Wydanie zewnętrzne WZ

Program Magazynowy WMS.net posiada wydzielony rejestr dokumentów wydań z magazynu wysokiego składowania. Rejestr wyświetla dokumenty wydania zewnętrznego WZ, które dopisywane są na podstawie dokumentu zlecenia wydania ZWZ. Po uruchomieniu rejestru wyświetlane są dokumenty z ostatnich 30 dni. W celu zmiany przedziału czasowego dla wyświetlanych dokumentów należy zdefiniować datę początkową i końcową przedziału czasowego. Data jest definiowana w polach daty umieszczonych w pasku funkcji. Wyświetlenie dokumentów dla wybranego przedziału czasowego wymaga potwierdzenia polecenia USTAW.

Dokument wydania zewnętrznego WZ może być wystawiony tylko i wyłącznie na podstawie zlecenia ZWZ. Użytkownik musi podać numer zlecenia ZWZ , ilość pozycji asortymentowej nieprzekraczającą stan na  zleceniu, miejsce składowania.

Powierzchnia magazynowa to ważny czynnik sukcesu każdego biznesu. Rozmiar i układ magazynu określi, ile zapasów można przechowywać i jak szybko można do nich uzyskać dostęp. Układ magazynu powinien być również zaprojektowany tak, aby zoptymalizować zarządzanie paletami.

Powierzchnia magazynowa

Magazyn powinien być zaprojektowany z wystarczającą powierzchnią magazynową, aby pomieścić zapasy firmy. Układ magazynu powinien być tak zaprojektowany, aby zoptymalizować wykorzystanie przestrzeni i zminimalizować czas potrzebny na przenoszenie zapasów z jednego obszaru magazynu do drugiego.

Ilość półek w magazynie powinna być uzależniona od rodzaju składowanych zapasów. Magazyn powinien być zaprojektowany z wystarczającą ilością półek, aby pomieścić szerokość i wysokość najwyższych przedmiotów. Szerokość półek powinna być dwa razy większa od wysokości półek.

Magazyn powinien być tak zaprojektowany, aby korytarze były wystarczająco szerokie, aby pomieścić dwie palety obok siebie. Nawy powinny być oddalone od siebie o co najmniej 18 cali.

Szerokość i wysokość palet powinna być określona przez rodzaj magazynowanego inwentarza. Palety używane do przechowywania przedmiotów wielkogabarytowych powinny być szersze i wyższe niż palety używane do przechowywania mniejszych przedmiotów.

Magazyn powinien być zaprojektowany tak, aby posiadał system zarządzania paletami. System powinien być zaprojektowany tak, aby zminimalizować czas potrzebny na przeniesienie zapasów z jednego obszaru magazynu do drugiego.

System zarządzania paletami powinien obejmować system śledzenia lokalizacji każdej palety. System powinien również obejmować system śledzenia ilości zapasów znajdujących się na każdej palecie.

Android Aplikacje magazynowe Program magazynowy

System WMS

System powinien również obejmować system śledzenia statusu palet. System powinien być w stanie zidentyfikować, kiedy paleta jest uszkodzona i powinien być w stanie powiadomić pracowników magazynu o konieczności wymiany palety.

Magazyn powinien również zawierać system śledzenia stanu zapasów. System powinien być w stanie określić, kiedy poziom zapasów jest niski i powinien być w stanie zamówić więcej zapasów od dostawcy.

Magazyn powinien być tak zaprojektowany, aby posiadał system śledzenia stanu zapasów i liczby używanych palet. System powinien być tak zaprojektowany, aby informował pracowników magazynu, kiedy stany magazynowe są niskie, a liczba używanych palet jest wysoka.

Magazyn powinien być zaprojektowany tak, aby posiadał system śledzenia poziomu zapasów i czasu potrzebnego na przeniesienie zapasów z jednego obszaru magazynu do drugiego. System powinien być w stanie określić, kiedy przeniesienie zapasów trwa zbyt długo i powinien być w stanie zamówić więcej zapasów od dostawcy.

