Logowanie

System uwierzytelnienia jest bardzo trudnym i skomplikowanym procesem, dlatego nasza firma wykorzystuje sprawdzone metody jakie oferuje środowisko VisualStudio oraz ASP.Net. Środowisko to oferuje trzy różne mechanizmy uwierzytelnienia:

 • Standardowe uwierzytelnianie Windows z IIS
 • Forms – oparte o formularze – aplikacja wymaga, aby wszystkie moduły obsługujące żądania stron zawierały cookies wydane przez serwer. Jest to domyślne rozwiązanie naszych aplikacji. Próba dostępu użytkowników do zasobów zabezpieczonych bez cookies powoduje automatyczne przekierowanie do strony logowania., która weryfikuje referencje wydające cookies.
 • Passport – rozwiązanie oparte na identyfikatorze użytkownika, ale cookies są wydawane przez serwis uwierzytelnienia Microsoft.

Dostarczona aplikacja jest skonfigurowana do pracy w sieci lokalnej lub z dostępem przez Internet, ale wykorzystuje do autentykacji użytkowników logowanie Windows, w związku z tym wymagane jest założenie użytkowników systemu Windows i nadanie odpowiednich praw do korzystania z aplikacji IIS i bazy SQL.

Po uruchomieniu aplikacji serwer Windows wyświetla okno logowania i prosi o podanie nazwy użytkownika i hasła, po zweryfikowaniu przez Windows prawidłowych danych następuje logowanie do aplikacji czyli sprawdzenie czy podany użytkownik znajduje się na liście w bazie danych aplikacji i jakie ma ustawione uprawnienia.

W przypadku zalogowania się prawidłowego użytkownika Windows, ale którego nie ma zdefiniowanego w tabeli użytkowników (_users) bazy aplikacji wyświetli się okno z komunikatem:

 

W ramach kompleksowych usług świadczonych przez operatorów logistycznych ważne miejsce odgrywa zarządzanie opakowaniami zwrotnymi. Są nimi najczęściej palety. Czy prowadzenie magazynu palet można używać na telefonach?

Dlaczego prowadzenie magazynu palet?

prowadzenie magazynu palet
Prowadzenie magazynu palet

Prowadzenie magazynu palet, czyli W ramach kompleksowych usług świadczonych przez operatorów logistycznych ważne miejsce odgrywa zarządzanie opakowaniami zwrotnymi. Są nimi najczęściej palety. Ze względu na funkcjonujące na rynku usługi logistyczne, modele systemów zarządzania potokami nośników są zagadnieniem dość złożonym. Dlatego prowadzenie magazynu palet nie jest bynajmniej prostym zadaniem. Zasady świadczenia usługi polegającej na zwrocie i wymianie palet zależą od strategii działania operatora logistycznego. W efekcie ustaleń pomiędzy dostawcą a odbiorcą mogą wystąpić odstępstwa od stosowanych standardów obsługi klienta.

W jaki sposób prowadzenie magazynu palet pomoże w gospodarce paletowej?

palety - ewidencja i rozliczanie
Palety – ewidencja i rozliczanie

Ważne informacje dotyczące prowadzenie magazynu palet

 • Rozliczenie palet zwrotnych
  Powszechnie używane „europalety” stały się oczywistym elementem logistyki. Jednak ze względu na swoją ilość przy dużej skali działalności zaczyna nabierać znaczenia.
 • Co znaczy ewidencja palet zwrotnych ?
  Praca nad stworzeniem optymalnego systemu gospodarowania opakowaniami zwrotnymi to złożone zajęcie. Złożone zależności pomiędzy właścicielem palet, operatorem logistycznym, spedytorem, przewoźnikiem, a wreszcie odbiorcą stanowią spore wyzwanie.
 • Więcej na temat przyjmowanie palet za pomocą aplikacji znajdziesz na tej stronie.
  PWS.net, czyli system łączenia palet, transportów lub magazynów.
 • Co znaczy przyjmowanie palet za pomocą programu ?
  Program Magazyn Palet przeznaczony jest do kontroli oraz rozliczaniem sald palet. Przedmiotem transakcji wykonywanych pomiędzy dostawcami, przewoźnikami (kierowcami) oraz odbiorcami.
 • Warto wdrożyć przyjmowanie palet za pomocą programu magazynowego w magazynie z paletami.
  Na rynku oprogramowania istnieje sporo różnych rozwiązań do obsługi magazynów palet. Ich zadaniem jest uproszczenie pracy związanej z rozliczaniem sald palet.
 • Aplikacja magazynowa do rozliczania palet
  W dystrybucji międzynarodowej, przesyłki które są dostarczane do magazynu operatora logistycznego na jednostce transportowej klienta, opuszczają magazyn również na jednostce transportowej klienta. Zwrot palet następuje zgodnie z dyspozycją klienta.
system ewidencji palet
System ewidencji palet

Podsumowanie prowadzenie magazynu palet?

W ramach kompleksowych usług świadczonych przez operatorów logistycznych ważne miejsce odgrywa zarządzanie opakowaniami zwrotnymi. Są nimi najczęściej palety. Więcej na temat prowadzenie magazynu palet znajdziesz na stronie o dotyczącej palet.

Warto wiedzieć więcej prowadzenie magazynu palet

Program do ewidencji palet

Dokładna ewidencja palet jest bardzo ważna. Nie tylko pozwala to na sprawne zarządzanie magazynem, ale także minimalizuje straty magazynowe.

Ewidencja palet i ich rozliczanie

Pobieranie palet z magazynu rejestrowane jest za pomocą dokumentów wydawania palet. Wydawanie palet obsługują następujące typy dokumentów magazynowych.

Przekazywanie palet z dostawą

Ewidencja w magazynie palet prowadzona jest osobno dla każdego rodzaju opakowania. Zawiera ona historię wejść lub wyjść na podstawie kwitów paletowych lub innych dokumentów magazynowych.

Prowadzenie magazynu palet

W ramach kompleksowych usług świadczonych przez operatorów logistycznych ważne miejsce odgrywa zarządzanie opakowaniami zwrotnymi. Są nimi najczęściej palety.

oprogramowanie do ewidencji palet
Oprogramowanie do ewidencji palet
karta rozliczenia ilościowego palet
Karta rozliczenia ilościowego palet

ewidencja palet gospodarka magazynowa gospodarka palet gospodarka paletami gospodarka palet magazynowych gospodarka paletowa Karty oceny palet kwit paletowy Magazynowanie palet magazyn palet oprogramowanie magazynowe palety palety EUR palety magazynowe Palety program magazynowy online Program do magazynowania palet program paletowy rozliczanie palet software house SoftwareStudio SQL Studio Palety.net zarządzanie paletami magazynowymi zarządzanie łańcuchem dostaw