Wydania WZ bufor

Dokumenty bufor WZ są dokumentami WZ ze statusem niezatwierdzonym (status – , takie dokumenty nie wpływają na stany kartotekowe).Wywołanie menu wyświetla zestawienie wszystkich dokumentów WZ zapisanych do bufora.

W rejestrze aktywne są funkcje: dopisania, modyfikacji, dopisania operacji magazynowych, palet, dopisanie danych dotyczących transportu, podgląd oraz możliwość dołączenia załączników oraz zdjęć, podgląd oraz możliwość dopisania dowolnych notatek, podglądu dokumentu, wysłania wiadomoci e-mail o zarejestrowaniu dokumentu oraz wydruk dokumentu.