Po wskazaniu przedziału czasowego zostanie wygenerowany raport wskazujący obroty magazynowego dla wszystkich dostawców we wskazanym przedziale czasowym.

 

magazyn palet oborty wg dostawcow