Załączniki do dokumentu Wz

Opcja menu pozwala na dołączenie do wybranego dokumentu dowolnej ilości dokumentów elektronicznych stanowiących załączniki np. dokumenty PDF, Word, Excel itp.

PinPo uruchomieniu opcji menu pojawi się okno umożliwiające dołączenia załącznika do dokumentu wydania towaru z magazynu (WZ).

Dopisanie zdjęcia wymaga użycia polecenia PRZEGLĄDAJ. Po wybraniu polecania zostaje wyświetlone okno wyboru pliku.

Wybrany plik należy zaznaczyć i potwierdzić wybór poleceniem OTWÓRZ. Lokalizacja zdjęcia zostanie zapisana w polu okna dopisana zdjęcia. Dołączenie zdjęcia do kartoteki wymaga potwierdzenia polecenia DODAJ ZAŁĄCZNIK.

Przez użycie polecenia zdjęcia:

  • wyświetlane są miniaturki zdjęć zapisanych dla kartoteki asortymentowej,
  • dopisywane jest nowe zdjęcie.

Wyświetlenie zdjęcia wykonywane jest przez kliknięcie na miniaturkę.

 

Dopisanie zdjęcia wymaga użycia polecenia PRZEGLĄDAJ. Po wybraniu polecania zostaje wyświetlone okno wyboru pliku.