Palety magazynowe pod kontrolą dzięki Studio Palety.net

transport palet Program palety

Palety magazynowe pod kontrolą dzięki Studio Palety.net

Program umożliwiający ilościową kontrolę palet magazynowych – Studio Palety.net – to rozwiązanie, które pozwala uniknąć strat wynikających z nieszczelnej gospodarki paletowej w magazynach, także wysokiego składowania. Zobacz, jakie funkcjonalności oferuje.

PRZETESTUJ DEMO

Palety magazynowe w większości przedsiębiorstw logistycznych pozostają na marginesie zainteresowań. Większość wysiłków koncentruje się na optymalizacji procesów, które usprawniają przepływ towarów. Tymczasem ich nośniki, a powszechnie stosowanym są właśnie palety magazynowe (typu EUR lub CHEP), mają bezpośredni wpływ koszty magazynowe, ciągłość łańcucha dostaw, a w konsekwencji – na obroty przedsiębiorstwa. Palety magazynowe – zarządzanie

Studio Palety.net – program do kontroli palet magazynowych

Większość rozwiązań informatycznych kierowanych do branży logistycznej również koncentruje się na towarach, pomijając kwestie zarządzania paletami, co – potencjalnie – może generować poważne obciążenia.

Ewidencja palet magazynowych. Dlaczego nie można jej pomijać? [CZYTAJ WIĘCEJ]

Produkt firmy SoftwareStudioStudio Palety.net – to dedykowane rozwiązanie do zarządzania gospodarką paletową. Może funkcjonować samodzielnie lub jako moduł systemu WMS, dzięki czemu kompleksowo odpowiada na potrzeby przedsiębiorstw działających w branży handlowej, logistycznej i przemysłowej.

Działa w dowolnej przeglądarce internetowej, nie wymaga instalacji po stronie użytkownika, a jego obsługa – kompetencji technicznych. Wyglądem, jak również funkcjonalnością przypomina powszechnie używane aplikacje webowe

Palety magazynowe. Oto funkcjonalności, jakie oferuje Studio Palety.net:

Pozwala kontrolować przepływ palet magazynowych, uwzględniając – zewnętrzne, a także wewnętrzne – dokumenty przyjęć i wydań, z podziałam na poszczególnych kontrahentów.

studio palety.net
studio palety.net

Daje możliwość stałego monitorowania aktualnych stanów magazynowych: każda paleta jest zlokalizowana, dokładnie opisana oraz przypisana do miejsca dostawy, a także kontrahenta.

program palety menu dokumentów przyjęć
program kartoteki palet
program kartoteki palet
program palety nowy dokument przyjęcia

Kartoteka kontrahentów agreguje w jednym miejscu dane kontrahentów i pozwala je sortować w zależności od przypisanego im statusu

program kartoteki kontrahentów
program kartoteki kontrahentów
rejestr kartotek kontrahentów
rejestr kartotek kontrahentów

Wszystkie wprowadzone dane można analizować pod różnym kątem, a także automatycznie przygotowywać raporty i zestawienia, ułatwiające wyciąganie wiążących wniosków.

program palety raport obrotów
program palety raport obrotów

Umożliwia uzupełnianie kalendarzy, pomaga z kolei usprawnić i uporządkować procesy magazynowe, a także – lepiej planować prace zespołu.

program palety kalendarz
program palety kalendarz

Moduł Magazyn umożliwia bieżące monitorowanie stanów magazynowych posiadanych towarów, generowanie dokumentów PZ, RW, PW, MM i WZ, wystawianie rezerwacji dla klientów oraz zamówień do dostawców. Aplikacja dla magazynów wysokiego składowania oferuje inną funkcjonalność niż standardowy księgowy program magazynowy. Aplikacja dla magazynów wysokiego składowania.

Dlaczego aplikacja dla magazynów wysokiego składowania?

