Rodzaje plików

Typ pliku Opis
aspx Podstawowe pliki stron odpowiadają za wyświetlaną treść, widoki tabel, formularzy, menu itp.
Web.config Plik konfiguracyjny aplikacji, zawiera informację o połączeniu z bazą danych SQL
mdf Lokalna baza SQL
Dll Skompilowane pliki aplikacji i biblioteki
Xml Pliki konfiguracyjne i opisowe
css Plik styli
jpg Obrazek
gif Obrazek
Png Obrazek
PDF Pliki pomocy i instrukcji
Rdlc Szablony wydruków dokumentów
Rdl Szablony raportów
ascx Pliki kontrolek wykorzystywanych za pomocą opcji WebParts