Dopisanie miejsca składowania

Dopisanie nowej lokalizacji wykonywane jest przez uruchomienie funkcji DOPISZ. Po uruchomieniu funkcji  wyświetlony zostaje formularz dopisania miejsca adresowego.

Oznaczenie miejsca adresowego ma format A.11.22.3, gdzie:

  • A  – strefa,
  • 11 – regał,
  • 22 – kolumna,
  • 3   – wysokość (poziom).

Parametry miejsca adresowego podzielone zostały na kategorie: strefa, regał, kolumna i wysokość.  Parametry wybierane są przez kliknięcie w polu wyboru.

Przy dopisywaniu miejsca adresowego operator wybiera strefę, regał, kolumnę oraz poziom. Wymienione parametry lokalizacji definiowane są w skorowidzach. Lista wartości parametrów jest tworzona dynamicznie na podstawie zapisanych w programie skorowidzów oraz stanu aktywności pozycji skorowidza.

Strefa, regał, kolumna i poziom to informacje, które są obowiązkowe przy dopisaniu miejsc adresowych. Program blokuje dopisanie miejsc składowania bez wybranych pól obowiązkowych. Przy próbie dopisania nieprawidłowego miejsca adresowego wyświetlane są komunikaty “proszę zaznaczyć” obok pól wymaganych.

W sekcji STATUS LOKALIZACJI wyświetlone zostają pozycje skorowidza statusów. Domyślnie zaznaczona jest pierwsza pozycja skorowidza.

SYMBOL MAGAZYNU wybierany jest ze skorowidza, którego pozycje wyświetlane są po kliknięciu ikony listy rozwijanej. Domyślnie proponowana jest pierwsza pozycja skorowidza magazynów.

OPIS LOKALIZACJI to dowolna informacja zapisywana przez operatora.

WYSOKOŚĆ, OBJĘTOŚĆ i ŁADOWNOŚĆ są nieobowiązkowymi parametrami miejsca adresowego.

Parametr MIEJSCE PODLEGA OBSŁUDZE MAGAZYNOWEJ domyślnie jest aktywny. Miejsce składowe, które nie podlega obsłudze magazynowej nie jest dostępne przy rejestracji przyjęcia do magazynu.

Dopisanie miejsca adresowego wymaga potwierdzenia polecenia ZAPISZ (przez kliknięcie).

Po dopisaniu lokalizacji jej symbol zostaje wyświetlony w górnej części formularzu dopisania.

Program blokuje dublowanie lokalizacji. Przy próbie zapisania powtórzonej lokalizacji zostaje wyświetlony komunikat w górnej części formularzu dopisania lokalizacji: Powtórzona lokalizacja, proszę zaznaczyć inną.

Jeżeli chcemy dopisać strefę składowania z jednym miejscem składowania wówczas dopisując nowe miejsce adresowe należy zaznaczyć pole STREFA.

W oknie wprowadzania danych pola Regał, Kolumna i Wysokość będą nieaktywne. Pojawi się natomiast pole MIEJSCE SKŁADOWANIA, gdzie użytkownik może wpisać dowolną informację.