Modyfikacja dokumentu Pz

Modyfikacje dokumentu oraz jego zapisanie wykonywane są w trybie edycji uruchamianym przez użycie polecenia EDYCJA i MODYFIKACJA. Przed edytowaniem dokumentu należy zaznaczyć dowolną pozycję dokumentu przez kliknięcie.
W trybie edycji można dopisać lub usunąć pozycję dokumentu. Usunięcie pozycji wymaga jej zaznaczenia.
Pozycja dokumentu usuwana jest przez użycie klawisza .
W trybie edycji możliwe jest także dopisanie palet oraz operacji magazynowych skojarzonych z dokumentem.
W trybie edycji dokument jest zatwierdzany przez użycie polecenia ZAPISZ.