Aktualne salda palet dostawców

Po wskazaniu zostanie wygenerowany raport wskazujący aktualne salda wszystkich dostawców.

rozliczanie palet salda