Kreator zatwierdzania zleceń

Kreator zatwierdzania zleceń służy do hurtowego zatwierdzania zleceń ZWZ w buforze.

Po uruchomieniu opcji menu pojawi się lista zleceń ZWZ zapisanych do bufora (status szary).

Opcja zaznacz wszystkie umożliwia zaznaczenie wszystkich zleceń i ich zatwierdzenie. Istnieje również możliwość zaznaczenia tylko wybranych zleceń i ich zatwierdzenia.

UWAGA: Aby zlecenie znalazło się na liście Kreatora Zatwierdzania Zleceń w dokumencie musi być uzupełnione pole dostawca.