By kompleksowo wykorzystać zasoby magazynowe, warto wykorzystać oprogramowanie, które zapewni kontrolę nie tylko nad przepływem towarów, ale i ich nośników. Utrata palet magazynowych w skali roku może powodować znaczne obciążenia finansowe.

Zarządzanie przestrzenią magazynową tak, by każdy metr kwadratowy na siebie zarabiał, a procesy przebiegały szybko i bez zakłóceń, to wyzwanie, ale i szansa na osiągnięcie przewagi rynkowej. Kontroli powinny podlegać nie tylko towary, ale i ich nośniki, którymi najczęściej są palety magazynowe.

Palety magazynowe. Dlaczego trzeba kontrolować ich liczbę?

Kradzież bądź zniszczenie autoryzowanej palety magazynowej EUR dla przedsiębiorstwa zawsze oznacza dodatkowe koszty, związane z koniecznością utylizacji lub/i zakupu nowego nośnika.

Palety EUR są produktem licencjonowanym i nie można ich dowolnie zastępować nieautoryzowanymi zamiennikami. Takie działania są zabronione prawem, co precyzują zapisy Prawa własności przemysłowej (art. 305. „Nieuprawnione używanie znaku towarowego Dz.U.2017.0.776 t.j. ).

Jako powszechnie akceptowany, nośnik palety magazynowe są też niezbędne do zachowania ciągłości przepływu towarów. Brak kontroli nad ich ilością może powodować poważne zakłócenia w łańcuchu dostaw. Tego nie zastąpi nawet platforma do awizacji.

Studio Palety.net – oprogramowanie do ewidencji palet magazynowych

Kontrola przepływu palet w organizacji jest niezbędnym elementem gospodarki magazynowej. Bezpośrednio wpływa na związane z nią koszty i ciągłość procesów.

Studio Palety.net to dedykowane oprogramowanie służące do ilościowej kontroli palet magazynowych, które może działać samodzielnie lub jako moduł systemu WMS.

Oba rozwiązania zapewniają pełną kontrolę nad przepływem towarów i opakowań w magazynach wysokiego składowania. Stanowiąc też wsparcie podczas przyjmowania i lokalizacji zasobów magazynowych, ich wydawania oraz ewidencjonowania.

Jak działa Studio Palety.net ?

Program Studio Palety.net pozwala na ewidencję obrotu paletami za pomocą – zewnętrznych i wewnętrznych – dokumentów:

  • przyjęć palet,
  • wydań palet
  • przesunięć między lokalizacjami

Można przypisać też przypisywać konkretnym kontrahentom i przewoźnikom.

Na podstawie zarejestrowanych dokumentów tworzone są rejestry dokumentów BUFOR (informacje są wprowadzone, ale można je jeszcze modyfikować, bo czekają na zatwierdzenie ) oraz dokumentów zatwierdzonych (informacje mają status ZAMKNIĘTY, co oznacza, że nie można ich modyfikować).

Program umożliwia dostęp do rejestru kartotek palet, kartotek kontrahentów, platform oraz miejsc dostawy.

Agreguje w jednym miejscu dane ewidencyjne takie jak: długość, szerokość i cena palety, a także informacje magazynowe: lokalizacja, zapas (minimalnym maksymalny i optymalny), saldo oraz oddział, w którym się znajduje.

Każdy dokonany zapis przypisany jest do jednego unikalnego użytkownika, co dodatkowo pomaga w monitorowaniu pracy pracowników i optymalizacji procesów.

Przyjęcia palet
Przyjęcia palet

Przyjęcia palet to jedne z najważniejszych czynności magazynowych. Wymagane jest kontrolowanie tych procesów, aby przebiegały prawidłowo, bez utraty, zniszczenia i zagubienia palet. Każde wyda…

Palety magazynowe. Jak kontrolować ich przepływ?
Palety magazynowe. Jak kontrolować ich przepływ?

By kompleksowo wykorzystać zasoby magazynowe, warto wykorzystać oprogramowanie, które zapewni kontrolę nie tylko nad przepływem towarów, ale i ich nośników. Utrata palet magazynowych w skali …

Kontrola palet
Kontrola palet

Wydawanie palet, czyli ewidencja palet. Ilościowa kontrola palet znajdujących się w magazynach należy do obowiązków kierownika magazynu. W przypadku dużych magazynów nadzorowanie tych danych …

Kwit paletowy wzór
Kwit paletowy wzór

Kwitem paletowym nazywamy dokument, który stanowi potwierdzenie danych dotyczących wymian paletowych (ich ilości, rodzaju, stanu i innych). To bardzo ważny dokument, który jest dowodem na to, ż…

Magazynowanie palet
Magazynowanie palet

Magazynowanie palet wymaga ciągłego wglądu w to, jak są one rozmieszczone i jakie miejsca magazynowe są przeznaczone na przyjęcie nowych palet. Szybkie sporządzanie dokumentów wydań i przyj…

Magazyn palet
Magazyn palet

Monitorowanie rozmieszczenia palet oraz wolnych miejsc paletowych jest jednym z najistotniejszych działań kontrolujących poprawne funkcjonowania pracy magazynu. Każda firma, która posiada magazy…