Platformy

Palety są ważną częścią wielu przedsiębiorstw, zwłaszcza w branży transportowej i magazynowej. Stanowią solidną platformę do transportu towarów i mogą być używane wielokrotnie przed wymianą. Jednak, jak wszystkie materiały, palety mogą ulec uszkodzeniu lub zużyciu. Kiedy tak się dzieje, firmy muszą mieć plan przyjmowania i zwrotu uszkodzonych lub zużytych palet od odbiorców.

Istnieje kilka różnych opcji dla firm, jeśli chodzi o przyjmowanie i zwrot palet. Jedną z opcji jest po prostu odrzucenie wszelkich uszkodzonych lub zużytych palet. Ta opcja może być jednak trudna do wyegzekwowania, ponieważ firmy mogą nie być w stanie sprawdzić każdej palety przed jej przyjęciem. Dodatkowo ta opcja może skutkować utratą biznesu, jeśli klienci nie będą w stanie znaleźć miejsca na zwrot swoich palet.

Inną opcją jest przyjęcie wszystkich palet, ale zwrot tych, które są uszkodzone lub zużyte. Ta opcja jest bardziej elastyczna niż pierwsza, ponieważ firmy mogą decydować w każdym przypadku indywidualnie, czy dana paleta jest zbyt uszkodzona lub zużyta, aby można ją było ponownie użyć. Jednak ta opcja może również spowodować utratę transakcji, jeśli klienci poczują, że ich palety są niesłusznie odrzucane.

Trzecią i ostatnią opcją jest przyjęcie wszystkich palet i naprawa lub recykling uszkodzonych lub zużytych. Ta opcja jest najbardziej zrównoważona, ponieważ dłużej utrzymuje palety w użyciu i zmniejsza ilość odpadów. Dodatkowo może budować dobrą wolę wśród klientów, którzy zobaczą, że ich palety są dobrze wykorzystywane nawet po ich zwrocie.

Ostatecznie decyzja o sposobie postępowania z uszkodzonymi lub zużytymi paletami zależy od konkretnych potrzeb i celów firmy. Nie ma jednej dobrej lub złej odpowiedzi, ale firmy powinny dokładnie rozważyć swoje opcje przed podjęciem decyzji.

Program magazyn z paletami

W programie Magazyn Palet poprzez oznaczenie PLATFORMA rozumiemy miejsce przechowywania palet. W związku z tym jest to określenie strefy składowania, magazyn lub wiata, gdzie przechowywane są palety.

Po wywołaniu menu zostanie wyświetlone zestawienie wszystkich dopisanych kartotek platform w systemie.

magazyn palet platformy

W rejestrze aktywne są funkcje: dopisania oraz edycji.

magazyn palet platformy edycja

Dopisanie nowej kartoteki jest możliwe dzięki funkcji DOPISZ. Po wywołaniu funkcji zostanie wyświetlone okno dopisania nowej platformy.

Pierwsze pole AKTYWNE oznacza aktywność kartoteki i jest domyślnie zaznaczone. W polu PLATFORMA należy wpisać kod platformy. Kod platformy w ramach systemu winien być unikalny. W polu OPIS wpisać nazwę platformy. W polu MAGAZYN informacje należy wskazać informację z listy rozwijanej – platformy są ściśle powiązane z magazynem. Jeżeli dla kilku magazynów ma funkcjonować platforma o tej samej nazwie należy dopisać kartotekę platformy do każdego z magazynów (kody platform winny być różne). Pole UWAGI to pole do wpisania dowolnej uwagi – komentarza.

Informacjami obowiązkowymi przy dopisaniu nowej kartoteki jest PLATFORMA (kod platformy) oraz MAGAZYN.

Modyfikacja w trybie edycji wymaga użycia polecenia EDYCJA. W wyświetlonym formularzu kartoteki wprowadzane są zmiany w wybranych polach.

Wprowadzone zmiany w kartotece kontrahenta należy zapisać przez użycie polecenia ZAPISZ. Istnieje możliwość wycofania się z zapisania wprowadzonych zmian korzystając z przycisku ANULUJ.

