Usługi związane z wydaniem WZ

right_arrowUruchomienie menu wyświetla zestawienie obrotów magazynowych skojarzonych z dokumentami wydania zewnętrznego.

W rejestrze aktywne są funkcje dopisania, podglądu, podglądu i dołączenia załączników oraz zdjęć.