Aplikacja dla magazynów wysokiego składowania, czyli Moduł Magazyn umożliwia bieżące monitorowanie stanów magazynowych posiadanych towarów, generowanie dokumentów PZ, RW, PW, MM i WZ, wystawianie rezerwacji dla klientów oraz zamówień do dostawców. Aplikacja dla magazynów wysokiego składowania oferuje inną funkcjonalność niż standardowy księgowy program magazynowy.


Decyzje o doborze parametrów rozmieszczenia zapasów w strefie składowania

Wdrożenie zaawansowanego programu magazynowego w przedsiębiorstwie produkcyjnym, pozwala też na eliminację wąskich gardeł przy zatowarowaniu linii produkcyjnych. Decyzje o doborze parametrów rozmieszczenia zapasów w strefie składowania na podstawie zmiennej rotacji danego towaru oraz aktualnie przechowywanych zapasach asortymentu automatycznie podejmuje system WMS. Zarządza on zaopatrzeniem towarów na podstawie analizy stanów minimalnych i maksymalnych.

aplikacja dla magazynów wysokiego składowania,decyzje o doborze parametrów rozmieszczenia zapasów w strefie składowania,system wms android

Składowanie

WMS program magazynowy skutecznie pomaga kierownikowi magazynu w podziale prac w magazynie. Usługi webowe jako elementy integrujące zwykle są dostępne we wszystkich aplikacjach SaaS. Spełnia on wymogi, ponieważ umożliwia wzajemne połączenie, a tym samym integrację różnych obszarów.

aplikacja dla magazynów wysokiego składowania,składowanie,oprogramowanie do zarządzania magazynem

Programy magazynowe dla firm

WMS (z ang. Warehouse Managment System) jest to system usprawniający i koordynujący wszystkie procesy realizowane w magazynach (przesunięcia asortymentu, kompletacja zamówień, inwenteryzacje itd.). Doskonale sprawdza się podczas codziennej obsługi dużej liczby zróżnicowanych przesyłek, pochodzących od wielu nadawców i kierowanych do wielu odbiorców.

Programy magazynowe dla firm

aplikacja dla magazynów wysokiego składowania,programy magazynowe dla firm,program magazynowy na androida

Magazynowe systemy informatyczne WMS

W przypadku zwrotów towarów, program magazynowy blokuje przyjmowany towar do czasu przeprowadzenia kontroli jakościowej. Dopiero po pozytywnym wyniku weryfikacji zwróconych przedmiotów, WMS zwalnia blokadę. Magazynowe systemy informatyczne integrowane są z wieloma systemami ERP, e-commerce, TMS lub firm kurierskich. Ponieważ wykorzystują technologie kodów kreskowych i RFID są łatwe w użytkowaniu.

Magazynowe systemy informatyczne WMS

aplikacja dla magazynów wysokiego składowania,magazynowe systemy informatyczne wms,system wms

Wizualizacja magazynu

Prezentacja dużej ilości informacji logistycznych w formie zestawień, tabel czy raportów, choć w wielu przypadkach wydaje się wystarczająca, to jednak w niektórych sytuacjach nie zastąpi graficznej prezentacji danych. Odpowiednia metoda wizualizacji zasobów logistycznych, czy stanu jednostki w danym momencie, może znacznie szybciej i bardziej obrazowo dostarczyć niezbędnych informacji decyzyjnych.

Wizualizacja magazynu

aplikacja dla magazynów wysokiego składowania,wizualizacja magazynu,program magazynowy online

Warehouse management

Platforma webowa gwarantuje również ograniczony dostęp do dokumentacji magazynowej klientom firmy przez przeglądarkę internetową gwarantując przy tym obsługę wielojęzyczną. Obsługa magazynu wysokiego składowania wymaga innego podejścia niż za pomocą zwykłego programu magazynowego. Oferujemy rozwiązania do obsługi magazynu własnego lub dla firm świadczących usługi magazynowania na zasadzie outsourcingu.

