Import zlecenia wydania (zamówienia)

Pozycja menu import Zleceń z pliku Excel umożliwia zaimportowanie zleceń przyjęcia oraz wydania z pliku XLS przesłanego przez Kontrahenta-Zleceniodawcę.

Uruchomienie menu powoduje pojawienie się okna

import zlecenia excel

 

Po uruchomieniu przycisku PRZEGLĄDAJ należy wskazać ścieżkę zapisania pliku XLS

import zlecenia excel

 

Po wskazaniu pliku potwierdzamy poleceniem OTWÓRZ

import zlecenia excel

 

Następnie potwierdzamy operację korzystając z funkcji IMPORTUJ DANE.

Zaimportowane dokumenty są zapisane do bufora. Aby przystąpić do ich realizacji należy je najpierw zatwierdzić.

Poniżej przykładowy plik XLS

import zlecenia excel

 

 

Opis pól:

 • ANALITYKA – Numer analityczny Zleceniodawcy nadany w systemie WMS.net. Wypełnienie pola jest obowiązkowe.
 • TYPDOK – pole określające typ zlecenia. Dopuszczalne wartości to ZWZ (zlecenie wydania) oraz ZPZ (zlecenie przyjęcia). Wypełnienie pola wymagane.
 • NRFAKTURY – pole zawierające numer dokumentu zleceniodawcy – pole informacyjne, nie wymagane
 • NRZAMOW – pole zawiera numer zamówienia Zleceniodawcy – pole obowiązkowe przy składaniu zlecenia wydania (ZWZ).
 • NAZWISKO – Imię i nazwisko odbiorcy zamówienia. Wypełnienie pola obowiązkowe w przypadku zlecenia wydania.
 • SKROCO – nazwa skrócona odbiorcy. Pole wykorzystywane w przypadku gdy odbiorca towaru jest firma. Wypełnienie pola nie jest wymagane.
 • KOD – kod pocztowy odbiorcy zamówienia. Wypełnienie pola obowiązkowe w przypadku zlecenia wydania.
 • MIEJSCOWOSC – miejscowość zamieszkania odbiorcy zlecenia. Wypełnienie pola obowiązkowe w przypadku zlecenia wydania.
 • ULICA – ulica zamieszkania odbiorcy zlecenia. Wypełnienie pola obowiązkowe w przypadku zlecenia wydania.
 • KRAJ – kraj zamieszkania odbiorcy zlecenia. Wypełnienie pola obowiązkowe w przypadku zlecenia wydania.
 • TELEFON – telefon odbiorcy zlecenia. Wypełnienie pola obowiązkowe w przypadku zlecenia wydania.
 • MAIL – adres e-mail odbiorcy zamówienia. Wypełnienie pola obowiązkowe w przypadku zlecenia wydania.
 • SPEDYTOR – pole do wpisania o wyborze nazwy spedytora. Wypełnienie pola obowiązkowe w przypadku zlecenia wydania.
 • TRYB – pole do wpisania trybu przesyłki. Wypełnienie pola obowiązkowe w przypadku zlecenia wydania.
 • POBRANIE – pole służące do wpisania wartości pobrania. Pole wymagane przy zleceniu wydania, jeżeli jako tryb przesyłki zostało wpisane pobranie.
 • INDEKS – indeks towaru zgodny z indeksem w systemie WMS.net. Wypełnienie pola obowiązkowe.
 • ILOSC – ilość towaru do wydania (zlecenie ZWZ) lub przyjęcia (zlecenie ZPZ)
 • UWAGI – pole do wpisania dowolnej informacji. Wypełnienie pola nie jest obowiązkowe.