Zmiana miejsca składowania

Remote DesktopStandardową operacją w programie jest przesunięcie towaru pomiędzy lokalizacjami.

Po uruchomieniu pozycji menu MAGAZYN / PRZESUNIĘCIA w oknie pulpitu nawigacyjnego zostaje wyświetlone menu szczegółowe

 

Uruchomienie meny wyświetla zestawienie dokumentów ZL dopisanych w systemie.

W rejestrze aktywne są funkcje: dopisania, podglądu oraz dopisania notatek do wybranego dokumentu oraz podglądu dokumentu.

 

Nowy dokument ZL

Wywołanie menu wyświetla formularz dopisania dokumentu zmiany lokalizacji. Przy dopisaniu dokumentu proponowana jest bieżąca data systemowa, jako data wystawienia. Data nie jest modyfikowana. W polach NUMER DOWODU , ODPOWIEDZIALNY i UWAGI użytkownik może...

Dokumenty ZL bufor

Uruchomienie menu wyświetla rejestr dokumentów Zmiany Lokalizacji ze statusem do realizacji. W rejestrze aktywne są funkcje dopisania, edycji, podglądu oraz dopisania notatek oraz podglądu dokumentu.  

Notatki

Wywołanie funkcji menu umożliwia podgląd dopisanych notatek do wybranego dokumentu oraz dopisanie nowych notatek – komentarzy. Aby do zaznaczonego, przez kliknięcie, dokumentu dopisać nową notatkę należy kliknąć na wiersz z komunikatem Kliknij aby...

Podgląd dokumentu ZL

W programie możliwy jest podgląd dokumentu ZL bez wydruku, wyświetlany jest przez potwierdzenie polecenia PODGLĄD . Przed uruchomieniem podglądu należy zaznaczyć dowolną pozycję wybranego dokumentu przez kliknięcie. Okno podglądu dokumentu zamykane je...