Warehouse management

aplikacja dla magazynów wysokiego składowania,warehouse management,program magazynowy

System obsługi magazynu

Innowacyjne oprogramowanie do zarządzania magazynem WMS.net jest przeznaczone dla przedsiębiorstw produkcyjnych, dystrybucyjnych i usługowych o zróżnicowanej wielkości, z dowolną liczbą oddziałów i magazynów o różnym stopniu zautomatyzowania chcących usprawnić administrowanie gospodarką magazynową.

System obsługi magazynu

aplikacja dla magazynów wysokiego składowania,system obsługi magazynu,oprogramowanie magazynowe
Salda palet

Salda palet

Oprogramowanie przeznaczone jest do rejestrowania przyjęć i wydań opakowań zwrotnych, a w szczególności palet, zarówno z towarem jak i pustych. Każdy dokument obrotu paletami może zmieniać saldo kontrahenta, przewoźnika czy kierowcy. Program Magazyn Palet działa przez przeglądarkę internetową pozwala to na dostęp do danych z dowolnego miejsca na świecie wraz…
program magazyn palet

Wydawanie palet

Formatka dopisania składa się z pięciu zakładek. W zakładce DOKUMENT pola NUMER REFERENCYJNY, TYP DOKUMENTU, a także DATA wypełnione są automatycznie i nie podlegają modyfikacji.br>W zakładce należy wypełnić pola: Rodzaj dokumentu informacja wybierana z listy rozwijanej. Rodzaje dokumentów definiuje administrator systemu. Aktualizacja salda informacja wybierana z listy rozwijanej, dostępne opcje to:…
Ewidencja palet oprogramowanie

Ewidencja palet system

System Palety.net od SoftwareStudio to program, dzięki któremu możliwe jest precyzyjne rozliczanie palet, kontrolowanie ich ilości oraz rozmieszczenia. Dzięki temu straty magazynu są znacznie zredukowane, ponieważ wszystkie palety są rejestrowane w systemie i nie ma zagrożenia związanego z błędnym ewidencjonowaniem, czy zgubieniem palet. Z tego względu, iż w oprogramowaniu rejestruje…
kwit paletowy

Dokumenty magazynowe palet

Proces wytwórczy lub naprawy palet kończy się przyjęciem palety do magazynu. W przypadku ręcznego tworzenia dokumentów, program udostępnia opcję wprowadzania dokumentu przy pomocy czytnika kodów kreskowych z etykiety, przez co usprawnia pracę magazyniera. Dokumenty magazynowe mogą być tworzone również podczas rozliczania produkcji, program wówczas tworzy dokumenty rejestrowane w chwili wprowadzenia…
magazyn palet

Dokumenty magazynowe ewidencja palet

Ruchy w magazynie ewidencjonowane są za pomocą dokumentów: Przyjęcia zewnętrznego PZ, Wydania zewnętrznego WZ, Zmiany lokalizacji Zl, Rozchodu wewnętrznego RW, oraz Przychodu wewnętrznego PW. Przyjęcie palet do magazynu ewidencjonowane jest na podst (więcej…)
Kwit paletowy co to jest?

Kwit paletowy do edycji

Program magazynowy na Androida, czyli gospodarka paletowa. Kwit paletowy, jest to dokument potwierdzający przyjęcie palet EUR od dostawcy, potrzebny do odbioru palet EUR na określonych przez jego wystawcę zasadach. To dokument, którego powinien wymagać każdy kierowca, gdyż jest to potwierdzenie przekazania konkretnej ilości palet w danym stanie. Nie powinno się…
1 KOMENTARZ
  • Inwentaryzacja palet - Program Magazynowy - Aplikacje magazynowe

    […] Paletowa jednostka ładunkowa niejednorodna o pionowym grupowaniu asortymentu […]

Komentowanie zostało wyłączone.