Program umożliwiający ilościową kontrolę palet magazynowych – Studio Palety.net – to rozwiązanie, które pozwala uniknąć strat wynikających z nieszczelnej gospodarki paletowej w magazynach, także wysokiego składowania. Zobacz, jakie funkcjonalności oferuje.

PRZETESTUJ DEMO

Palety magazynowe w większości przedsiębiorstw logistycznych pozostają na marginesie zainteresowań. Większość wysiłków koncentruje się na optymalizacji procesów, które usprawniają przepływ towarów. Tymczasem ich nośniki, a powszechnie stosowanym są właśnie palety magazynowe (typu EUR lub CHEP), mają bezpośredni wpływ koszty magazynowe, ciągłość łańcucha dostaw, a w konsekwencji – na obroty przedsiębiorstwa.

Studio Palety.net – program do kontroli palet magazynowych

Większość rozwiązań informatycznych kierowanych do branży logistycznej również koncentruje się na towarach, pomijając kwestie zarządzania paletami, co – potencjalnie – może generować poważne obciążenia.

Ewidencja palet magazynowych. Dlaczego nie można jej pomijać? [CZYTAJ WIĘCEJ]

Produkt firmy SoftwareStudioStudio Palety.net – to dedykowane rozwiązanie do zarządzania gospodarką paletową. Może funkcjonować samodzielnie lub jako moduł systemu WMS, dzięki czemu kompleksowo odpowiada na potrzeby przedsiębiorstw działających w branży handlowej, logistycznej i przemysłowej.

Działa w dowolnej przeglądarce internetowej, nie wymaga instalacji po stronie użytkownika, a jego obsługa – kompetencji technicznych. Wyglądem i funkcjonalnością przypomina powszechnie używane aplikacje webowe

Oto funkcjonalności, jakie oferuje Studio Palety.net:

Pozwala kontrolować przepływ palet magazynowych, uwzględniając – zewnętrzne i wewnętrzne – dokumenty przyjęć i wydań, z podziałam na poszczególnych kontrahentów.

studio palety.net
studio palety.net

Daje możliwość stałego monitorowania aktualnych stanów magazynowych: każda paleta jest zlokalizowana, dokładnie opisana oraz przypisana do miejsca dostawy i kontrahenta.

program palety menu dokumentów przyjęć
program palety menu dokumentów przyjęć
program kartoteki palet
program kartoteki palet
program palety nowy dokument przyjęcia
program palety nowy dokument przyjęcia

Kartoteka kontrahentów agreguje w jednym miejscu dane kontrahentów i pozwala je sortować w zależności od przypisanego im statusu

program kartoteki kontrahentów
program kartoteki kontrahentów
rejestr kartotek kontrahentów
rejestr kartotek kontrahentów

Wszystkie wprowadzone dane można analizować pod różnym kątem, a także automatycznie przygotowywać raporty i zestawienia, ułatwiające wyciąganie wiążących wniosków.

program palety raport obrotów
program palety raport obrotów

Umożliwia uzupełnianie kalendarzy, pomaga z kolei usprawnić i uporządkować procesy magazynowe, a także – lepiej planować prace zespołu.

program palety kalendarz
program palety kalendarz