Rejestr Inwentur

note_acceptPo wywołaniu menu wyświetla się lista dopisanych dokumentów inwentaryzacyjnych zarówno tych zatwierdzonych jak i dopisanych bez zatwierdzenia.

W rejestrze aktywne są funkcje: dopisania, edycji, dopisania do wybranego arkusza notatek, podglądu inwentaryzacji oraz zamknięcia arkusz inwentury.