Dopisanie miejsca składowania

Dopisanie nowej lokalizacji wykonywane jest przez uruchomienie funkcji DOPISZ. Po uruchomieniu funkcji  wyświetlony zostaje formularz dopisania miejsca adresowego.

Oznaczenie miejsca adresowego ma format A.11.22.3, gdzie:

  • A  – strefa,
  • 11 – regał,
  • 22 – kolumna,
  • 3   – wysokość (poziom).

Parametry miejsca adresowego podzielone zostały na kategorie: strefa, regał, kolumna i wysokość.  Parametry wybierane są przez kliknięcie w polu wyboru.

Przy dopisywaniu miejsca adresowego operator wybiera strefę, regał, kolumnę oraz poziom. Wymienione parametry lokalizacji definiowane są w skorowidzach. Lista wartości parametrów jest tworzona dynamicznie na podstawie zapisanych w programie skorowidzów oraz stanu aktywności pozycji skorowidza.

Strefa, regał, kolumna i poziom to informacje, które są obowiązkowe przy dopisaniu miejsc adresowych. Program blokuje dopisanie miejsc składowania bez wybranych pól obowiązkowych. Przy próbie dopisania nieprawidłowego miejsca adresowego wyświetlane są komunikaty „proszę zaznaczyć” obok pól wymaganych.

Sekcje

W sekcji STATUS LOKALIZACJI wyświetlone zostają pozycje skorowidza statusów. Domyślnie zaznaczona jest pierwsza pozycja skorowidza.

SYMBOL MAGAZYNU wybierany jest ze skorowidza, którego pozycje wyświetlane są po kliknięciu ikony listy rozwijanej. Domyślnie proponowana jest pierwsza pozycja skorowidza magazynów.

OPIS LOKALIZACJI to dowolna informacja zapisywana przez operatora.

WYSOKOŚĆ, OBJĘTOŚĆ i ŁADOWNOŚĆ są nieobowiązkowymi parametrami miejsca adresowego.

Parametr MIEJSCE PODLEGA OBSŁUDZE MAGAZYNOWEJ domyślnie jest aktywny. Miejsce składowe, które nie podlega obsłudze magazynowej nie jest dostępne przy rejestracji przyjęcia do magazynu.

Dopisanie miejsca adresowego wymaga potwierdzenia polecenia ZAPISZ (przez kliknięcie). Po dopisaniu lokalizacji jej symbol zostaje wyświetlony w górnej części formularzu dopisania.

Program blokuje dublowanie lokalizacji. Przy próbie zapisania powtórzonej lokalizacji zostaje wyświetlony komunikat w górnej części formularzu dopisania lokalizacji: Powtórzona lokalizacja, proszę zaznaczyć inną.

Jeżeli chcemy dopisać strefę składowania z jednym miejscem składowania wówczas dopisując nowe miejsce adresowe należy zaznaczyć pole STREFA.

W oknie wprowadzania danych pola Regał, Kolumna i Wysokość będą nieaktywne. Pojawi się natomiast pole MIEJSCE SKŁADOWANIA, gdzie użytkownik może wpisać dowolną informację. Dodanie miejsca magazynowego w oprogramowaniu do przyjmowania i dostarczania palet oraz kwitów paletowych.

Rozwój firmy

Wraz z rozwojem firmy prawdopodobnie będziesz musiał dodać więcej miejsc do przechowywania w swoim oprogramowaniu, aby śledzić swoje zasoby. Jest to szczególnie ważne, jeśli masz do czynienia z paletami, ponieważ ich śledzenie bez odpowiedniego systemu może być trudne. W tym artykule pokażemy, jak dodać miejsce magazynowe w swoim oprogramowaniu do przyjmowania i dostarczania palet oraz kwitów paletowych.

Najpierw musisz otworzyć oprogramowanie i przejść do zakładki „Pamięć”. Tutaj zobaczysz listę wszystkich miejsc przechowywania w twoim oprogramowaniu. Aby dodać nowe miejsce do przechowywania, kliknij przycisk „Dodaj miejsce do przechowywania”.

W oknie „Dodaj miejsce przechowywania” musisz wprowadzić nazwę miejsca przechowywania, adres i dane kontaktowe. Będziesz także musiał wybrać rodzaj miejsca przechowywania z rozwijanego menu. W przypadku palet będziesz chciał wybrać „Magazyn”.

Po wprowadzeniu wszystkich informacji kliknij przycisk „Zapisz”. Twoje nowe miejsce do przechowywania będzie teraz widoczne w zakładce „Przechowywanie”. Możesz teraz dodawać palety i kwity paletowe do tego miejsca przechowywania.

Dodaj paletę do miejsca składowania

Aby dodać paletę do miejsca składowania, kliknij przycisk „Dodaj paletę”. W oknie „Dodaj paletę” musisz wprowadzić identyfikator palety, identyfikator produktu, ilość i miejsce przechowywania. W razie potrzeby możesz również dodać notatkę.

