Prosty program do ewidencji pustych palet

Palety – sprawne zarządzanie

Zarządzanie paletami znajdującymi się na magazynie, a także kontrola przyjmowanych palet to podstawa dobrej organizacji pracy na magazynie. W zakresie obowiązków z tym związanych jest ustalanie miejsc paletowych, ich szybka lokalizacja, a także obsługa awizacji. Palety – sprawne zarządzanie ich obiegiem jest możliwe tylko poprzez wybór dobrego oprogramowania.

Palety -sprawne zarządzanie ilością.

Firma SoftwareStudio stworzyła oprogramowanie z myślą o magazynach, którym zależy na dbałości i precyzji w zarządzaniu paletami. Palety.net to oprogramowanie przeglądarkowe, które może być wdrożone samodzielnie, ale zaleca się, aby było ono jednym z modułów systemu WMS.

Poprzez system SoftwareStudio można dokonywać ewidencji ilościowo-wartościowej, a także w szybki sposób analizować dane dotyczące jej. Pracownik z odpowiednimi uprawnieniami może poprzez przeglądarkę internetową (z dowolnego urządzenia, które je posiada) generować, czy drukować dokumenty związane z ewidencją, a także zestawienia. Obsługa programu jest intuicyjna. Po zalogowaniu poprzez panel logowania dostępne są wszystkie opcje programu.

Kwit paletowy Ewidencja palet program. Palety - sprawne zarządzanie
Palety – oprogramowanie magazynowe

Palety w magazynie

Utrata, kradzież albo uszkodzenie palet wiąże się ze stratami finansowymi, w szczególności jeśli problem pojawia się systematycznie. Palet nie można zastępować nieautoryzowanymi. Dlatego tak ważne jest to, aby na bieżąco kontrolować ich ilość oraz stan. Poprzez system można generować dokumenty przyjęć, wydań, przesunięć lokalizacyjnych palet. Oprogramowanie wylicza ogólne saldo palet, ale również w podziale na kontrahentów/odbiorców. Rozliczanie palet jest ważną funkcją programu, stanowi podstawę do tego, aby stwierdzić ile palet powinno się przekazać konkretnym odbiorcom. A także umożliwia namierzenie tego, jakie palety uległy uszkodzeniu (czy odbyło się to podczas transportu), albo utracie.