Przyjęcie palet

Z poziomu dopisywania pozycji dokumentu możliwe jest także dopisanie przyjęcia palet magazynowych oraz operacji magazynowych skojarzonych z dokumentem. Dopisanie palet magazynowych jest możliwe dzięki funkcji PALETY. Po uruchomieniu funkcji pojawi się okno dopisywania palet.

Większość firm, które potrzebują oprogramowania do zarządzania magazynem (WMS), używa pewnego rodzaju oprogramowania odbiorczego do śledzenia i zarządzania przybyciem zapasów do obiektu. Jest to szczególnie ważne dla firm, które regularnie otrzymują duże ilości palet lub innych towarów.

Istnieje wiele różnych sposobów przyjmowania towarów do magazynu. Najczęściej jest to ciężarówka lub inny pojazd. Kiedy ciężarówka przyjeżdża do rampy załadunkowej, kierowca zwykle dostarcza manifest towarów znajdujących się na pokładzie. Ten manifest jest następnie używany przez oprogramowanie odbierające do śledzenia przybycia towarów do magazynu.

Oprogramowanie odbierające zwykle generuje raport odbioru, który zawiera informacje, takie jak liczba otrzymanych palet, rodzaj otrzymanych towarów, stan towarów i wszelkie inne istotne informacje. Ten raport odbioru jest następnie wykorzystywany przez kierownika magazynu do śledzenia odebranych zapasów i upewnienia się, że są one prawidłowo przechowywane w magazynie.

Innym powszechnym sposobem przyjmowania towarów do magazynu jest transport lotniczy. W takim przypadku przewoźnik lotniczy dostarczy manifest wysyłanych towarów. Oprogramowanie odbierające będzie następnie śledzić przybycie towarów do magazynu i generować raport odbioru.

Oprogramowanie odbierające będzie również zazwyczaj zawierało sposób śledzenia ruchu towarów w magazynie. Jest to ważne dla firm, które muszą cały czas śledzić, gdzie znajdują się ich zapasy. Oprogramowanie zazwyczaj zawiera system kodów kreskowych, który można wykorzystać do śledzenia przemieszczania towarów z jednego miejsca do drugiego.

Oprogramowanie odbiorcze jest niezbędnym narzędziem dla firm prowadzących magazyn. Pomaga śledzić przybycie towarów do obiektu, a także pomaga śledzić ruch towarów w magazynie.

W polu RODZAJ PALETY należy wybrać z listy rozwijanej rodzaj przyjmowanych palet. W polu ILOŚĆ PALETY należy podać Ilość przyjmowanych palet.
UWAGA: należy wpisywać ze znakiem dodatnim palety, które są przyjmowane i ze znakiem ujemny które są wydawane.
Pole UWAGI służy do dopisania dowolnego komentarza. Dopisanie palet magazynowych wymaga użycia polecenia DODAJ.
Po dopisaniu palet można zamknąć okno korzystając z przycisku X.

Zarządzanie gospodarką paletową to zwykle najbardziej niedoceniany aspekt procesów logistycznych, tymczasem zaniedbania w tym zakresie mogą kosztować nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie. Problemy związane są najczęściej z błędną klasyfikacją nośników, nieszczelnością systemów kontroli ich obiegu oraz powszechnym procederem bezprawnej wymiany certyfikowanych nośników na tańsze falsyfikaty. Kogo interesuje system do ewidencji palet ?

Dlaczego system do ewidencji palet?

system do ewidencji palet
System do ewidencji palet
system do ewidencji palet
System do ewidencji palet

System do ewidencji palet, czyli Zarządzanie gospodarką paletową to zwykle najbardziej niedoceniany aspekt procesów logistycznych, tymczasem zaniedbania w tym zakresie mogą kosztować nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie. Problemy związane są najczęściej z błędną klasyfikacją nośników, nieszczelnością systemów kontroli ich obiegu oraz powszechnym procederem bezprawnej wymiany certyfikowanych nośników na tańsze falsyfikaty. System do ewidencji palet i zarządzania gospodarką paletową pozwala właściwie ewidencjonować nośniki. Przepływają one przez magazyn, aby w konsekwencji zredukować koszty związane z koniecznością ich wymiany, utylizacji czy zakupu nowych.

Czy zapoznałeś się z system do ewidencji palet ?

salda palet per kontrahent
Salda palet per kontrahent

Ważne informacje dotyczące system do ewidencji palet

 • Jak wykorzystać oprogramowanie do ewidencji palet w gospodarce paletami?
  Aplikacja webowa (www) przez przeglądarkę internetową do kontroli lub zarządzania gospodarką palet wyglądem lub funkcjonalnością przypomina tradycyjne aplikacje Windows. Fakt, że nie jest wymagana instalacja po stronie użytkownika oprogramowania znacznie ułatwia pracę lub administrację programu Magazyn Palet.
 • Dlaczego powininem poznać program magazyn palet i wdrożyć w swoim magazynie?
  Popularność palet EUR w obrocie europejskim cały czas rośnie. Zaletą korzystania z palet typu EUR jest ich bardzo duża dostępność oraz możliwość naprawy w wielu licencjonowanych punktach.
 • Przyjmowanie palet
  Wygląda na to, że palety są idealnym narzędziem do ochrony lub wysyłki produktów. Palety mogą wydawać się prostym przedmiotem, ale są niezbędne, jeśli chodzi o stworzenie wydajnego lub opłacalnego łańcucha dostaw.
 • Jakimi cechami przyjmowanie palet za pomocą oprogramowania magazynowego wyróżnia się na tle innych rozwiązań?
  Program rozliczania palet wspomaga pracę firm kontrolujących obrót paletami własnymi, jak lub firm logistycznych świadczących usługi rozliczania palet pomiędzy dostawcą (producentem) a odbiorcami (sprzedawcami). Prosta obsługa programu jest możliwa dzięki temu, że jest to aplikacja webowa, dostępna z poziomu przeglądarki internetowej.
 • Warto wdrożyć prowadzenie magazynu palet w magazynie z paletami.
  W ramach kompleksowych usług świadczonych przez operatorów logistycznych ważne miejsce odgrywa zarządzanie opakowaniami zwrotnymi. Są nimi najczęściej palety.
salda palet per kontrahent
Salda palet per kontrahent

