Miejsca składowania

Po wyborze z menu MIEJSCA SKŁADOWANIA w pulpicie nawigacyjnym wyświetlają się szczegółowe pozycje.

Istnieje kilka sposobów przeglądania wprowadzonych miejsc składowania:

    • Ogółem – wyświetla wszystkie dopisane w systemie miejsca składowania
    • Asortyment i stany – wyświetla asortyment znajdujący się na poszczególnych miejscach składowania
    • Wizualizacja stref – graficzne przedstawienie zajętości miejsc składowania towaru z podziałem na strefy magazynow
    • Dopisz nowe miejsce składowania – opcja pozwalająca na dopisanie miejsca składowania
    • Poszczególne strefy składowania z możliwością przeglądania danych z rozbiciem na regały

Miejsca składowania ogółem – wyświetla rejestr wszystkich dopisanych w systemie miejsc składowania. W rejestrze dostępne są funkcje: dopisania, dopisania dowolnych notatek – komentarzy, zestawienie obrotów dla wybranej kartoteki magazynowej, podgląd stanów magazynowych na wybranej lokalizacji.

 

Dopisanie miejsca składowania

Dopisanie nowej lokalizacji wykonywane jest przez uruchomienie funkcji DOPISZ . Po uruchomieniu funkcji  wyświetlony zostaje formularz dopisania miejsca adresowego. Oznaczenie miejsca adresowego ma format A.11.22.3 , gdzie: A  – strefa, 11 – re...
Historia miejsca składowania

Historia miejsca składowania

Historia - zestawienie obrotówWybór polecenia HISTORIA wyświetla zestawienie obrotów dla wybranej (zaznaczonej) lokalizacji magazynowej. Magazyny palet mogą być sterowane z głównego sterownika linii, pracować bezobsługowo w linii transportu oraz pale...

Miejsca składowania wg stref

Menu budowane dla miejsc składowania wg stref jest dynamicznie, co oznacza, że powstaje w zależności od zdefiniowanych w administratorze stref oraz regałów magazynowych. Miejsca składowania można przeglądać zarówno wszystkie (w wybranej strefie ma...

Notatki

Dopisanie do kartoteki dowolnej ilości komentarzy – notatek wymaga uruchomienia polecenia Notatki. Nowy komentarz – notatka dopisywany jest przez kliknięcie wiersza z komunikatem Kliknij aby dodać nowy wiersz . W pierwszym polu zaznaczamy czy notatk...

Stany w lokalizacji

Wybór polecenia STANY wyświetla zestawienie kartotek asortymentowych, które są składowane na wybranej (zaznaczonej) lokalizacji magazynowej. Najczęściej używane w obrocie są palety drewniane. Palety drewniane często zastępowane są przez ich plastik...

Wizualizacja magazynu

Po uruchomieniu menu wyświetla się lista stref magazynowych zdefiniowanych w administratorze. Po wybraniu strefy wyświetlona zostaje wizualizacja zajętości. Z lewej strony tabeli wyświetlone są oznaczenia wysokości (poziomu), na górze – numer rzędu. ...