WebService

Program Framework potrzebuje do pracy dostęp do metod WebService platformy StudioSystem. Standardowo dostęp jest poprzez wskazanie folderu z usługą w pliku konfiguracyjnym SwSFrmk.xml parametru:

 

SS_WebService

np.

<add key=”SS_WebService” value=”http://studiosystem.demo.softwarestudio.com.pl/App_WebService/”/>

 

Usługa pozwalająca na obsługa modułu Framework to plik StudioSystemWebService.asmx

np.

http://studiosystem.demo.softwarestudio.com.pl/App_WebService/StudioSystemWebService.asmx

 

do którego musi być udzielony w IIS dostęp anonimowy w następujący sposób. W IIS zaznaczany folder App_WebService i wybieramy funkcje Authentication

IIS AppWebService

 

Klikamy 2 krotnie i otwiera się okno z parametrami, ustawiamy Anonymous Authentication status na Enable, a pozostałe na Disable (zmiana za pomocą polecenia po prawej stronie oknie Actions)

IIS AppWebService autentycja