Android Aplikacje magazynowe Program magazynowy

Platformy w magazynie

Podsumowanie Platformy

Większość firm, które używają palet do wysyłki swoich produktów, ma bardzo konkretny sposób na zwrot tych palet. W tym artykule przedstawimy ogólny proces przyjmowania i zwrotu palet od odbiorców.

Pierwszym krokiem jest sprawdzenie palety przez odbiorcę po jej przybyciu. Będą szukać wszelkich uszkodzeń, które mogły wystąpić podczas transportu. Jeśli wystąpią jakiekolwiek uszkodzenia, odnotują to w dokumentacji dostawy.

Następnym krokiem jest podpisanie przez odbiorcę dokumentów dostawy. Jest to ich potwierdzenie, że otrzymali paletę i że jest w oczekiwanym stanie.

Ostatnim krokiem jest zwrot palety przez odbiorcę do nadawcy. Odbywa się to zwykle za pośrednictwem firmy transportowej. Nadawca sprawdzi następnie paletę po jej zwrocie i dokona niezbędnych napraw.

palety magazynowanie

Program do ewidencji palet

Magazyny palet mogą być sterowane z głównego sterownika linii, pracować bezobsługowo w linii transportu i paletyzacji przy użyciu robotów lub być sterowane z pulpitu lokalnego przez operatora, służą do pobierania lub wydawania palet do kompletacji lub paletyzacji manualnej przy użyciu wózków widłowych, ręcznych paletowych.
Prosty program do ewidencji pustych palet

Obsługa magazynu z paletami

Prosta obsługa programu do rozliczania palet jest możliwa dzięki temu, że jest to aplikacja przeglądarkowa. Program dla rozliczania palet można więc uruchamiać na dowolnej przeglądarce zarówno w sieci lokalnej jak i przez Internet. Oprogramowanie Magazyn Palet umożliwia dopisanie kartotek palet, kontrahentów, przewoźników, platform i miejsc dostawy.
system ewidencji palet
system ewidencji palet

Aplikacja uzgadniania sald palet

Magazyn Palet umożliwia także dopisanie dokumentów przyjęcia oraz wydania z magazynu, a także rejestrację dokumentów przesunięć międzymagazynowych. System do ewidencji palet i rozliczania ilości z kontrahentami zainstalowane na serwerze Internetowym dostępne jest zarówno dla firmy prowadzącej ewidencje palet jak i dla wybranych kontrahentów. Dokumenty magazynowe związane z obrotem paletami obejmują przyjęcia, wydania, przesunięcia i likwidacje.

Palety program demo

Oferta oprogramowania magazynowego to nie tylko opis na stronie www.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu PWS do magazynu palet odpowiada Twoim potrzebom?
Program do prowadzenia magazynu palet
SAdam

Program do prowadzenia magazynu palet

W ostatnich latach coraz większą popularnością cieszy się program do prowadzenia magazynu palet. Programy PWM mogą być drogie we wdrażaniu, ale mogą się opłacać pod względem zwiększonej wydajności i bezpieczeństwa. Jeśli zastanawiasz się nad wdrożeniem programu PWM w swoim magazynie, koniecznie przedyskutuj swoje możliwości z wykwalifikowanym konsultantem.

jak rozliczać palety
SAdam

Jak rozliczać palety?

Zadajesz sobie pytanie jak rozliczać palety w firmie? Jeśli prowadzisz firmę, która obejmuje wysyłkę produktów, wiesz, że jednym z najważniejszych czynników zapewniających płynność działania jest posiadanie dobrego systemu rozliczania sald palet z dostawcami.

SQL server
palety

Serwer raportów usługi Power BI

Zgodnie z raportem Business Intelligence (BI), serwer raportów usługi Power BI to lokalne rozwiązanie, które zapewnia serwer raportów dla magazynów palet. Ten serwer raportów może służyć do tworzenia raportów i zarządzania nimi, a także do przeglądania i interakcji z tymi raportami. Serwer raportów usługi Power BI jest dostępny do bezpłatnego pobrania z witryny internetowej usługi Power BI.