Zlecenia wydań oczekujące na realizacje

Wywołanie menu wyświetla rejestr wszystkich dokumentów ZWZ oczekujących na realizację.

W rejestrze aktywne są funkcje: dopisania, modyfikacji, akceptacji, zmiany priorytetu, podglądu oraz dopisania notatek, podglądu oraz wydruku dokumentu.