ScreenshotHistoria – zestawienie obrotów
Wybór polecenia HISTORIA wyświetla zestawienie obrotów dla wybranej (zaznaczonej) lokalizacji magazynowej.