Wysyłanie maili

Programy SoftwareStudio pozwalają na wysyłanie wiadomości e-mail zarówno w trybie automatycznym, jak i wywoływanym przez użytkownika. W celu umożliwienia korzystania z takiej funkcjonalności konieczna jest odpowiednia konfiguracja pliku Web.config w którym należy określić parametry związane z wysyłaniem maili.

Nazwa serwera pocztowego za pomocą którego będą wysyłane maile

<add key=”mailhost” value=”smtp.serwerpocztowy.pl”/>

Nazwa konta mailowego wykorzystywanego do rozsyłania wiadomości mailowych

<add key=”mailuser” value=”info@serwerpocztowy.pl”/>

Hasło do konta pocztowego

<add key=”mailpas” value=”P@ssw0rd”/>

Opis konta mailowego

<add key=”mailfrom” value=”System WMS”/>