Import zlecenia wydania (zamówienia)

Pozycja menu import Zleceń z pliku Excel umożliwia zaimportowanie zleceń przyjęcia oraz wydania z pliku XLS przesłanego przez Kontrahenta-Zleceniodawcę.

Uruchomienie menu powoduje pojawienie się okna

import zlecenia excel

 

Po uruchomieniu przycisku PRZEGLĄDAJ należy wskazać ścieżkę zapisania pliku XLS

import zlecenia excel

 

Po wskazaniu pliku potwierdzamy poleceniem OTWÓRZ

import zlecenia excel

 

Następnie potwierdzamy operację korzystając z funkcji IMPORTUJ DANE.

Zaimportowane dokumenty są zapisane do bufora. Aby przystąpić do ich realizacji należy je najpierw zatwierdzić.

Poniżej przykładowy plik XLS

import zlecenia excel

 

 

Opis pól:

 • ANALITYKA – Numer analityczny Zleceniodawcy nadany w systemie WMS.net. Wypełnienie pola jest obowiązkowe.
 • TYPDOK – pole określające typ zlecenia. Dopuszczalne wartości to ZWZ (zlecenie wydania) oraz ZPZ (zlecenie przyjęcia). Wypełnienie pola wymagane.
 • NRFAKTURY – pole zawierające numer dokumentu zleceniodawcy – pole informacyjne, nie wymagane
 • NRZAMOW – pole zawiera numer zamówienia Zleceniodawcy – pole obowiązkowe przy składaniu zlecenia wydania (ZWZ).
 • NAZWISKO – Imię i nazwisko odbiorcy zamówienia. Wypełnienie pola obowiązkowe w przypadku zlecenia wydania.
 • SKROCO – nazwa skrócona odbiorcy. Pole wykorzystywane w przypadku gdy odbiorca towaru jest firma. Wypełnienie pola nie jest wymagane.
 • KOD – kod pocztowy odbiorcy zamówienia. Wypełnienie pola obowiązkowe w przypadku zlecenia wydania.
 • MIEJSCOWOSC – miejscowość zamieszkania odbiorcy zlecenia. Wypełnienie pola obowiązkowe w przypadku zlecenia wydania.
 • ULICA – ulica zamieszkania odbiorcy zlecenia. Wypełnienie pola obowiązkowe w przypadku zlecenia wydania.
 • KRAJ – kraj zamieszkania odbiorcy zlecenia. Wypełnienie pola obowiązkowe w przypadku zlecenia wydania.
 • TELEFON – telefon odbiorcy zlecenia. Wypełnienie pola obowiązkowe w przypadku zlecenia wydania.
 • MAIL – adres e-mail odbiorcy zamówienia. Wypełnienie pola obowiązkowe w przypadku zlecenia wydania.
 • SPEDYTOR – pole do wpisania o wyborze nazwy spedytora. Wypełnienie pola obowiązkowe w przypadku zlecenia wydania.
 • TRYB – pole do wpisania trybu przesyłki. Wypełnienie pola obowiązkowe w przypadku zlecenia wydania.
 • POBRANIE – pole służące do wpisania wartości pobrania. Pole wymagane przy zleceniu wydania, jeżeli jako tryb przesyłki zostało wpisane pobranie.
 • INDEKS – indeks towaru zgodny z indeksem w systemie WMS.net. Wypełnienie pola obowiązkowe.
 • ILOSC – ilość towaru do wydania (zlecenie ZWZ) lub przyjęcia (zlecenie ZPZ)
 • UWAGI – pole do wpisania dowolnej informacji. Wypełnienie pola nie jest obowiązkowe.

 

Podsumowanie Import zlecenia wydania (zamówienia)

Gospodarka paletami w wielu przedsiębiorstwach realizowana jest ze stratami wynikającymi z braku systemu obrotu paletami typu EURO, z którego ubywają dobre palety, a zastępowane są podróbkami nie spełniającymi standardowych wymagań.
palety magazynowanie

Program do ewidencji palet

Magazyny palet mogą być sterowane z głównego sterownika linii, pracować bezobsługowo w linii transportu i paletyzacji przy użyciu robotów lub być sterowane z pulpitu lokalnego przez operatora, służą do pobierania lub wydawania palet do kompletacji lub paletyzacji manualnej przy użyciu wózków widłowych, ręcznych paletowych.
Prosty program do ewidencji pustych palet

Obsługa magazynu z paletami

Prosta obsługa programu do rozliczania palet jest możliwa dzięki temu, że jest to aplikacja przeglądarkowa. Program dla rozliczania palet można więc uruchamiać na dowolnej przeglądarce zarówno w sieci lokalnej jak i przez Internet. Oprogramowanie Magazyn Palet umożliwia dopisanie kartotek palet, kontrahentów, przewoźników, platform i miejsc dostawy.
system ewidencji palet
system ewidencji palet

Aplikacja uzgadniania sald palet

Magazyn Palet umożliwia także dopisanie dokumentów przyjęcia oraz wydania z magazynu, a także rejestrację dokumentów przesunięć międzymagazynowych. System do ewidencji palet i rozliczania ilości z kontrahentami zainstalowane na serwerze Internetowym dostępne jest zarówno dla firmy prowadzącej ewidencje palet jak i dla wybranych kontrahentów. Dokumenty magazynowe związane z obrotem paletami obejmują przyjęcia, wydania, przesunięcia i likwidacje.

Palety program demo

Oferta oprogramowania magazynowego to nie tylko opis na stronie www.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu PWS do magazynu palet odpowiada Twoim potrzebom?
Program do prowadzenia magazynu palet
SAdam

Program do prowadzenia magazynu palet

W ostatnich latach coraz większą popularnością cieszy się program do prowadzenia magazynu palet. Programy PWM mogą być drogie we wdrażaniu, ale mogą się opłacać pod względem zwiększonej wydajności i bezpieczeństwa. Jeśli zastanawiasz się nad wdrożeniem programu PWM w swoim magazynie, koniecznie przedyskutuj swoje możliwości z wykwalifikowanym konsultantem.

jak rozliczać palety
SAdam

Jak rozliczać palety?

Zadajesz sobie pytanie jak rozliczać palety w firmie? Jeśli prowadzisz firmę, która obejmuje wysyłkę produktów, wiesz, że jednym z najważniejszych czynników zapewniających płynność działania jest posiadanie dobrego systemu rozliczania sald palet z dostawcami.

SQL server
palety

Serwer raportów usługi Power BI

Zgodnie z raportem Business Intelligence (BI), serwer raportów usługi Power BI to lokalne rozwiązanie, które zapewnia serwer raportów dla magazynów palet. Ten serwer raportów może służyć do tworzenia raportów i zarządzania nimi, a także do przeglądania i interakcji z tymi raportami. Serwer raportów usługi Power BI jest dostępny do bezpłatnego pobrania z witryny internetowej usługi Power BI.