające dołączenia załącznika.
Dopisanie zdjęcia wymaga użycia polecenia PRZEGLĄDAJ. Po wybraniu polecania zostaje wyświetlone okno wyboru pliku.
Wybrany plik należy zaznaczyć i potwierdzić wybór poleceniem OTWÓRZ. Lokalizacja zdjęcia zostanie zapisana w polu okna dopisana zdjęcia. Dołączenie zdjęcia do kartoteki wymaga potwierdzenia polecenia DODAJ ZAŁĄCZNIK.

Istnieje wiele różnych typów regałów magazynowych. Najczęściej spotykanymi regałami magazynowymi są regały selektywne, regały wjezdne, regały wypychane, regały wspornikowe oraz regały grawitacyjne. Każdy typ regału ma swoje zalety i wady, które sprawiają, że mniej lub bardziej nadaje się do określonych rodzajów produktów i operacji.

Regały selektywne to najczęstszy rodzaj regałów magazynowych. Są również najbardziej wszechstronne, ponieważ mogą być używane zarówno do ładunków spaletyzowanych, jak i niespaletyzowanych. Regały selektywne są zazwyczaj formowane na rolkach lub strukturalne. Najpopularniejszym typem są regały selektywne formowane na rolkach. Wykonane są ze stali walcowanej na gorąco, która jest formowana na zimno w belki i kolumny. Regały selektywne strukturalne wykonane są ze stali walcowanej na gorąco, która jest formowana w belki i słupy.

Regały wjezdne i regały push-back są podobne do regałów selektywnych, ale są przeznaczone do składowania ładunków na paletach. Regały wjezdne mają rzędy wnęk magazynowych, do których dostęp można uzyskać z jednego korytarza. Regały push-back mają rzędy półek magazynowych, do których dostęp można uzyskać z dwóch korytarzy.

Regały wspornikowe służą do przechowywania długich, nieporęcznych lub niewygodnych przedmiotów, takich jak drewno, rury lub rury. Mają podstawy i ramiona, które są wyprowadzone z podstaw.

Regały grawitacyjne służą do przechowywania ciężkich, niespaletyzowanych ładunków. Polegają na wadze ładunku, aby utrzymać go na miejscu na regałach.

Podsumowanie Załączniki

Gospodarka paletami w wielu przedsiębiorstwach realizowana jest ze stratami wynikającymi z braku systemu obrotu paletami typu EURO, z którego ubywają dobre palety, a zastępowane są podróbkami nie spełniającymi standardowych wymagań.
palety magazynowanie

Program do ewidencji palet

Magazyny palet mogą być sterowane z głównego sterownika linii, pracować bezobsługowo w linii transportu i paletyzacji przy użyciu robotów lub być sterowane z pulpitu lokalnego przez operatora, służą do pobierania lub wydawania palet do kompletacji lub paletyzacji manualnej przy użyciu wózków widłowych, ręcznych paletowych.
Prosty program do ewidencji pustych palet

Obsługa magazynu z paletami

Prosta obsługa programu do rozliczania palet jest możliwa dzięki temu, że jest to aplikacja przeglądarkowa. Program dla rozliczania palet można więc uruchamiać na dowolnej przeglądarce zarówno w sieci lokalnej jak i przez Internet. Oprogramowanie Magazyn Palet umożliwia dopisanie kartotek palet, kontrahentów, przewoźników, platform i miejsc dostawy.
system ewidencji palet
system ewidencji palet

Aplikacja uzgadniania sald palet

Magazyn Palet umożliwia także dopisanie dokumentów przyjęcia oraz wydania z magazynu, a także rejestrację dokumentów przesunięć międzymagazynowych. System do ewidencji palet i rozliczania ilości z kontrahentami zainstalowane na serwerze Internetowym dostępne jest zarówno dla firmy prowadzącej ewidencje palet jak i dla wybranych kontrahentów. Dokumenty magazynowe związane z obrotem paletami obejmują przyjęcia, wydania, przesunięcia i likwidacje.

Palety program demo

Oferta oprogramowania magazynowego to nie tylko opis na stronie www.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu PWS do magazynu palet odpowiada Twoim potrzebom?
Program do prowadzenia magazynu palet
SAdam

Program do prowadzenia magazynu palet

W ostatnich latach coraz większą popularnością cieszy się program do prowadzenia magazynu palet. Programy PWM mogą być drogie we wdrażaniu, ale mogą się opłacać pod względem zwiększonej wydajności i bezpieczeństwa. Jeśli zastanawiasz się nad wdrożeniem programu PWM w swoim magazynie, koniecznie przedyskutuj swoje możliwości z wykwalifikowanym konsultantem.

jak rozliczać palety
SAdam

Jak rozliczać palety?

Zadajesz sobie pytanie jak rozliczać palety w firmie? Jeśli prowadzisz firmę, która obejmuje wysyłkę produktów, wiesz, że jednym z najważniejszych czynników zapewniających płynność działania jest posiadanie dobrego systemu rozliczania sald palet z dostawcami.

SQL server
palety

Serwer raportów usługi Power BI

Zgodnie z raportem Business Intelligence (BI), serwer raportów usługi Power BI to lokalne rozwiązanie, które zapewnia serwer raportów dla magazynów palet. Ten serwer raportów może służyć do tworzenia raportów i zarządzania nimi, a także do przeglądania i interakcji z tymi raportami. Serwer raportów usługi Power BI jest dostępny do bezpłatnego pobrania z witryny internetowej usługi Power BI.