Konfiguracja Menu Terminal WMS

Użytkownicy modułu Terminal mają dostęp do wybranych transakcji dostępnych w aplikacji na podstawie definicji Kodu Terminala (roli terminala). Administrator za pomocą opcji z poziomu konfiguracji systemu może włączać wybrane transakcję per grupa (KOD TERMINALa). W tym celu należy zalogować się do systemu uruchomić moduł ADMINISTRATORA a następnie z menu po lewej stronie wybrać pozycję KONFIGURACJA. Wyświetli się okno konfiguracji systemu, z lewej strony w sekcji MENU mamy opcję TERMINAL, która pozwala udostępniać wybrane transakcje użytkownikom terminali.

terminal wms menu

 

Tabela zawiera następujące parametry związane z konfigurację MENU Terminala:

 • AKTYWNE – wyłącznie dezaktywuje pozycje, nie będzie dostępna w MENU
 • KOD – identyfikator roli Terminala, grupuje zestaw pozycji MENU dostępnych dla danego użytkownika, np. możemy zdefiniować KOD AAA oraz BBB i wybranym pracownikom przypisywać uprawnianie dla danego KODu (listy transakcji jakie będą mieć do dyspozycji). Domyślna instalacja programu przygotowuje szereg takich kodów.
 • GRUPA – pozwala na umieszczanie pozycji menu w ramach danej grupy tematycznej, do wyboru mamy:
  • PZ – przyjęcia
  • WZ – wydania
  • IN – inne transakcje
  • KOLEJNOŚĆ – ustala w jakim porządku będą wyświetlane pozycje w MENU
  • TRANSAKCJA – unikalny identyfikator uruchamiający dane odpowiedni formularz
  • NAZWA – unikalna w ramach kodu terminala nazwa identyfikująca pozycję w MENU, jeżeli nazwa oznacza klawisz funkcyjny np. F1 to ten klawisz będzie uruchamiał automatycznie daną transakcję.
  • TEKST – opis wyświetlany w MENU informujący użytkownika jaką transakcję uruchamia
  • OPIS DODATKOWY – informacje opisujące daną transakcję
  • OBRAZEK – wskazanie ikony jaka ma reprezentować daną pozycje Menu, do wyboru mamy zestaw ikon:
   • Calendar Add32.png
   • Calendar Edit32.png
   • Calendar Find32.png
   • Calendar Forward32.png
   • Calendar Green32.png
   • New Add32.png
   • New Edit32.png
   • New Remove32.png

 

Przykładowy wygląd MENU dla konfiguracji, gdy aktywne są 3 pozycje dla kodu ONO

terminal wms menu ono

uruchomieniu modułu Terminal wyświetli się następujące MENU

terminal wms ono