Konfiguracja Menu Terminal WMS

Użytkownicy modułu Terminal mają dostęp do wybranych transakcji dostępnych w aplikacji na podstawie definicji Kodu Terminala (roli terminala). Administrator za pomocą opcji z poziomu konfiguracji systemu może włączać wybrane transakcję per grupa (KOD TERMINALa). W tym celu należy zalogować się do systemu uruchomić moduł ADMINISTRATORA a następnie z menu po lewej stronie wybrać pozycję KONFIGURACJA. Wyświetli się okno konfiguracji systemu, z lewej strony w sekcji MENU mamy opcję TERMINAL, która pozwala udostępniać wybrane transakcje użytkownikom terminali.

terminal wms menu

Tabela zawiera następujące parametry związane z konfigurację MENU Terminala:

 • AKTYWNE – wyłącznie dezaktywuje pozycje, nie będzie dostępna w MENU
 • KOD – identyfikator roli Terminala, grupuje zestaw pozycji MENU dostępnych dla danego użytkownika, np. możemy zdefiniować KOD AAA oraz BBB i wybranym pracownikom przypisywać uprawnianie dla danego KODu (listy transakcji jakie będą mieć do dyspozycji). Domyślna instalacja programu przygotowuje szereg takich kodów.
 • GRUPA – pozwala na umieszczanie pozycji menu w ramach danej grupy tematycznej, do wyboru mamy:
  • PZ – przyjęcia
  • WZ – wydania
  • IN – inne transakcje
  • KOLEJNOŚĆ – ustala w jakim porządku będą wyświetlane pozycje w MENU
  • TRANSAKCJA – unikalny identyfikator uruchamiający dane odpowiedni formularz
  • NAZWA – unikalna w ramach kodu terminala nazwa identyfikująca pozycję w MENU, jeżeli nazwa oznacza klawisz funkcyjny np. F1 to ten klawisz będzie uruchamiał automatycznie daną transakcję.
  • TEKST – opis wyświetlany w MENU informujący użytkownika jaką transakcję uruchamia
  • OPIS DODATKOWY – informacje opisujące daną transakcję
  • OBRAZEK – wskazanie ikony jaka ma reprezentować daną pozycje Menu, do wyboru mamy zestaw ikon:
   • Calendar Add32.png
   • Calendar Edit32.png
   • Calendar Find32.png
   • Calendar Forward32.png
   • Calendar Green32.png
   • New Add32.png
   • New Edit32.png
   • New Remove32.png

Przykładowy wygląd MENU dla konfiguracji, gdy aktywne są 3 pozycje dla kodu ONO

terminal wms menu ono

uruchomieniu modułu Terminal wyświetli się następujące MENU

terminal wms ono
 • Mamy demo programu do palet. Czy widziałeś już demo kwit paletowy ?

  Mamy demo programu do palet. Czy widziałeś już demo kwit paletowy ?

  Dokument potwierdzający przyjęcie palet EUR od dostawcy, potrzebny do odbioru palet EUR na określonych przez jego wystawcę zasadach. Wzór dokumentu stanowiący potwierdzenie wydania/przyjęcia palet jest różny.

  Dokument potwierdzający przyjęcie palet EUR od dostawcy, potrzebny do odbioru palet EUR na określonych przez jego wystawcę zasadach. Wzór dokumentu stanowiący potwierdzenie wydania/przyjęcia palet jest różny.


 • Za pomocą gospodarka paletami w magazynie możesz uprawniać procesy rozliczania palet.

  Za pomocą gospodarka paletami w magazynie możesz uprawniać procesy rozliczania palet.

  W przypadku prowadzenia wewnętrznej gospodarki paletowej jest rzetelne prowadzenie i rozliczanie sald paletowych, a także weryfikowanie stanu oraz legalności nośników. Właściciel nośników musi pamiętać, że wraz z momentem nabycia palet.

  W przypadku prowadzenia wewnętrznej gospodarki paletowej jest rzetelne prowadzenie i rozliczanie sald paletowych, a także weryfikowanie stanu oraz legalności nośników. Właściciel nośników musi pamiętać, że wraz z momentem nabycia palet.


 • Palety magazynowe. Jak kontrolować ich przepływ?

  Palety magazynowe. Jak kontrolować ich przepływ?

  By kompleksowo wykorzystać zasoby magazynowe, warto wykorzystać oprogramowanie, które zapewni kontrolę nie tylko nad przepływem towarów, ale i ich nośników. Utrata palet magazynowych w skali roku może powodować znaczne obciążenia finansowe. Sprawdź aplikację DEMOOprogramowanie magazyn palet Dokumenty magazynowe Pozycje menu DOKUMENTY zawiera szczegółowe pozycje związane z rejestracją oraz obrotem w magazynie palet. Program Magazyn Palet […]

  By kompleksowo wykorzystać zasoby magazynowe, warto wykorzystać oprogramowanie, które zapewni kontrolę nie tylko nad przepływem towarów, ale i ich nośników. Utrata palet magazynowych w skali roku może powodować znaczne obciążenia finansowe. Sprawdź aplikację DEMOOprogramowanie magazyn palet Dokumenty magazynowe Pozycje menu DOKUMENTY zawiera szczegółowe pozycje związane z rejestracją oraz obrotem w magazynie palet. Program Magazyn Palet […]


 • Palety – ewidencja i rozliczanie

  Palety – ewidencja i rozliczanie

  Ewidencja palet aplikacja, czyli gospodarka paletowa. Gospodarka paletami w wielu przedsiębiorstwach realizowana jest ze stratami wynikającymi z braku systemu obrotu paletami typu EURO, z którego ubywają dobre palety, a zastępowane są podróbkami nie spełniającymi standardowych wymagań. Stwarza to konieczność zakupu nowych palet EURO, których ceny systematycznie rosną. Sama ewidencja ilościowa palet pozwala kontrolować rozrachunki z […]

  Ewidencja palet aplikacja, czyli gospodarka paletowa. Gospodarka paletami w wielu przedsiębiorstwach realizowana jest ze stratami wynikającymi z braku systemu obrotu paletami typu EURO, z którego ubywają dobre palety, a zastępowane są podróbkami nie spełniającymi standardowych wymagań. Stwarza to konieczność zakupu nowych palet EURO, których ceny systematycznie rosną. Sama ewidencja ilościowa palet pozwala kontrolować rozrachunki z […]


 • Ewidencja palet system

  Ewidencja palet system

  System Palety.net od SoftwareStudio to program, dzięki któremu możliwe jest precyzyjne rozliczanie palet, kontrolowanie ich ilości oraz rozmieszczenia. Dzięki temu straty magazynu są znacznie zredukowane, ponieważ wszystkie palety są rejestrowane w systemie i nie ma zagrożenia związanego z błędnym ewidencjonowaniem, czy zgubieniem palet. Z tego względu, iż w oprogramowaniu rejestruje się przemieszczenie każdej palety, a […]

  System Palety.net od SoftwareStudio to program, dzięki któremu możliwe jest precyzyjne rozliczanie palet, kontrolowanie ich ilości oraz rozmieszczenia. Dzięki temu straty magazynu są znacznie zredukowane, ponieważ wszystkie palety są rejestrowane w systemie i nie ma zagrożenia związanego z błędnym ewidencjonowaniem, czy zgubieniem palet. Z tego względu, iż w oprogramowaniu rejestruje się przemieszczenie każdej palety, a […]