Podsumowanie system do ewidencji palet?

Zarządzanie gospodarką paletową to zwykle najbardziej niedoceniany aspekt procesów logistycznych, tymczasem zaniedbania w tym zakresie mogą kosztować nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie. Problemy związane są najczęściej z błędną klasyfikacją nośników, nieszczelnością systemów kontroli ich obiegu oraz powszechnym procederem bezprawnej wymiany certyfikowanych nośników na tańsze falsyfikaty. Czy zapoznałeś się z system do ewidencji palet ?

Warto wiedzieć więcej system do ewidencji palet

Oprogramowanie paletowe

Na rynku oprogramowania dostępnych jest wiele różnych rozwiązań ułatwiających pracę związaną z obrotem paletami lub ich rozliczaniem. Są to zwykle programy magazynowe lub produkcyjne, które mogą działać zwykle niezależnie od całego systemu ERP.

Program palety

Bardzo rzadko zdarza się, aby do producenta wróciły dokładnie te nośniki, na których został wysłany produkt. Uszkodzenia palet czy gorsza ich jakość podczas zwrotu, to zmora w procesie logistyki opakowaniami.

oprogramowanie paletowe
Oprogramowanie paletowe
oprogramowanie do ewidencji palet
Oprogramowanie do ewidencji palet
Przyjmowanie palet przez magazyniera

Podsumowanie Przyjęcie palet

Gospodarka paletami w wielu przedsiębiorstwach realizowana jest ze stratami wynikającymi z braku systemu obrotu paletami typu EURO, z którego ubywają dobre palety, a zastępowane są podróbkami nie spełniającymi standardowych wymagań.
palety magazynowanie

Program do ewidencji palet

Magazyny palet mogą być sterowane z głównego sterownika linii, pracować bezobsługowo w linii transportu i paletyzacji przy użyciu robotów lub być sterowane z pulpitu lokalnego przez operatora, służą do pobierania lub wydawania palet do kompletacji lub paletyzacji manualnej przy użyciu wózków widłowych, ręcznych paletowych.
Prosty program do ewidencji pustych palet

Obsługa magazynu z paletami

Prosta obsługa programu do rozliczania palet jest możliwa dzięki temu, że jest to aplikacja przeglądarkowa. Program dla rozliczania palet można więc uruchamiać na dowolnej przeglądarce zarówno w sieci lokalnej jak i przez Internet. Oprogramowanie Magazyn Palet umożliwia dopisanie kartotek palet, kontrahentów, przewoźników, platform i miejsc dostawy.
system ewidencji palet
system ewidencji palet

Aplikacja uzgadniania sald palet

Magazyn Palet umożliwia także dopisanie dokumentów przyjęcia oraz wydania z magazynu, a także rejestrację dokumentów przesunięć międzymagazynowych. System do ewidencji palet i rozliczania ilości z kontrahentami zainstalowane na serwerze Internetowym dostępne jest zarówno dla firmy prowadzącej ewidencje palet jak i dla wybranych kontrahentów. Dokumenty magazynowe związane z obrotem paletami obejmują przyjęcia, wydania, przesunięcia i likwidacje.

Palety program demo

Oferta oprogramowania magazynowego to nie tylko opis na stronie www.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu PWS do magazynu palet odpowiada Twoim potrzebom?
Program do prowadzenia magazynu palet
SAdam

Program do prowadzenia magazynu palet

W ostatnich latach coraz większą popularnością cieszy się program do prowadzenia magazynu palet. Programy PWM mogą być drogie we wdrażaniu, ale mogą się opłacać pod względem zwiększonej wydajności i bezpieczeństwa. Jeśli zastanawiasz się nad wdrożeniem programu PWM w swoim magazynie, koniecznie przedyskutuj swoje możliwości z wykwalifikowanym konsultantem.

jak rozliczać palety
SAdam

Jak rozliczać palety?

Zadajesz sobie pytanie jak rozliczać palety w firmie? Jeśli prowadzisz firmę, która obejmuje wysyłkę produktów, wiesz, że jednym z najważniejszych czynników zapewniających płynność działania jest posiadanie dobrego systemu rozliczania sald palet z dostawcami.

SQL server
palety

Serwer raportów usługi Power BI

Zgodnie z raportem Business Intelligence (BI), serwer raportów usługi Power BI to lokalne rozwiązanie, które zapewnia serwer raportów dla magazynów palet. Ten serwer raportów może służyć do tworzenia raportów i zarządzania nimi, a także do przeglądania i interakcji z tymi raportami. Serwer raportów usługi Power BI jest dostępny do bezpłatnego pobrania z witryny internetowej usługi Power BI.