Funkcja DOKUMENTY wyświetla zestawienie operacji magazynowych dla wybranej, zaznaczonej przed uruchomieniem funkcji, kartoteki.

magazyn palet zestawienie dokumentow

 

 

magazyn palet zestawienie dokumentow lista

 

Lista dokumentów (historia obrotu danej kartoteki palet) wyświetlana jest jako okno nad tabelą z kartoteki palet. Po zakończeniu przeglądania historii palet, można zamknąć okno klikając z symbol X znajdujący się w prawym górnym narożniku okna.