Miejsca dostawy

Po wywołaniu menu KARTOTEKI/MIEJSCA DOSTAWY zostanie wyświetlony rejestr dopisanych w systemie miejsc składowania.

magazyn palet miejsca dostawy

Nowe miejsce dostawy dopisywane jest przez kliknięcie przycisku DOPISZ. Po kliknięciu wyświetlony zostanie formularz dodawania nowego miejsca dostawy. Po wypełnieniu formularza klikamy ZAPISZ

magazyn palet miejsca dostawy

Modyfikacja informacji wymaga wskazania pola do edycji przez jednokrotne kliknięcie myszą, a następnie kliknięcie przycisku EDYTUJ. Po wprowadzeniu modyfikacji, klikamy na ZAPISZ

magazyn palet miejsca dostawy