Magazyn powinien być zaprojektowany tak, aby posiadał system kontroli zapasów. System powinien być tak zaprojektowany, aby śledzić liczbę artykułów, które znajdują się w magazynie oraz liczbę artykułów, które są na zamówienie.

wydanie z magazynu Wz

Podsumowanie Wydanie zewnętrzne WZ

W magazynie przestrzeń magazynowa jest cennym towarem. Im więcej przestrzeni magazynowej posiada firma, tym więcej produktów może przechowywać i tym mniej czasu potrzebuje na wyszukanie produktu. Jednak przestrzeń magazynowa to nie jedyny aspekt, jeśli chodzi o zarządzanie magazynem. Poważnym problemem może być również nieefektywne zarządzanie paletami.

Nieefektywny system zarządzania paletami może prowadzić do marnowania miejsca, straty czasu i wzrostu kosztów.

palety magazynowanie

Program do ewidencji palet

Magazyny palet mogą być sterowane z głównego sterownika linii, pracować bezobsługowo w linii transportu i paletyzacji przy użyciu robotów lub być sterowane z pulpitu lokalnego przez operatora, służą do pobierania lub wydawania palet do kompletacji lub paletyzacji manualnej przy użyciu wózków widłowych, ręcznych paletowych.
Prosty program do ewidencji pustych palet

Obsługa magazynu z paletami

Prosta obsługa programu do rozliczania palet jest możliwa dzięki temu, że jest to aplikacja przeglądarkowa. Program dla rozliczania palet można więc uruchamiać na dowolnej przeglądarce zarówno w sieci lokalnej jak i przez Internet. Oprogramowanie Magazyn Palet umożliwia dopisanie kartotek palet, kontrahentów, przewoźników, platform i miejsc dostawy.
system ewidencji palet
system ewidencji palet

Aplikacja uzgadniania sald palet

Magazyn Palet umożliwia także dopisanie dokumentów przyjęcia oraz wydania z magazynu, a także rejestrację dokumentów przesunięć międzymagazynowych. System do ewidencji palet i rozliczania ilości z kontrahentami zainstalowane na serwerze Internetowym dostępne jest zarówno dla firmy prowadzącej ewidencje palet jak i dla wybranych kontrahentów. Dokumenty magazynowe związane z obrotem paletami obejmują przyjęcia, wydania, przesunięcia i likwidacje.

Palety program demo

Oferta oprogramowania magazynowego to nie tylko opis na stronie www.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu PWS do magazynu palet odpowiada Twoim potrzebom?
Program do prowadzenia magazynu palet
SAdam

Program do prowadzenia magazynu palet

W ostatnich latach coraz większą popularnością cieszy się program do prowadzenia magazynu palet. Programy PWM mogą być drogie we wdrażaniu, ale mogą się opłacać pod względem zwiększonej wydajności i bezpieczeństwa. Jeśli zastanawiasz się nad wdrożeniem programu PWM w swoim magazynie, koniecznie przedyskutuj swoje możliwości z wykwalifikowanym konsultantem.

jak rozliczać palety
SAdam

Jak rozliczać palety?

Zadajesz sobie pytanie jak rozliczać palety w firmie? Jeśli prowadzisz firmę, która obejmuje wysyłkę produktów, wiesz, że jednym z najważniejszych czynników zapewniających płynność działania jest posiadanie dobrego systemu rozliczania sald palet z dostawcami.

SQL server
palety

Serwer raportów usługi Power BI

Zgodnie z raportem Business Intelligence (BI), serwer raportów usługi Power BI to lokalne rozwiązanie, które zapewnia serwer raportów dla magazynów palet. Ten serwer raportów może służyć do tworzenia raportów i zarządzania nimi, a także do przeglądania i interakcji z tymi raportami. Serwer raportów usługi Power BI jest dostępny do bezpłatnego pobrania z witryny internetowej usługi Power BI.