Calendar-aso uruchomieniu menu wyświetla się lista stref magazynowych zdefiniowanych w administratorze. Po wybraniu strefy wyświetlona zostaje wizualizacja zajętości. Z lewej strony tabeli wyświetlone są oznaczenia wysokości (poziomu), na górze – numer rzędu.
W miejscach zajętych (stan towarowy) wyświetlana jest nazwa lokalizacji, puste miejsce oznacza brak towaru. Jeżeli jakaś lokalizacja nie została zdefiniowana w programie wówczas jest oznaczona innym kolorem.
Po najechaniu myszką na wybraną lokalizację wyświetli się okienko z informacją, jaki towar obecnie znajduje się na wybranej lokalizacji i w jakiej ilości.
Po kliknięciu na wybranym miejscu składowania pojawi się okno z zestawieniem towaru wraz z ilością, która znajduje się na wybranej lokalizacji.