Dokumenty przyjęć palet bufor

Po wywołaniu menu zostanie wyświetlony rejestr dokumentów przyjęcia zewnętrznego PZ lub wewnętrznego PW zapisanych do bufora.

magazyn palet dokumenty przyjecia bufor

W rejestrze aktywne są funkcje: dopisania, edycji dokumentu, podglądu, wydruku, wyświetlenia oraz dopisania uwag do dokumentu, wyświetlenia oraz dołączenia nowych załączników.

 

Edycja

Przed uruchomieniem funkcji należy zaznaczyć, przez kliknięcie, dokument, który ma zostać edytowany. W trakcie edycji dokumentu można dopisać nowe pozycje dokumentu, a także usunąć pozycje błędnie dopisane. W trakcie edycji dokumentu można go zapisać korzystając z przycisku – funkcji ZAPISZ.

magazyn palet dokumenty przyjecia edycja

 

Podgląd

Przed uruchomieniem funkcji należy zaznaczyć, przez kliknięcie, dokument, którego podgląd ma zostać wygenerowany.

magazyn palet dokumenty przyjecia podglad

Wydruk

Przed uruchomieniem funkcji należy zaznaczyć, przez kliknięcie, dokument, którego wydruk ma zostać wygenerowany.

magazyn palet dokumenty przyjecia wydruk

Uwagi

Funkcja pozwala na wyświetlenie uwag dopisanych do zaznaczonego, przez kliknięcie, dokumentu, a także na dopisanie nowych uwag – komentarzy.

magazyn palet dokumenty przyjecia notatka

Załączniki

Funkcja pozwala na podgląd dołączonych do zaznaczonego dokumentu załączników, a także na dołączenie nowych plików w formie załączników.

magazyn palet dokumenty przyjecia zalacznik