Priorytet

Polecenie Priorytet umożliwia nam zmianę nadanego priorytetu w dokumencie bez konieczności jego modyfikacji.

Aby dokonać zmiany priorytetu należy zaznaczyć odpowiedni dokument, uruchomić polecenie Priorytet  – pojawi nam się nowe okno:

 

W pierwszym oknie z listy rozwijanej możemy wybrać rodzaj priorytetu. Do wyboru mamy:

  • wysoki,
  • normalny,
  • niski.

W polu Magazynier możemy wybrać z listy rozwijanej pracownika odpowiedzialnego za realizacje dokumentu, w ostatnim oknie wpisujemy termin realizacji dokumentu.

Następnie zapisane dane potwierdzamy poleceniem USTAW, pojawia się komunikat

Operacje zmiany priorytetu kończymy zamykając okno przyciskiem X.