Po wprowadzeniu wszystkich informacji kliknij przycisk „Zapisz”. Paleta zostanie teraz wymieniona w zakładce „Składowanie”.

Aby dodać paragon paletowy do miejsca składowania, kliknij przycisk „Dodaj paragon paletowy”. W oknie „Dodaj paragon paletowy” należy wprowadzić identyfikator palety, identyfikator produktu, ilość, miejsce przechowywania i datę. W razie potrzeby możesz również dodać notatkę.

Po wprowadzeniu wszystkich informacji kliknij przycisk „Zapisz”. Pokwitowanie palety będzie teraz wyświetlane w zakładce „Składowanie”.

Możesz teraz przeglądać wszystkie palety i kwity paletowe znajdujące się w magazynie, klikając przycisk „Widok”. Spowoduje to wyświetlenie listy wszystkich palet i kwitów paletowych w miejscu przechowywania. Możesz również wyszukiwać określone palety i kwity paletowe, korzystając z pola wyszukiwania.

Dodanie miejsca do przechowywania w oprogramowaniu do przyjmowania i dostarczania palet oraz kwitów paletowych to świetny sposób na śledzenie zapasów. Wykonując czynności opisane w tym artykule, będziesz mógł z łatwością dodać miejsce magazynowe i dodać do niego palety oraz kwity paletowe.

PWS software aplikacja online magazyn palet
PWS software aplikacja online magazyn palet

Podsumowanie Dopisanie miejsca składowania

Gospodarka paletami w wielu przedsiębiorstwach realizowana jest ze stratami wynikającymi z braku systemu obrotu paletami typu EURO, z którego ubywają dobre palety, a zastępowane są podróbkami nie spełniającymi standardowych wymagań.
palety magazynowanie

Program do ewidencji palet

Magazyny palet mogą być sterowane z głównego sterownika linii, pracować bezobsługowo w linii transportu i paletyzacji przy użyciu robotów lub być sterowane z pulpitu lokalnego przez operatora, służą do pobierania lub wydawania palet do kompletacji lub paletyzacji manualnej przy użyciu wózków widłowych, ręcznych paletowych.
Prosty program do ewidencji pustych palet

Obsługa magazynu z paletami

Prosta obsługa programu do rozliczania palet jest możliwa dzięki temu, że jest to aplikacja przeglądarkowa. Program dla rozliczania palet można więc uruchamiać na dowolnej przeglądarce zarówno w sieci lokalnej jak i przez Internet. Oprogramowanie Magazyn Palet umożliwia dopisanie kartotek palet, kontrahentów, przewoźników, platform i miejsc dostawy.
system ewidencji palet
system ewidencji palet

Aplikacja uzgadniania sald palet

Magazyn Palet umożliwia także dopisanie dokumentów przyjęcia oraz wydania z magazynu, a także rejestrację dokumentów przesunięć międzymagazynowych. System do ewidencji palet i rozliczania ilości z kontrahentami zainstalowane na serwerze Internetowym dostępne jest zarówno dla firmy prowadzącej ewidencje palet jak i dla wybranych kontrahentów. Dokumenty magazynowe związane z obrotem paletami obejmują przyjęcia, wydania, przesunięcia i likwidacje.

Palety program demo

Oferta oprogramowania magazynowego to nie tylko opis na stronie www.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu PWS do magazynu palet odpowiada Twoim potrzebom?
Program do prowadzenia magazynu palet
SAdam

Program do prowadzenia magazynu palet

W ostatnich latach coraz większą popularnością cieszy się program do prowadzenia magazynu palet. Programy PWM mogą być drogie we wdrażaniu, ale mogą się opłacać pod względem zwiększonej wydajności i bezpieczeństwa. Jeśli zastanawiasz się nad wdrożeniem programu PWM w swoim magazynie, koniecznie przedyskutuj swoje możliwości z wykwalifikowanym konsultantem.

jak rozliczać palety
SAdam

Jak rozliczać palety?

Zadajesz sobie pytanie jak rozliczać palety w firmie? Jeśli prowadzisz firmę, która obejmuje wysyłkę produktów, wiesz, że jednym z najważniejszych czynników zapewniających płynność działania jest posiadanie dobrego systemu rozliczania sald palet z dostawcami.

SQL server
palety

Serwer raportów usługi Power BI

Zgodnie z raportem Business Intelligence (BI), serwer raportów usługi Power BI to lokalne rozwiązanie, które zapewnia serwer raportów dla magazynów palet. Ten serwer raportów może służyć do tworzenia raportów i zarządzania nimi, a także do przeglądania i interakcji z tymi raportami. Serwer raportów usługi Power BI jest dostępny do bezpłatnego pobrania z witryny internetowej usługi Power BI.